Assenede wacht participatietraject buurgemeenten af vooraleer fusieknoop door te hakken

Geplaatst op 24/03/2023

Herbeluister fusiecommissie via audiostream

Er komt nog niet onmiddellijk een fusie voor de gemeente Assenede. De gemeente wil eerst de participatietrajecten van buurgemeenten Kaprijke en Eeklo afwachten vooraleer zelf conclusies te trekken en de nodige (fusie)stappen te ondernemen.

Op donderdag 23.03.2023 vond in de gemeente Assenede een nieuwe gemeenteraadscommissie rond het zogenaamde ‘fusiedebat’ plaats. Tijdens deze commissie werden onder andere resultaten van de rondetafelgesprekken voor inwoners in de vier deelgemeenten besproken. Studiebureau IDEA Consult, die de gesprekken mee begeleidde, loofde daarbij de inwoners om hun constructieve en genuanceerde houding tijdens de rondetafelgesprekken. Het traject werd 'een positieve uitschieter' genoemd.

Daarnaast werden ook de recente personeelsbevraging en het advies van de adviesraden besproken. Conclusies werden evenwel nog niet getrokken. Zo wenst de gemeenteraadscommissie eerst de resultaten van de participatietrajecten in buurgemeenten Kaprijke en Eeklo af te wachten. Eens die bekend zijn, kan in een eventuele volgende gemeenteraadscommissie besproken worden of er al dan niet een fusie komt. Nadien ligt de bal in het kamp van de gemeenteraad.

De gemeente Assenede engageert zich ook om een uitgebreid verslag van de rondetafelgesprekken te publiceren in de mei-editie van het gemeentelijk infoblad ‘de Belleman’. Deze zullen ook digitaal ter beschikking worden gesteld via de bekende gemeentelijke kanalen.

Via deze weg wensen we alle deelnemers aan dit participatietraject te bedanken voor hun gewaardeerde inbreng.

Klik hier om de audiostream van de laatste fusiecommissie te beluisteren. 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies