Drugpunt

Drugpunt Assenede-Evergem is een van de zeven Drugpunten in Oost-Vlaanderen. 

Voor het Drugpunt wordt er samengewerkt met vzw De Kiem, een gespecialiseerde organisatie in de verslavingszorg. De oprichting van het nieuwe Drugpunt is mee mogelijk gemaakt door ondersteuning van provincie Oost-Vlaanderen. 

Wat is Drugpunt?

De zeven intergemeentelijke drugpreventiediensten - Drugpunten - hebben een gelijkaardige werking en visie, en plegen regelmatig overleg met het oog op kwaliteitsverbetering. In totaal participeren 25 Oost-Vlaamse gemeenten.


De missie van 'Drugpunt'

  • Drugpunt is een laagdrempelige dienst die lokaal op een kwaliteitsvolle manier informatie over het drugfenomeen verspreidt, drugpreventieactiviteiten organiseert en mee mogelijk maakt

  • Drugpunt biedt vroeginterventie aan met bijzondere aandacht voor de vertrouwelijkheid

  • Drugpunt streeft naar maximale afstemming en samenwerking met en ondersteuning van alle betrokken lokale organisaties en actoren

  • Drugpunt verstaat onder drugs zowel legale als illegale genotsmiddelen en verwante fenomenen als gokken en gamen

Contact

Je kan een afspraak maken met de drugpuntmedewerker Carmen Windels via 0491 395 876 of carmen.windels@drugpunt.be. De gesprekken zijn gratis. De drugpuntmedewerker is gebonden aan het beroepsgeheim. 
www.drugpunt.be

Verklaring over cookies