Goed leven op de Landsdijk blikt terug

Geplaatst op 08/03/2023

Iedereen is welkom om het traject te evalueren.

Een nieuwjaarsreceptie, een aanplantmoment… er bewoog de afgelopen maanden heel wat op de Landsdijk in Bassevelde. Hoog tijd dus om terug te blikken op de voorbije realisaties. Via een online enquête en evaluatiemoment polst Logo Gezondplus in samenwerking met Plattelandscentrum Meetjesland naar de mening van de Assenedenaar over één project in het bijzonder: de aanplant van het pleintje achter zaal Sint-Lodewijk.

Sinds enkele maanden herleeft de Landsdijk in Bassevelde. Burgerinitiatieven zoals de ‘Dijkse nieuwjaarsreceptie’ en Leader-projecten onder de noemer ‘Goed leven op de Landsdijk’ spelen daarin een centrale rol. Zo werd het verloederde pleintje achter zaal Lodewijk heringericht tot een ontluikende tuin, met alle potentieel om uit te groeien tot een bruisende ontmoetingsplek. Een heel jaar lang dachten inwoners tijdens verschillende participatiemomenten na over een geschikte inrichting.

En daar blijft het niet bij. Er staan nog heel wat andere activiteiten gepland in onze gemeente die inzetten op ontmoeting en samenzijn. Om deze projecten in de toekomst nog beter te maken, blikken we terug op het afgelegde traject om het pleintje achter zaal Sint-Lodewijk te transformeren.

Evaluatiemoment

Logo Gezondplus organiseert daarvoor in samenwerking met Plattelandscentrum Meetjesland een evaluatiemoment waarop elke inwoner van Assenede zijn/haar/hun mening kan geven tijdens een hapje en een drankje. Je hoeft daarvoor dus geen inwoner te zijn van de Landsdijk. Iedere Assenedenaar met een mening is welkom.

Het evaluatiemoment gaat door op maandag 13 maart om 19.30 uur in Bass’cul, Dorp 48, Bassevelde. Inschrijven is gewenst en kan via Jana Sleeckx (jana.sleeckx@gezondplus.be).

Inschrijven

Online enquête

Wie zich niet kan vrijmaken voor het evaluatiemoment, nodigen we uit om de online enquête in te vullen via http://bit.ly/3L1w70q. Alle input is welkom.

Online enquëte

Deze evaluatie is een project van Logo Gezond+ en Plattelandscentrum Meetjesland.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies