Wat?

De European Disability Card vergemakkelijkt de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat je een handicap hebt. Ze biedt je als persoon met een handicap specifieke toegangstarieven of andere voordelen bij culturele activiteiten, vrijetijdsbesteding en sport.


Voordelen?

De EDC biedt tal van voordelen op vlak van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in verschilende landen. Naast België kan de kaart ook gebruikt worden in Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Op de website van European Disability Card vind je een overzicht van alle partners die voordelen toekennen op vertoon van de EDC kaart. Elke partner bepaalt zelf welke voordelen aan de EDC-kaart worden toegekend.
 

Wie kan de kaart aanvragen?

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen bevoegd voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

In Vlaanderen zijn dit:

  • FOD Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een handicap)
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 

Hoe aanvragen?

Je kan jouw aanvraag bij volgende instanties indienen:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap

Kruidtuinlaan 50 bus 150

1000 Brussel

Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH)

Je kan jouw aanvraag indienen via het digitale loket van de VAPH. Daarvoor heb je jouw elektronische identiteitskaart, pincode en een kaartlezer nodig, www.mijnvaph.be

 

Meer info

Verklaring over cookies