Deontologische code en huishoudelijk reglement OCMW raad

 
Via onderstaande link kan je de documenten raadplegen.

Deontologische code

 

In de raad van maatschappelijk welzijn van 25.03.2021 werden aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd.

Via onderstaande link kan je de documenten raadplegen.

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn - publicatie op 02.04.2021

Huishoudelijk reglement vast bureau - publicatie op 02.04.2021

 

Verklaring over cookies