OCMW Assenede

 

In elke stad of gemeente is er een OCMW, een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De opdracht van het OCMW spitst zich dus toe op het verzekeren van het welzijn van elke burger.

Het OCMW van Assenede staat open voor alle Assenedenaren. Daarbij spelen leeftijd, achtergrond, cultuur en overtuiging geen enkele rol. Iedereen heeft namelijk het recht op een goede huisvesting, gezondheidszorg of voldoende financiële middelen, en dus een menswaardig bestaan.

Je kan bij ons met elke vraag terecht, hoe groot of hoe klein die ook is. Wacht dus niet tot de problemen u boven het hoofd groeien om langs te komen. 

 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Wat doet de Raad voor Maatschappelijk Welzijn?

De raad stippelt het sociaal beleid op langere termijn uit. 

De bevoegdheden van de raad worden bepaald in het OCMW-decreet. 

De raad vergadert minstens één keer per maand. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek, behalve wanneer agendapunten worden besproken die over personen gaan (het zogenaamde besloten gedeelte).

Hoe wordt deze samengesteld ?

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad de raad voor maatschappelijk welzijn vormen.  

Algemeen directeur: 
Frederik Willems

Meer info:

Agenda's

Verslagen

 

Deontologische code en huishoudelijk reglement

 

Het vast bureau

Het Vast bureau staat in voor het dagelijks beheer van het OCMW: het dagelijks bestuur en de interne werking van alle diensten, het personeelsbeleid, en het financieel beheer. Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van het College van burgemeester en schepenen het Vast Bureau vormen. 

 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder comité komt maandelijks samen voor een bespreking over de lopende sociale dossiers, waarbij afspraken gemaakt worden over individuele maatschappelijke dienstverlening (o.a. toekennen van het recht op leefloon).

Voorzitter: Hilde Baetslé 

Leden: Rudy Dumeez (SamenPlus), Erika Dhaese (SamenPlus), Lieselotte Van Hoecke (SamenPlus), Koen Buysse (Anders), Monique Verschorren (Anders) en Andy De Muynck (Vlaams Belang).

Maatschappelijk werker: Ilse Dhoore, Charlotte Verhofstadt

 

OCMW

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze dienstverlening is gesloten op 1, 2, 11 en 12 november.

Verklaring over cookies