DEONTOLOGISCHE CODE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST EN VAST BUREAU

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- DEONTOLOGISCHE COMMISSIE - VAST BUREAU

 
Via onderstaande link kan je de documenten raadplegen.

Deontologische code - publicatie 02.06.2023

 

In de raad van maatschappelijk welzijn van 25.03.2021 werden aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd.

Via onderstaande link kan je de documenten raadplegen.

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn - publicatie op 01.06.2022

Huishoudelijk reglement deontologische commissie- publicatie 23.12.2021

Huishoudelijk reglement vast bureau - publicatie op 02.04.2021

 

 

Verklaring over cookies