Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Geplaatst op 28/03/2023

Definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 10 maart 2023.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen:

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Alle documenten van het Vlaams stikstofplan 2023 kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid www.vlaanderen.be/stikstof.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies