Dienst Vreemdelingen

 

Het OCMW heeft de wettelijke opdracht om steun toe te kennen aan kandidaat-vluchtelingen of azielzoekers. Asielzoekers worden opgevangen in een Lokaal Opvang Initiatief of LOI. In een LOI krijgen asielzoekers onderdak en begeleiding tijdens hun lopende asielprocedure. 

Het OCMW is verantwoordelijk om hun recht op materiële opvang te verzekeren zolang hun procedure loopt. Het OCMW verzekert aan elke bewoner materiële hulp, deze bestaat uit huisvesting, voedsel, kleding, medische, maatschappelijke en psychologische begeleiding en de toekenning van een dagvergoeding. Het OCMW van Assenede heeft op dit moment 10 LOI’s, met een capaciteit om 44 kandidaat-vluchtelingen te huisvesten. Daarnaast kunnen andere vreemdelingen verblijvend op het grondgebied terecht bij de dienst vreemdelingen voor aanvragen leefloon en allerhande andere vragen.

Voorwaarden

De kandidaat-vluchteling of asielzoeker is een vreemdeling die zijn land van herkomst heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in gevaar is. Hij kan in ons land bescherming krijgen en recht op verblijf in België bekomen. Om uit te maken of hij voor die bescherming in aanmerking komt, moet hij een asielaanvraag indienen en een asielprocedure doorlopen.

Locatie

De Dienst Vreemdelingen vind je op de bovenverdieping van het gemeentehuis.

Nuttige links

Vreemdelingenrecht
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
Oost-Vlaams Diversiteitscentrum
Vzw Medimmigrant
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

OCMW Dienst Vreemdelingen

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies