Lijst met besluiten van de burgemeester

Wenst u inzage in één van de besluiten, dan kan u dit opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur. U stuurt een mail naar secretariaat@assenede.be, met uw adresgegevens en een duidelijk omschrijving van het aangevraagde bestuursdocument.  Hou er rekening mee dat bepaalde gegevens niet openbaar worden gemaakt, zoals persoonsgegevens van burgers en personeelsleden.

 

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht komt u te weten hoe u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. 

 

Alle besluiten na 27.05.2021, zijn te raadplegen op: https://lblod.assenede.be/LBLODweb

PUBLICATIE OP 02.09.2021

Besluit van de burgemeester van 24.08.2021

PUBLICATIE OP 27.05.2021

Besluit van de burgemeester van 21.05.2021

PUBLICATIE OP 18.05.2021

Besluit van de burgemeester van 17.05.2021

PUBLICATIE op 07.05.2021

Besluit van de burgemeester van 07.05.2021

PUBLICATIE OP 20.04.2021

Besluit van de burgemeester van 19.04.2021

PUBLICATIE OP 24.02.2021

Besluit van de burgemeester van 16.02.2021

ter inzage: dienst secretariaat

PUBLICATIE OP 20.01.2021

Besluit van de burgemeester van 19.01.2021

BEKENDMAKING OP 10.12.2020

Besluit van de burgemeester van 08.12.2020 met betrekking tot:

Ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 20.11.2020

Besluit van de burgemeester van 18.11.2020 met betrekking tot:

Besluit van de burgemeester van 21.10.2020 met betrekking tot:

ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 05.10.2020

Besluit van de burgemeester van 05.10.2020 met betrekking tot:

Ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 26.09.2020

Besluit van de burgemeester van 22.09.2020 met betrekking tot:

 • Het besluit burgemeester betreffende vergunning wielerwedstrijd start over grondgebied Boekhoute op 26.09.2020

Besluit van de burgemeester van 23.09.2020 met betrekking tot:

 • Het besluit burgemeester betreffende vergunning wielerwedstrijd start over grondgebied Assenede op 01.10.2020

Ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 16.09.2020

Besluit van de burgemeester van 16.09.2020 met betrekking tot:

 • Het besluit burgemeester betreffende beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 24.09.2020 in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 28.08.2020

Besluit van de burgemeester van 18.08.2020 met betrekking tot:

 • Beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

ter inzage: dienst secretariaat

Besluit van de burgemeester van 27.08.2020 met betrekking tot:

 • Aanstelling extra animator voor speelpleinwerking Sloeberslot.

ter inzage: dienst Vrije Tijd

 • Bepaling van het aantal seingevers voor de wielerwedstrijd in Bassevelde op 08.09.2020.
 • vergunning wielerwedstrijd 08.09.2020

ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 12.06.2020

Besluit burgemeester van 05.06.2020 met betrekking tot

 • Aangepaste maatregelen voor de zomerwerking: Speelpleinwerking en Initiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.
 • Beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 02.06.2020

ter inzage: dienst milieu

BEKENDMAKING OP 19.05.2020

Besluit van de gemeenteraad van 18.05.2020 met betrekking tot

ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 12.05.2020

Besluit van de burgemeester van 06.05.2020 met betrekking tot:

 • Toelating tot vellen van alleenstaande bomen omwille van acuut gevaar.

ter inzage: dienst milieu

BEKENDMAKING OP 28.04.2020

Besluit van de burgemeester van 27.04.2020 met betrekking tot:

Ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 22.04.2020

Besluit van de burgemeester van 20.04.2020 met betrekking tot:

​​Ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 17.04.2020

Besluit van de burgemeester van 15.04.2020 met betrekking tot:

​​Ter inzage: dienst secretariaat

BEKENDMAKING OP 10.04.2020

Besluit van de burgemeester van 31.03.2020 met betrekking tot:

​​Ter inzage: dienst verkeer

Besluit van de burgemeester van 06.04.2020 met betrekking tot:

​​Ter inzage: milieudienst

Besluit van de burgemeester van 08.04.2020 met betrekking tot:

​​Ter inzage: milieudienst

BEKENDMAKING OP 30.03.2020

Besluit van de burgemeester van 23.03.2020 met betrekking tot:

​​​Ter inzage: dienst verkeer

BEKENDMAKING OP 30.03.2020

Besluit van de burgemeester van 25.03.2020 met betrekking tot:

 • Toelating tot het gebruik van het kampeerautoterrein naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

​​Ter inzage: secretariaat

BEKENDMAKING OP 27.03.2020

Besluit van de burgemeester van 23.03.2020 met betrekking tot:

 • Toelating tot het gebruik van het kampeerautoterrein naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

​​Ter inzage: secretariaat

BEKENDMAKING OP 20.03.2020

Besluit van de burgemeester van 14.03.2020 met betrekking tot:

​​Ter inzage: secretariaat

BEKENDMAKING OP 13.03.2020

Besluit van de burgemeester van 12.03.2020 met betrekking tot:

​​Ter inzage: secretariaat

BEKENDMAKING OP 19.07.2019

Besluit van de burgemeester van 17.07.2019 met betrekking tot :

 • Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van 21 juli festival onder den Eik.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 25.06.2019

Besluit van de burgemeester dd. 18.06.2019 met betrekking tot :

 • Inrichting wielerwedstrijd op 30.06.2019 in Assenede door de heer Dieter Vercauter

 • Inrichting wielerwedstrijd op 14.07.2019 in Boekhoute door de heer Dirk De Beule

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING OP 24.05.2019

Besluit burgemeester dd. 13.05.2019 met betrekking tot:

Toelating wielerwedstrijd op het grondgebied Assenede op 12.06.2019.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING OP 06.05.2019

Besluit burgemeester dd. 02.05.2019 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een begrafenis op 07.05.2019

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING OP 23.04.2019.

Besluit van de burgemeester dd. 19.04.2019 met betrekking tot:

 • Toelating wielerwedstrijd op het grondgebied van de gemeente Bassevelde op 25.06.2019.

Ter inzage: Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 10.04.2019

Besluit van de burgemeester dd. 09.04.2019 met betrekking tot

 • Toelating wielerwedstrijd te Boekhoute op 31.05.2019.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 29.03.2019.

Besluit van de burgemeester dd. 27.03.2019 met betrekking tot:

* Vergunning wielerwedstrijd te Bassevelde op 27.04.2019.

BEKENDMAKING op 26.03.2019

Besluit van de burgemeester dd. 26.03.2019 met betrekking tot :

 • * Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen nav een verkeerscontrole op donderdag 28.03.2019 te Assenede.
 • * Vergunning doortocht wielerwedstrijd op 30.03.2019 te Boekhoute

BEKENDMAKING OP 19.03.2019.

Besluit van de burgemeester dd. 19.03.2019 met betrekking tot:

Toelating tot vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar - Kloosterakkerstraat.

Ter inzage : Milieudienst

BEKENDMAKING OP 10.03.2019.

Besluit van de burgemeester dd. 10.03.2019 met betrekking tot

 • Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van stormweer op 10.03.2019 in volgende straten:
  Antwerpse Heirweg, Kloosterakkerstraat, Bijsterveld, Hollekenstraat, Smoutersdijkstraat, Valkendijkstraat en Hellepolderstraat.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 15.03.2019.

Besluit van de burgemeester dd. 15.03.2019 met betrekking tot :

* Toelating tot het vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar -
   Hazelarenhoek.

Ter inzage : Milieudienst.
 

Verklaring over cookies