Fuiven

 

De gemeentebesturen van Evergem en Assenede werkten in 2016 aan een nieuw gezamenlijk evenementenbeleid.

Ze werkten hiervoor nauw samen met Drugpunt Assenede-Evergem, de politiezone en de Evenementenloketten van beide gemeenten. Het is een vernieuwd beleid, maar strikt genomen verandert er niet zo veel.

Binnen onze politiezone Assenede-Evergem waren vroeger verschillende regels en afspraken rond evenementen in de twee gemeenten. Omdat er één politiezone is, werkten de beide gemeenten een gezamenlijk beleid uit, met daarin onder andere ook aandacht voor preventie rond drank en drugs.

De manier van afhandelen is dezelfde voor Evergem en Assenede. Alle evenementen moeten gemeld worden, of het nu gaat om een kermis, fuif of eetfestijn. Alle evenementen verdienen immers dezelfde aandacht, omdat de wetgeving ook doorgaans dezelfde is. Zo moet een kermis zich bijvoorbeeld evengoed aan de geluidsnormen houden als een muziekfestival. 

Met het vernieuwde beleid willen de besturen inzetten op goede en correcte informatie. Hiervoor werd een ‘evenementengids’ opgesteld.

Daarin staat alle informatie over de organisatie van om het even welk evenement. Je kan deze gids vanaf 1 februari gratis afhalen in de infozuilen in diverse gemeentelijke gebouwen.

De organisatie van een evenement brengt heel wat rompslomp met zich mee. Een goede opvolging is daarom essentieel. De besturen engageren zich om alle procedures en formulieren zo eenvoudig mogelijk te maken en de organisatoren zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor grote evenementen is er vooraf een coördinatievergadering met alle betrokken partijen, daarbij gaat ook veel aandacht naar preventie.

Voor de organisatoren is er extra ondersteuning via de evenementenkoffer met allerhande nuttig materiaal zoals walkie-talkies, zaklampen, een valsgelddetector en preventiemateriaal rond schenken van alcohol en voorkomen van gehoorschade.

Verklaring over cookies