BOU8 krijgt nieuwe verflaag

Geplaatst op 08/08/2023

In afwachting van goedkeuring restauratiedossier door Agentschap Onroerend Erfgoed

In afwachting van de goedkeuring van het restauratiedossier door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid krijgt de BOU8 - de befaamde vissersschuit op het dorpsplein van Boekhoute - een nieuwe verflaag. Een groep vrijwilligers startte deze ochtend met de werkzaamheden. De onkosten worden vergoed door de gemeente. Op die manier zal de BOU8 tegen de 50ste verjaardag van de Gîrnaertfeesten toch een klein beetje van zijn grandeur terug hebben.

Vijftig jaar geleden meerde de BOU8 aan op het dorpsplein van Boekhoute. De lemmerhengst staat sindsdien symbool voor het trotse visserijverleden van het ‘vissersdorp zonder haven’. Tien jaar geleden raakte de BOU8 in verval. De gemeente Assenede maakte een goedgekeurd beheersplan op, maar het blijft wachten op Vlaams subsidiegeld om de BOU8 te restaureren.

Dat wringt bij heel wat Boekhoutenaren. Een aantal onder hen richtte het actiecomité SOS BOU8 op en ging in overleg met de gemeente. Na dit overleg namen de gemeentelijke diensten contact op met het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid om goedkeuring te vragen om in afwachting van de definitieve restauratie enkele tijdelijke verfraaiingswerken uit te voeren aan de BOU8.

Die goedkeuring kwam recent binnen op het gemeentehuis. Een groep vrijwilligers startte deze ochtend onder toezicht van de gemeente Assenede met de werkzaamheden. De gemeente staat ook in voor de aankoop van de materialen. De werken moeten klaar zijn tegen de start van de 50ste Gîrnaertfeesten tijdens het derde weekend van september.

De geschiedenis van de BOU8 in 7 scharniermomenten

1928 - De BOU8 is een typische lemmerhengst en werd gebouwd in 1928 op de werf Moed en Trouw in het Zeeuws-Vlaamse Paal. De opdrachtgever was Jan Série, een naar Zeebrugge uitgeweken Boekhoutenaar. Oorspronkelijk heette het schip de Camiel, naar de zoon van Jan Série. Het voer onder scheepsnummer Z13. Later voer het onder scheepsnummer BOU6 en behoorde het toe aan de befaamde Boekhoustse vissersfamilie Rammeloo.

1973 - In het begin van de jaren ’70 zocht Boekhoute naar een manier om zijn vissersverleden weer in herinnering te brengen. Toenmalig burgemeester Edgard Stockman treft op een scheepswerf in Sluiskil het bijna-wrak van ‘de Camiel’. Alles boven dek was al afgebroken. Stockman heeft een idee en wil van ‘de Camiel’ het symbool van het Boekhoutse vissersverleden maken. Vele vrijwilligers, vooral gepensioneerde vissers, trekken naar de scheepswerf in Sluiskil om het tuig op te kalefateren. Op 15 december 1972 wordt het schip onder grote belangstelling naar het dorp van Boekhoute gebracht. De schoolkinderen krijgen vrij om het gebeuren te aanschouwen. In maart 1973 is het schip klaar. In de beginjaren lokt de BOU8 een massa kijklustigen naar Boekhoute. Elke zondag zijn er gidsbeurten op de lemmerhengst. Die worden gegeven door ex-schippers die zich verenigen in vissersvereniging BOU8.

2003 - In 2003 wordt de  BOU8 door toenmalig minister van cultuur Paul Van Grembergen beschermd als monument.

2010 - Een boot op het droge drijft niet en de BOU8 raakt in 2010 compleet in verval. De gemeente stelt een ontwerper aan voor de restauratie van de BOU8. Een dak boven de boot moet ervoor zorgen dat de BOU8 rustig kan uitdrogen. Dankzij dit proces wil men ook makkelijker vast kunnen stellen welke onderdelen aan vervanging toe zijn.

2015 - Er komt een beheersplan voor de BOU 8. In dat beheersplan worden de te nemen stappen voor de restauratie en de instandhouding na de restauratie vastgelegd. Bedoeling is om zo snel mogelijk te starten met de opmaak van het plan. Het beheersplan is een wettelijke verplichting om subsidie te kunnen verkrijgen voor de restauratie van het monument.

2017 - Na twee jaar heeft De Vlaamse overheid, dienst Onroerend Erfgoed, het nieuwe beheersplan voor de BOU 8 definitief goedgekeurd. Dat betekent dat eindelijk werk gemaakt kan worden van de definitieve restauratie. In het beheersplan worden de te nemen stappen voor de restauratie en de instandhouding na de restauratie vastgelegd. Het beheersplan is een wettelijke verplichting om subsidie te kunnen verkrijgen voor de restauratie van het monument. De goedkeuring betekent dat de bal nu in het kamp ligt van de Vlaamse regering om de nodige centen vrij te maken voor de definitieve restauratie van de BOU8.

2023 - Vijf jaar na de goedkeuring van het beheersplan is er nog steeds geen zicht op de beloofde subsidies voor de restauratie van de BOU8. Enkele Boekhoutenaren richtten de actiegroep SOS BOU8 op. Na overleg met de gemeente wordt besloten goedkeuring te vragen bij  het Agentschap Onroerend Erfgoed om enkele tijdelijke verfraaiingswerken uit te voeren aan de BOU8. Die goedkeuring komt er zodat de BOU8 tegen de vijftigste verjaardag van de Gîrnaertfeesten  een nieuw laagje verf krijgt.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies