Besluitenlijst gemeenteraad 2021

Wenst u inzage in één van de besluiten van de gemeenteraad, dan kan u dit opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur. U stuurt een mail naar secretariaat@assenede.be, met uw adresgegevens en een duidelijk omschrijving van het aangevraagde bestuursdocument.  Hou er rekening mee dat bepaalde gegevens niet openbaar worden gemaakt, zoals persoonsgegevens van burgers en personeelsleden.

 

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht komt u te weten hoe u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. 

Alle besluitenlijsten van de zittingen na 16.06.2021, zijn te raadplegen op: https://lblod.assenede.be/LBLODweb

 

Lijst met besluiten van de gemeenteraad van donderdag 27.05.2021 - publicatie op 27.05.2021  

Lijst met besluiten van de gemeenteraad van donderdag 29.04.2021 - publicatie op 04.05.2021  

Lijst met besluiten van de gemeenteraad van donderdag 25.03.2021 - publicatie op 02.04.2021  

Lijst met besluiten van de gemeenteraad van donderdag 25.02.2021 - publicatie op 03.03.2021  

Lijst met besluiten van de gemeenteraad van donderdag 28.01.2021 - publicatie op 01.02.2021

 

Verklaring over cookies