Openen van een nachtwinkel

Een nachtwinkel is een handelszaak die: 

  • De netto verkoopoppervlakte van 150m² niet overstijgt
  • Geen andere activiteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedignswaren en huishoudelijke artikelen
  • De vermelding "nachtwinkel" duidelijk en permanent uithangt

 

Uitbatingsvergunning

Wie wil starten met een nachtwinkel, moet je bij de gemeente schriftelijk een vestigings- en uitbatingsvergunning aanvragen.

De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een maximumtermijn van 3 jaar. De uitbater van de nachtwinkel moet uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van deze termijn een schriftelijke aanvraag tot hernieuwing indienen bij de burgemeester.

Hernieuwing uitbatingsvergunning

Deze aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning is geldig als tijdelijke vergunning tot het moment dat de hernieuwing goedgekeurd is door het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen kan eventueel voorwaarden koppelen aan het verlenen van de uitbatingsvergunning.

Voorwaarden

De uitbatingsvergunning wordt enkel verleend door het college van burgemeester en schepenen na een administratief onderzoek (brandveiligheid, financieel, moraliteit, stedenbouwkundig en vestiging)

Procedure

De vestigings- en uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid van een nachtwinkel en kan niet overgedragen worden aan een andere uitbater of naar een andere vestigingseenheid.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

De vestigings- en uitbatingsvergunning moet je steeds op vraag van een bevoegde ambtenaar voorleggen.

Lokale Economie

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten op 1, 9 en 20 mei.

Verklaring over cookies