BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

ONBEKEND VANDEPUTTE MARC, de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 liter Bovengrondse propaan tank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hazelarenhoek 5A, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0723 F ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0724 H ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0724 K ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0723 E ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0603 H ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0606 B ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 januari 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022001601

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VANDEPUTTE MARC, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 liter Bovengrondse propaan tank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kerrestraat 43, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0735 R ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 januari 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022001685

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VANDEPUTTE MARC, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 liter Bovengrondse propaan tank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kapellestraat 62, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie F, 0229 G ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 januari 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022001586

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

  
mevrouw De Witte Christine

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het grondwaterwinning 5.000 m³/jaar.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Antwerpse Heirweg zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 januari 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd geweigerd.

De beslissing ligt van  tot en met  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021167384

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Baets - De Muyt hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen 2 woningen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ledestraat 46A en 46B

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 855/X2, 856/D, 857/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 21.01.2022 tot en met 19.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021171302

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pauwels - Goethals hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen woning

Ligging: 9960 Assenede, Kasteelstraat 45

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 926/K, 926/G, 927/F2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 21.01.2022 tot en met 19.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021189475

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Deleu Daniël en Deleu Dorina hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen ééngezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Schaapherderstraat 5A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 498/N2, 498/L2, 498/M2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 21.01.2022 tot en met 19.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021162765

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Criel Jurgen heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen veranda

Ligging: 9960 Assenede, Kloosterstraat 31

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 902/S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.01.2022 tot en met 13.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021170021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius Sysytem Operator heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen hoogspanningscabine + rooien 2 hoogstammige bomen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-Dorp zn

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 1078/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 14.01.2022 tot en met 12.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021169957

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Tack Wim heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie wijziging vergunde plannen + regularisatie infiltratie- en reliëfwijziging

Ligging: 9968 Bassevelde, Hazelarenhoek 16

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nr. 837

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.01.2022 de omgevingsvergunning deels vergund en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 14.01.2022 tot en met 12.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021157263

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA GOVAN heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen meergezinswoning na slopen bestaande woning

Ligging: 9960 Assenede, Molenstraat 24

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1211/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.12.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 24.12.2021 tot en met 22.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021165848

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hyde - Wildemauwe hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verstevigingswerken gracht

Ligging: 9960 Assenede, Burgstraat 29

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nrs. 678/K, 678/H, 664/A, 680/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.12.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 24.12.2021 tot en met 22.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021160257

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Manège Heidebos heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: functiewijziging, uitbreiden manège en aanleggen betonverharding

Ligging: 9968 Oosteeklo, Heide 40

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 635/B, 636/A, 640/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.12.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 24.12.2021 tot en met 22.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021119922

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BV Dental Route Immo heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Sloop en nieuwbouw woning + tandartspraktijk

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 4

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 498/M2, 498/L2, 498/N2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.12.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 24.12.2021 tot en met 22.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021166508

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van Remoortel Dirk, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

6.5.1°

1 VERDEELSLANG 1 brandstofverdeelslang

3

15.1.1°

22 VOERTUIG Bergplaats voor 22 voertuigen en/of aanhangwagens

3

17.1.2.2.1°

1000 L 1000 liter propaangasopslag

3

17.3.2.1.1.1°b)

2,018 TON 2,018 ton mazoutopslag

3

17.4.

200 KG 200 kg opslag sproeistoffen

3

19.6.2°a)

200 M3 200 m³ stro-opslag in loods

3

28.2.c)1°

1700 M3 1700 m³ mengmestopslag

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Beekstraat 114, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling KAPRIJKE 2 AFD (LEMBEKE), sectie A, 1082 E ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1677 C ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1676  ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1683 G ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 december 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2021163353

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

   

GEMEENTE ASSENEDE
Kasteelstraat 1-3 

9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien 35 populieren poeldijkstraat.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Poeldijkstraat zn., 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 december 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing ligt van 28 december 2021 tot en met 27 januari 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021165332

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)


GEMEENTE ASSENEDE
Kasteelstraat 1-3 

9960 Assenede


Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien lindes dorp bassevelde.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Dorp zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 december 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing ligt van 28 december 2021 tot en met 27 januari 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021165305

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Maertens Pieter heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen van een poort + omheining

Ligging: 9961 Boekhoute, Meuleken 46

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 658/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.12.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2021 tot en met 15.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021183965

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Stijn De Brabander heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Aanleggen verharding

Ligging: 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 28

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 299/R, 300/Z

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.12.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2021 tot en met 15.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021101255

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Muys Sylvie heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning + bouwen carport

Ligging: 9968 Bassevelde, Hogevorst 13

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1697/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.12.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2021 tot en met 15.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021165390

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Ringoot Tineke, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

3024 M3/JAAR droogzuiging voor plaatsen betonnen kuip

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hasselstraat 5, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0395 L ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0395 E ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021162298

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

BV VRANCX ENERGIE, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2750 L propaangastank ondergronds

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hasselstraat 1, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0213 G ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021163760

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De heer Van Haute Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 L Bovengrondse propaan tank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hazelarenhoek 14, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0827 A ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0830 B ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0837 E ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 oktober 2021 akte genomen van de melding.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021159103

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Lips Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1000 M3/JAAR bemaling voor uitgraven zwembad

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kraaigemstraat 30, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0432 W  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 oktober 2021 akte genomen van de melding

 

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021155469

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

6.4.1°

400 L opslag van hydrauliekolie voor aandrijving van een machine, en opslag van olie in de tandwielkasten van de pompaandrijvingen

3

12.2.1°

630 KVA transformator HS-LS

3

17.3.2.1.1.1°b)

0,4 TON opslag van hydrauliekolie voor aandrijving van een machine, en opslag van olie in de tandwielkasten van de pompaandrijvingen

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Haven zn., 9961 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0496  2; .

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 oktober 2021 akte genomen van de melding

 

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021151576

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VVZRL THV ARTES - GROUP, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1344 M3/JAAR Bronbemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kraaienbos zn., 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0814 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 september 2021 akte genomen van de melding.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2021147921

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Matthys Niek, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

40 M3/JAAR Bronbemaling voor de aanleg zwembad

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Assenedestraat 20A, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0521 T ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 september 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021147750

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

BV Van de Voorde Landbouwmachines, BVBA MDS, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

3.4.1°a)

0,3 M3/UUR Lozen van bedrijfsafvalwater na doorgang door KWS-afscheider: max. 0,3 m³/uur; max. 1 m³/dag; max. 50 m³/jaar

3

6.4.1°

11932 L Opslag van 11.932 L olie waarvan:

- 5.000 L afvalolie in tank,

- 1.500 L verse motorolie in tank,

- 1.000  L verse motorolie in tank,

- 4.432 L olie in vaten op lekbakken

3

6.5.1°

1 VERDEELSLANG Eén brandstofverdeelslang

3

15.1.1°

25 VOERTUIG Stallen van 25 voertuigen: 3 vrachtwagens, 4 bestelwagens en 18 tractoren, kranen en verreikers

3

15.2.

1 werkplaats Werkplaats voor onderhoud van voertuigen, in woongebied met landelijk karakter: 1 smeerput en 2 hefbruggen

3

15.4.2°a)

2 VOERTUIG_AANHANG/DAG Wasplaats voertuigen: 2 voertuigen per dag

3

16.3.2°a)

9,4 KW Compressor 7,5 kW + airco 1,9 kW - totaal vermogen 9,4 kW

3

17.3.2.1.1.1°b)

0,83 TON Opslag van 0,83 ton rode diesel in een nieuw te plaatsen DW BG houder van 1.000 L met slang

3

17.3.2.1.2.1°

0,535 TON Opslag van 535 kg ruitensproeiervloeistof in vaten op lekbak

3

17.3.6.1°b)

0,535 TON Opslag van 535 kg ruitensproeiervloeistof in vaten op lekbak

3

17.3.7.1°b)

0,41 TON Opslag van 410 kg koelvloeistof (2 x 200 L) in vaten op lekbak

3

17.4.

1043,5 L Opslag van gevaarlijke producten in kleinverpakking: 1043,5 L

3

29.5.2.1°b)

14,8 KW Toestellen metaalbewerking: 14,8 kW

3

29.5.7.2°a)2)

60 L Ontvettingsbad metalen: 60 L

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Rijkestraat 50A, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0586 Z ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0587 F ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0589 B ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0587 H ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0581  ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0586 Y ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 september 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021144742

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer De Paepe Christophe Johan, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1469 M3/JAAR Tijdelijke bronbemaling bij het plaatsen van het zwembad.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Assenedestraat 65A, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0367 P ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0367 R ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0367 S ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0367 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 september 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021145967

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Claeys Nicolas, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1750 L plaatsing bovengrondse propaangastank van 1750l

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Krekelmijt 12, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0979 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 september 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021140948

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)


De Roo Jelle
Nieuwestraat 19 

9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Nieuwestraat 19, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 september 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing ligt van 19 september 2021 tot en met 19 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021130046

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer De Wulf Idès, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1923 M3/JAAR Plaatsen bemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Veldstraat 3, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0345 D ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 september 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021138901

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

mevrouw de Bruyne Manon, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

6451 M3/JAAR Bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad met een max. totaal debiet van 6451m³ gedurende een periode van max. 50 dagen.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Waalpoelstraat 30, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1360 B  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021134843

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 L Propaan tank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Rijkestraat 69, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0398 F ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021133741

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Moerman Dirk, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

618 M3/JAAR Tijdelijke bemaling voor een zwembad met een debiet van 618m³.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Trieststraat 82A, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1079 G  3 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021135941

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Baart Davy René, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

9.3.4.1.

46 PLAATSEN Dierenhandelszaak

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Dijkstraat zn., 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0661 K ; .

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2021 akte genomen van de melding

 

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021131787

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

   

GEMEENTEBESTUUR Assenede
Kasteelstraat 3

9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

 

 

Kort omschreven gaat het over het rooien boom waalpoelstraat.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Waalpoelstraat zn., 9960 Assenede; .

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
 

 

De beslissing ligt van 18 september 2021 tot en met 18 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021129972

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

        
NV MEVACO - BOUWBEDRIJF

 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Kort omschreven gaat het over het van vooren oosteeklo.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Oosteeklo-Dorp 74, 9968 Assenede; .

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 augustus 2021 volgende beslissing genomen:

 

De beslissing ligt van 4 september 2021 tot en met 4 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021129897

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

          
NV ONDERNEMINGEN COPPENS

  

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Kort omschreven gaat het over het melding bemaling rioleringswerken.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Nieuwe Boekhoutestraat 5B, 9968 Assenede; Assenedestraat 18, 9968 Bassevelde (Assenede); .

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 augustus 2021 volgende beslissing genomen:

 

De beslissing ligt van 3 september 2021 tot en met 3 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021125454

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

    
JDS-Pools
Prins Boudewijnlaan 21

9991 Maldegem

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bronbemaling voor aanleg zwembad.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Schare 63, 9961 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 augustus 2021 volgende beslissing genomen:

De beslissing ligt van 21 augustus 2021 tot en met 20 september 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021123391

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 De Jaegher Werner, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2352 M3/JAAR 7m3 x 24u x 7 dagen x 2 weken = 2352 m3/jaar

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kloosterlandstraat 22, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0740 D ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 mei 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2021085714

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Byl Anneleen
Krekelmijt 9                   

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het exploiteren en veranderen van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Krekelmijt 9, 9968 Assenede; .

De Deputatie heeft op 20.05.2021 de vergunning verleend?

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2020134898

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Heynze Christophe

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het plaatsen 2 verticale bodemwisselaars.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Heide 24B, 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 mei 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
de omgevingsvergunning werd deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021001171

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

NV VAN DE MOERE, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

6720 M3/JAAR bemaling voor uitgraving kelder

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Rijkestraat 76, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0629 B ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 mei 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2021073174

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 De Smet Johny, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

3840 M3/JAAR 8m³/uur voor 24uur/dag voor 20 dagen of 8*24*20 = 3840

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Zuivelstraat 13, 9960 Assenede; Zuivelstraat 13, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0824 L ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0824 M ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 februari 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2021019487

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

                    
de heer Neyt Koen
Schare 38

9961 Boekhoute (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over wijziging vergunning.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Schare 38, 9961 Boekhoute (Assenede); .

Het Deputatie heeft op 28 januari 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 16 februari 2021 tot en met 18 maart 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Kenmerk: OMV_2020119202

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 De Prest Roger Pharaïlde, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

15.1.1°

6 VOERTUIG Tractoren

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Beekstraat 108, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1395 S ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1395 R ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 februari 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2021014411

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
de heer De Smet Peter
Hendekenstraat 32                   

9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over een landbouwbedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hendekenstraat 32, 9960 Assenede.

Het Deputatie heeft op 7 januari 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 13 februari 2021 tot en met 15 maart 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Kenmerk: OMV_2020046205

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

 mevrouw Cretel Inès
Oosteeklo-Dorp 106    

9968 Oosteeklo (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Oosteeklo-Dorp 106, 9968 Oosteeklo (Assenede); .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 februari 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 9 februari 2021 tot en met 11 maart 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020155337

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BV DE BIOBOERDERIJ
Kloosterstraat 64 bus C

9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het de bioboerderij - verharding.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kloosterstraat 64C, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 december 2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 5 februari 2021 tot en met 7 maart 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020078449

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2950 L Ondergrondse propaan tank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kloosterstraat 64C, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1015 V ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 januari 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2021004884

 

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van de Keere Tom, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2400 L Plaatsing van een ondergrondse propaangastank van 2400L.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Leegstraat 45, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0201 F ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 januari 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2021005507

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

        
de heer Wauters Alex
Oosteeklo-Dorp 42

9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het wauters alex.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Oosthoek 52, 9968 Oosteeklo (Assenede); .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 januari 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
 

De beslissing ligt van 11 februari 2021 tot en met 13 maart 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020169181

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)


de heer Wauters Bart
mevrouw De Bruycker Elke

Westakkerstraat 17

9968 Assenede
              

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over een landbouwbedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Westakkerstraat 17, 9968 Oosteeklo (Assenede); .

De beslissing ligt van 25 januari 2021 tot en met 24 februari 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020103061

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Claeys Marc
Ertveldesteenweg 118    

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bijsterveld zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 januari 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 22 januari 2021 tot en met 21 februari 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020139678

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BVBA LANDBOUW- EN VEEBEDRIJF FORDEYN KURT EN KOEN
Gooiken 2
9968 Oosteeklo (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het landbouw- & veebedrijf kurt en koen fordeyn bvba.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Gooiken zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 januari 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 28 januari 2021 tot en met 27 februari 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020120272

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

 
De Vlaamse Waterweg nv
Guldensporenpark 105

9820 Merelbeke
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- vegetatiewijziging

Kort omschreven gaat het over kappen hakhout langs Leopoldskanaal van Boekhoute tot Zeebrugge.

De aanvraag heeft als adres(sen):

/

De beslissing ligt van 10 februari 2021 tot en met 12 maart 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2020136911

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Sander Criel, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2400 M3/JAAR Bronbemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Rijkestraat 5,;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0066 R ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0066 S ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 februari 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2021009998

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer De Paepe Christophe Johan
Assenedestraat 65A 

9968 Bassevelde (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het aanvraag vergunning voor rooien van 2 hoogstammige bomen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Assenedestraat 65A, 9968 Bassevelde (Assenede); .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 december 2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020138747

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING VAN EEN OVERNAME

De heer Van Zele Koen, de heer Van Zele Jonas hebben een melding verricht voor de overname van de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Planterijstraat 2, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0575 H ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0575 F ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0575 M ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0573 C ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0575 N ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0575 L ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0575 K ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 december 2020 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2020154142

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van de Keere Tom, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2000 M3/JAAR tijdelijke bronbemaling voor graven put zwembad

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Leegstraat 45, 9960 Assenede; Leegstraat 45, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0201 F ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 december 2020 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2020159760

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

mevrouw De Coninck Claudine, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2750 L Ondergrondse propaangastank 2750L

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Spoorwegstraat 1, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1314 B ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1324 B ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1325 C ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1325 D ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1315 B ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1316 B ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 december 2020 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2020141473

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
de heer Raemdonck Piet
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien bomen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kapellestraat 56A, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 december 2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
de omgevingsvergunning werd deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020135557

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

CV Fluvius System Operator, mevrouw Pollet Sylvie, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

12.2.1°

360 KVA Transformator voor een distributiecabine

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Sint-Andriesstraat zn., 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1870 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 november 2020 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2020145232

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Willems Katrijn
Molenstraat 97 

9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bronbemaling.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Molenstraat 97, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 november 2020 volgende beslissing genomen:

De beslissing ligt van 13 november 2020 tot en met 13 december 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020144431

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Vandeputte Luc
Ambachtenstraat 7  

9900 Eeklo

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over een propaangastank.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Abdijstraat 40, 9968 Assenede.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2020 volgende beslissing genomen:

De beslissing ligt van 13 november 2020 tot en met 13 december 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020136493

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het uitbaten van een landbouwbedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Burgstraat 29, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 oktober 2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 17 november 2020 tot en met 17 december 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020087458

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Van den Abbeele Hilde
Beekstraat 20  

9968 Bassevelde (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over tandartsenpraktijk.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Beekstraat 20, 9968 Bassevelde (Assenede); .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 november 2020 volgende beslissing genomen:

De beslissing ligt van 28 november 2020 tot en met 28 december 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020145870

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Speckman Johan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Korenmolenstraat 30

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.10.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020121400

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Caekenbergh Ben heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen bestaande woning en garage en bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Haven 17

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.10.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020134798

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Acker Katrien heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen en herbouwen van een halfopen woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Kraaigemstraat 31

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020066517

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Acker Katrien heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Meelstraat 21

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020143230

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Saey Niek heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden van een bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hogevorst 52

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020085254

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vervack Petra heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Prins Boudewijnlaan 21

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020106694

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Heeze Melissa heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanleg van een verharde oprit

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 22

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.10.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020110329

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Nieuwenhuyze Kjetil heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 28

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.11.2020 de omgevingsvergunning deels verleend.

De beslissing ligt van 11.12.2020 t.e.m. 10.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020129339

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Boterdaele-De Muynck heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: afbreken van een schuur en bouwen van een paardenstal/garage

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Beekstraat 110

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.12.2020 t.e.m. 14.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020134205

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dejaeghere Dimitri heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: renoveren en isoleren van een gevel

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Tingelhoek 45

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2020 t.e.m. 16.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020131450

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Looke Sander heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een veranda

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Lindekenstraat 10

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2020 t.e.m. 16.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020130500

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Neve Bart heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een lichtreclame

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Dorp 20A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2020 t.e.m. 16.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020131045

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Souwen-Hermans heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Knikkerstraat 7

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.01.2021 t.e.m. 05.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020143091

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van den Abbeele Hilde heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: functiewijziging naar tandartsenpraktijk

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Beekstraat 20

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.01.2021 t.e.m. 05.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020144214

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Bastelaere Marleen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van 3 woningen na sloop bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Landsdijk 94, 94A en 86B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.01.2021 t.e.m. 05.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020135846

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen van een paviljoen

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kasteelstraat zn

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.01.2021 t.e.m. 05.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020144119

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Zele-De Pape heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Lunterstraat 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.01.2021 t.e.m. 05.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020070526

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Causmaecker-Heyman heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: renovatie van gevels

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 64

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.01.2021 t.e.m. 05.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020145936

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Seghers Lara heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een halfopen ééngezinswoning en tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Zuivelstraat 5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.01.2021 t.e.m. 07.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020144093

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Teirlynck Mathias heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een publiciteitsbord

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Doorsteek zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.12.2020 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 07.01.2021 t.e.m. 07.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020141382

AKTENAME VAN EEN MELDING

Terryn Kurt heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: vervangen van een raam door een deur

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenstraat 38

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.12.2020 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 07.01.2021 tot 07.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2020153037

AKTENAME VAN EEN MELDING

Van Cauwenberghe Piet heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: het inrichten van een thuiskantoor

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Oude Gentweg 56

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.12.2020 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 07.01.2021 tot 07.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2020165627

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ninnip heeft een aanvraag ingediend voor:

het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: het verkavelen van een terrein in 5 loten

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Kerkstraat 47

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.12.2020 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 07.01.2021 t.e.m. 07.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020123033

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bekaert Isabella en Bonne Stijn hebben een aanvraag ingediend voor:

het bijstellen van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over: bijstellen van de verkavelingsvooorschriften in functie van het behoud van een bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 70A en 70B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.01.2021 t.e.m. 07.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020110368

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Decker Danuta heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 21

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.01.2021 t.e.m. 07.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020149178

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Causmaecker-De Vos heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitvoeren van gevelrenovatie

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-dorp 89

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.01.2021 t.e.m. 07.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020148980

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Cretel Ignace en Cretel Inès hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een meergezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-dorp 106 en 106A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.01.2021 t.e.m. 07.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020144320

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Noelants Johnny hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een dakkapel

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Meuleken 43

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.01.2021 t.e.m. 08.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020148582

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Heynssens Frederik heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning en bouwen van een bijgebouw + polyvalente ruimte

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 61

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.12.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.01.2021 t.e.m. 08.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020140737

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Cakal Hava-Cakal Rasit heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Keurestraat 37

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22.01.2021 tot en met 21.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020131128

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lambrecht Valerie heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Oosthoek 123

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.02.2021 tot en met 03.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020130701

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Voorwynckels-Van Hoecke heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een ééngezinswoning na sloop van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Haven 53

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.02.2021 tot en met 03.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020150579

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Scheemaeker Katrijn heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Hoogstraat 24

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.02.2021 tot en met 05.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020153907

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ranschaert Veerle heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verkavelen van een terrein voor 1 lot

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Meuleken 72B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.02.2021 tot en met 05.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020133672

AKTENAME VAN EEN MELDING

Tony Gouwy heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: wijzigen raam- en deuropeningen in zij- en achtergevel

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kasteelstraat 9

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.02.2021 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 05.02.2021 tot 05.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2021004356

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Brabander Hendrik heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een zwembad

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Molenhoek 19

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.02.2021 tot en met 07.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020146925

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Andries-Haverbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen en bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Schare 42

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.02.2021 tot en met 07.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020154084

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verhegge Kathleen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Antwerpse Heirweg 6

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.02.2021 tot en met 07.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020153818

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van den Avyle Lorenzo heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Staakstraat 22B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.02.2021 tot en met 07.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020152610

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Haers Metaalconstructies heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw + aanleg van beton- en steenslagverharding

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Heideveld 6

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.02.2021 tot en met 07.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019137292

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Huysman Bouw heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Zelzatestraat 23

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.02.2021 tot en met 10.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020155719

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verstraeten-Standaert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 45A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.02.2021 tot en met 10.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020156776

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bobelijn Liesbeth heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een kelder onder een reeds verbouwde verbouwing

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Tramstatie 5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.01.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.02.2021 tot en met 14.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020151218

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pycke-Van Basselaere heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van 2 ééngezinswoningen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Assenedestraat 6 en 6A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.02.2021 tot en met 25.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020158453

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Baeke Tom heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosterstraat 100

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.02.2021 tot en met 25.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020164484

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pycke-Van Basselaere heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een meergezinswoning met 3 appartementen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Dorp 2, 2/1, 2/2 en 2/3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.02.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 23.02.2021 tot en met 25.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020158472

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Coninck Philippe heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een luifel

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Hendekenstraat 1B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.02.2021 tot en met 25.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020144312

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kriekerijstraat 10

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.03.2021 tot en met 30.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020157866

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Baeke Tom heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanleg van een parking

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosterstraat 100

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.03.2021 tot en met 30.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020169120

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Couque Diego heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een garage/tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Groenendijkstraat 53

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.03.2021 tot en met 30.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020165781

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vande Walle-De Brabandere heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hogevorst 50

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.03.2021 tot en met 30.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020159942

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Martignago-De Pauw heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenstraat 23

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.03.2021 tot en met 30.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020167484

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Demets-Huys heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Haantjen 19

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.03.2021 tot en met 30.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020163752

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Desmet Mirjam heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: wijzigen van raam- en deuropeningen

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kapellestraat 49

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.03.2021 tot en met 30.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020170889

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pieters Tony heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Kapellepolderstraat 2A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 016.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.03.2021 tot en met 08.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020147611

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Autonoom Gemeentebedrijf Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van kleedkamers

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosterstraat 11

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.03.2021 tot en met 08.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020167328

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lavaert-Huyghebaert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinberging met zomerliving

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 167B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.03.2021 tot en met 08.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020143654

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Baets Dirk heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 155A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.03.2021 tot en met 08.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020155135

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Craene Steven heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning na slopen bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenstraat 26

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.03.2021 tot en met 09.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020173748

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Straumann-Dhoop heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een bedrijfsloods

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Heideveld 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.03.2021 tot en met 09.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020175349

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Brabander Pieter heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinmuur

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosterstraat 95

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.03.2021 tot en met 09.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020179312

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Buck Arnold heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een meergezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Hoogstraat 78, 78/1 en 78/2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.02.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 10.03.2021 tot en met 09.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020178804

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Wijnsberge Tim heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Schattemanstraat 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.02.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.03.2021 tot en met 09.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020177091

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Hecke-Emmaneel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning na slopen van een woning en stal

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22.03.2021 tot en met 21.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020178903

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bovijn Griet heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22.03.2021 tot en met 21.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020116715

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Stockman Paul heeft een aanvraag ingediend voor:

bijstellen van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over: bijstellen van lot 2 van een verkaveling

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22.03.2021 tot en met 21.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020155352

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Den Neste Roland heeft een aanvraag ingediend voor:

verkavelen van een terrein

Kort omschreven gaat het over: verkavelen van een terrein in 1 lot

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22.03.2021 tot en met 21.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020144962

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Scheir-Vanhecke heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22.03.2021 tot en met 21.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020157194

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Cornelis Carol-Ann heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.03.2021 tot en met 22.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021002664

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Muylle-De Smet heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie bouwen meergezinswoning

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.03.2021 tot en met 22.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020154128

AKTENAME VAN EEN MELDING

Van Damme Koen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Groenendijkstraat 65

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.03.2021 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 23.03.2021 tot 22.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2021026425

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hendrix Kristel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: wijzigen voorgevel in functie van hendelszaak

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.03.2021 tot en met 22.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021007235

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Leeuw Wienand heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 25.03.2021 tot en met 24.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021002451

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Len Dhoop heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: realisatie van een nieuwbouw ééngezinswoning

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 30.03.2021 tot en met 29.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021007841

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van De Velde Luc heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: functiewijziging van bureel naar wonen

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 31.03.2021 tot en met 30.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021014113

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

COMADIS heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van 2 woningen na sloop bestaande toestand

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 31.03.2021 tot en met 30.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020164741

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Nijs-De Groote heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 31.03.2021 tot en met 30.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021006770

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Durme Jeroen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen en herbouwen van een woning en bijgebouw

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 31.03.2021 tot en met 30.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021141176

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Jonge Joyce heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een zwembad

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.04.2021 tot en met 01.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020157083

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Elaissati Souria heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: wijzigen van gevelopeningen en isoleren buitenmuur

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.04.2021 tot en met 01.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021009662

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Linda Van Kerckhove heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanleggen van een zwembad

Ligging: 9960 Assenede, Kloosterstraat 7D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22.04.2021 tot en met 21.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021021827

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van De Walle - Rooms hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

Ligging: 9960 Assenede, Veldstraat 3

Kadastraal nr.: Afdeling 2, Sie B, nr. 345/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22.04.2021 tot en met 21.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020115963

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Kristof heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: herbouwen berging

Ligging: 9960 Assenede, Basseveldestraat 2

Kadastraal nr.: Afdeling 1, Sie E, nr. 48/C, 49/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22.04.2021 tot en met 21.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020172726

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vandenbussche Kristof heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een veranda

Ligging: 9960 Assenede, Brouwershofstraat 12

Kadastraal nr.: Afdeling 1, Sie E, nr. 464/S2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22.04.2021 tot en met 21.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021016911

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Claeys Ann heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over:bouwen 2 eengezinswoningen

Ligging: 9968 Bassevelde, Zoete Lucht 2A en 2D

Kadastraal nr.: Afdeling 3, Sie C, nr. 1600/C, 1600/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22.04.2021 tot en met 21.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020156418

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

GOVAN heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen meergezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Molenstraat 24

Kadastraal nr.: Afdeling 1, Sie E, nr. 1211/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.03.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 22.04.2021 tot en met 21.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020172656

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verhasselt Patrick heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een veranda

Ligging: 9968 Oosteeklo, Bosstraat 48A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, Sie A, nr. 260/Z

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.03.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 20.04.2021 tot en met 19.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020172760

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Kerckaert - Van Holle hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden bestaande woning

Ligging: 9960 Assenede, Kapelledreef 9

Kadastraal nr.: Afdeling 1, Sie E, nr. 303/H2, 303/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 22.04.2021 tot en met 21.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021010611

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Timothy heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanbrengen isolatie en crepi

Ligging: 9961 Boekhoute, Weststraat 29

Kadastraal nr.: Afdeling 4, Sie B, nr. 615/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.04.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 23.04.2021 tot en met 22.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021012270

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vermeire - De Ridder hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen eengezinswoning en garage na slopen bestaande woning

Ligging: 9960 Assenede, Molenbosstraat 35

Kadastraal nr.: Afdeling 1, Sie C, nr. 682/C2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021000593

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Souwen Nicolaas heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning na slopen bestaande woning

Ligging: 9960 Assenede, Knikkerstraat 7

Kadastraal nr.: Afdeling 1, Sie E, nr. 1296/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021010212

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lauret Jordy heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

Ligging: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 17

Kadastraal nr.: Afdeling 2, Sie A, nr. 165/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021020417

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Rondas Mireille heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een bijgebouw na afbraak containergarages

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 37

Kadastraal nr.: Afdeling 2, Sie C, nr. 111/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021024771

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Kristof heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen woningen en bergingen na slopen bestaande

Ligging: 9960 Assenede, Kapellestraat 7

Kadastraal nr.: Afdeling 1, Sie E, nrs. 48/C, 49/D, 44/F2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020170342

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lippens - Baeke hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

Ligging: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 76

Kadastraal nr.: Afdeling 3, Sie B, nr. 710/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020173127

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Meyere Thomas heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen woning en bijgebouw na slopen bestaande

Ligging: 9968 Bassevelde, Hasselstraat 1

Kadastraal nr.: Afdeling 3, Sie C, nrs. 213/G, 213/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020173261

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van De Walle - Van Acker hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

Ligging: 9968 Bassevelde, Landsdijk 73C

Kadastraal nr.: Afdeling 3, Sie A, nrs. 415/E, 416/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021002607

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Blondeel Petra heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

Ligging: 9968 Bassevelde, Landsdijk 73B

Kadastraal nr.: Afdeling 3, Sie A, nrs. 415/E, 416/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.03.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021002609

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fordeyn Mieke & Merit hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen woning en schuur na slopen bestaande

Ligging: 9961 Boekhoute, Schare 26

Kadastraal nr.: Afdeling 4, Sie B, nrs. 21/C, 24, 35/D,30/C, 30/D, 31/B, 20/B,33/B, 22/A, 23,19

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020173044

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Wulf Dirk heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: reliëfwijziging akkerland

Ligging: 9961 Boekhoute, Wildestraat (zonder nr.)

Kadastraal nr.: Afdeling 4, Sie F, nrs. 233, 234

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.04.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021001714

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Sutter Kristof heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen veranda na slopen bestaande

Ligging: 9968 Bassevelde, Krekelmijt 2

Kadastraal nr.: Afdeling 3, Sie C, nrs. 916/C, 918/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021003421

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Pieter Maertens heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen bijgebouw

Ligging: 9961 Boekhoute, Meuleken 46

Kadastraal nr.: Afdeling 4, Sie A nr. 0658 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.04.2021 tot en met 28.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021029844

AKTENAME VAN EEN MELDING

De heer Peter Audenaert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: intern verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Michielsenstraat 4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.04.2021 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 30.04.2021 tot 14.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2021053657

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Melissa Heeze heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbreding oprit

Ligging: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 22

Kadastraal nr.: Afdeling 1, Sie E nr. 1868 L2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 30.04.2021 tot en met 29.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021016954

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Luc Van de Voorde heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bijkomende woongelegenheid

Ligging: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 48 B bus 2

Kadastraal nr.: Afdeling 2, Sie A nr. 0586 A2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.04.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 01.05.2021 tot en met 30.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021038064

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Ridder Koen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen overdekt terras met glaswand

Ligging: 9961 Boekhoute, Ooststraat 6

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nrs. 749/B, 751/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.05.2021 tot en met 30.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021060461

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Francke - Rutsaert hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen carport en tuinhuis

Ligging: 9960 Assenede, Groenstraat 23

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1134/S2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.05.2021 tot en met 30.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021016979

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Feijter Marinco heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Wijzigen voorgevel

Ligging: 9961 Boekhoute, Noordstraat 106

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 546/L5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.05.2021 tot en met 30.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021010532

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Buysse Antoine heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen van een schuur

Ligging: 9968 Oosteeklo, Oosthoek 82

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 250/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.05.2021 tot en met 30.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021031722

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Keere - Trinquet hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van een tuinhuis

Ligging: 9960 Assenede, Leegstraat 45

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 201/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.05.2021 tot en met 30.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021002910

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verplancke Nele heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg zwemvijver

Ligging: 9960 Assenede, Toverheksstraat 1A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 931/Z

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.05.2021 tot en met 30.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021032098

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Haers - Temmerman hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning

Ligging: 9968 Bassevelde, Oude Boekhoutestraat 23

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 797/C, 797/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 04.05.2021 tot en met 02.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021029085

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hinssen Autocars heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen bedrijfsgebouw met kantoren voor reisbureau, busterminal,...

Ligging: 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 8

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nrs. 1250/N, 1424/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.04.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 04.05.2021 tot en met 02.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020151902

STILZWIJGENDE AKTENAME VAN EEN MELDING

Mevrouw Nadja Goudman heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een veranda

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Noordstraat 86

Stilzwijgende aktename op 02.05.2021

De beslissing ligt van 04.05.2021 tot 05.06.2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2021058921

AKTENAME VAN EEN MELDING

Hertleer Arne heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Vervangen dakbedekking + plaatsen velux

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Rozemarijnstraat 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 07.05.2021 tot 20.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2021072232

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Naudts Bert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanbrengen isolatie en crepi aan voorgevel

Ligging: 9960 Assenede, Barakkenstraat 1

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 607

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.05.2021 tot en met 05.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021037018

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Yper Lotte heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg waterdoorlatende verharding in de voortuin

Ligging: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 18

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1868/N2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.05.2021 tot en met 06.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021049410

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Acker Patrick heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen berging en overdekt terras + slopen bestaande stal

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 76

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1079/B4, 1079/W2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.05.2021 tot en met 06.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021011164

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Saar heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging en vervangen garagepoort door raam

Ligging: 9960 Assenede, Duiveleindestraat 6

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 526/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.05.2021 tot en met 06.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021017254

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

ATEC IMMO heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen opslagloods

Ligging: 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 3

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 1259/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.05.2021 tot en met 06.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021039622

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

ELCA heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Samenvoegen van 2 percelen

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 4

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 498/L2, 498/M2, 498/N2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.05.2021 tot en met 06.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021035946

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bochar Werner heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport

Ligging: 9960 Assenede, Kloosterstraat 64B

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1010/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.05.2021 tot en met 06.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021035635

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Causmaecker Jens heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen garage na slopen bestaande

Ligging: 9968 Oosteeklo, Kerrestraat 27

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 711/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.05.2021 tot en met 06.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021026007

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

D'Haeyere Etienne heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen terrasoverkapping

Ligging: 9960 Assenede, Keurestraat 2

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1310/Z

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.05.2021 tot en met 06.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021015231

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Coene Luc heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen terrasoverkapping

Ligging: 9960 Assenede, Waalpoelstraat 26

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1360/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.05.2021 tot en met 06.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021016608

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine

Ligging: 9960 Assenede, Houtlandstraat (zonder nr.)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1067/H2, 1067/L2, 1065/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.05.2021 tot en met 06.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021049616

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Spinel - Herremy hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Uitbreiding ééngezinswoning

Ligging: 9968 Bassevelde, Hogevorst 7

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1616/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.05.2021 tot en met 06.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021058940

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Heraanleg gracht

Ligging: 9968 Bassevelde, Hellepolderstraat

Kadastraal nr.: openbaar domein

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.05.2021 tot en met 09.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021059682

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet - Van de Voorde hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen woning

Ligging: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 44

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 563/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.05.2021 tot en met 09.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021057747

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Goris - Blomme hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen woning na slopen bestaande woning

Ligging: 9961 Boekhoute, Noorddijk 3

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nrs. 775/Z, 775/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.05.2021 tot en met 09.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021057982

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Scheir Ortwin heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen woning en garage

Ligging: 9960 Assenede, Burgstraat 38A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1353/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.05.2021 tot en met 09.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021037576

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Mangelaere Bob heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Uitbreiden woning

Ligging: 9968 Bassevelde, Landsdijk 150

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 1410/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.05.2021 tot en met 09.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021027847

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Ootegem Veronique heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg op- en afrit op dijktalud

Ligging: 9960 Assenede, Hollekenstraat (zonder nummer)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie F, nrs. 80, 83/A, 84/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 11.05.2021 tot en met 09.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021039665

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vrieze Christiaan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen terrasoverkapping

Ligging: 9968 Bassevelde, Tramstatie 29

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1944/X

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 11.05.2021 tot en met 09.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021038192

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Buysse Patrick heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen zwembad

Ligging: 9960 Assenede, Waalpoelstraat 10

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1345/B5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.05.2021 tot en met 09.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021037353

AKTENAME VAN EEN MELDING

Melkebeke Peter heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Stoepestraat 25B

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 1129/G2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.05.2021 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 19.05.2021 tot 02.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2021077344

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vande Moortele - Haers hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning

Ligging: 9968 Bassevelde, Rozemarijnstraat 19

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1067/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 19.05.2021 tot en met 17.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021058226

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mortier - Van der Haegen hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen bestaande woning, garage en berging

Ligging: 9961 Boekhoute, Graafjanstraat 25

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 610/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 19.05.2021 tot en met 17.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020138653

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen hoogspanningscabine

Ligging: 9960 Assenede, Kasteeldijkstraat (zonder nummer)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 510

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 19.05.2021 tot en met 17.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021016055

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Beauprez - Willems hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Wijzigen zijgevel

Ligging: 9960 Assenede, Leegstraat 1A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 631/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.05.2021 tot en met 24.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021029979

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vrieze Christiaan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport

Ligging: 9968 Bassevelde, Tramstatie 29

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1944/X

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.05.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 26.05.2021 tot en met 24.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021030178

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bouwbedrijf Blondeel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van 2 woningen

Ligging: 9968 Bassevelde, Landsdijk 73 en 73A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 415/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.05.2021 tot en met 24.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021045326

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pladet Geert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van garage/carport

Ligging: 9960 Assenede, De Wulfstraat 2

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1214/K, 1212/T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.05.2021 tot en met 26.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021060308

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Velde Lore heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Wijzigen raamopening in voorgevel

Ligging: 9968 Bassevelde, Sint-Sebastiaanstraat 34

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 917/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.05.2021 tot en met 27.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021076449

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Degrande - De Roo hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van een woning

Ligging: 9968 Bassevelde, Tramstatie 11

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1944/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.05.2021 tot en met 27.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021071768

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Wouters An heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie bouwen garage

Ligging: 9960 Assenede, Oude Gentweg 45B

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1117/L

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.05.2021 tot en met 27.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021028245

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bral Jeroen heeft een aanvraag ingediend voor:

Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Herverkaveling van 2 percelen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Kerrestraat 1B

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nrs. 709/V, 707/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.05.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.05.2021 tot en met 27.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021042632

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van afscheidingsruimte begraafplaats

Ligging: 9960 Assenede, Molenstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1250/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.06.2021 tot en met 04.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021067021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Timothy heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen isolatie en crepi aan zij- en voorgevel

Ligging: 9961 Boekhoute, Weststraat 29

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nr. 615/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.06.2021 tot en met 04.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021078447

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vuylsteke Thomas heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg zwemvijver en terras

Ligging: 9968 Oosteeklo, Kerrestraat 23

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 710/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.06.2021 tot en met 04.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021083259

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Aers Geert heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen plastic serre

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ledestraat 85

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 1048/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.06.2021 tot en met 04.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021074972

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Brion Franky heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen veranda

Ligging: 9968 Bassevelde, Grote-Tiendewijk 11

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 810/R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.06.2021 tot en met 04.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021073113

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

van de Walle - Diaz hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport

Ligging: 9960 Assenede, Molenbosstraat 10

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 656/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.06.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 05.06.2021 tot en met 04.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020166398

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Craene - Martens hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen woning en bijgebouw + bouwen woning en bijgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Knikkerstraat 22

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 228/B, 227/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.06.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 05.06.2021 tot en met 04.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021052476

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen hoogspanningscabine

Ligging: 9961 Boekhoute, Noordstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 547/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.06.2021 tot en met 04.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021063459

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Landschoot - Wyffels hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning en oprichten bijgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Burgstraat 7

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 1/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.06.2021 tot en met 04.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021031159

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Velde Tom heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg zwembad

Ligging: 9960 Assenede, Lindekenstraat 26

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 775/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.06.2021 tot en met 11.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021073940

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Sierens Inneke heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen en uitbreiden woning

Ligging: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 55

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 418/M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.06.2021 tot en met 11.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021060246

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Craene Bart heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen melkveestal + aanpassingen

Ligging: 9968 Bassevelde, Doodhoek 5

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 1533/L, 1533/M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.06.2021 tot en met 11.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021021454

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Bastelaere Niek heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanbrengen isolatie en crepi aan voor- en zijgevels

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 13

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 875/W5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.06.2021 tot en met 11.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021090020

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verlé - Van De Velde hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen en uitbreiden garage

Ligging: 9968 Oosteeklo, Oosthoek 36

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 84/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.06.2021 tot en met 11.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021069129

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Herreweghe - Van Waes hebben een aanvraag ingediend voor:

Het bijstellen van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over: Bijstelling verkalingsvoorschriften

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 45B

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 1240/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.06.2021 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 12.06.2021 tot en met 11.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021057263

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Groote Maurits heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie bouwen meergezinswoning

Ligging: 9961 Boekhoute, Graafjanstraat 42, 44 en 44A

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nrs. 710/R, 710/P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.06.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 12.06.2021 tot en met 11.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021059362

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Heynssens - Criel hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie bouwen schuur

Ligging: 9968 Bassevelde, Oosthoek 102

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nrs. 632/G, 631/E, 631/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.06.2021 tot en met 22.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021063733

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Decker - Carijn hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie aanleg verharding

Ligging: 9960 Assenede, Kapellestraat 12

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie F, nrs. 475/D, 476/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.06.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 23.06.2021 tot en met 22.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021049818

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

d'Hoore Jurgen heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning

Ligging: 9968 Bassevelde, Eendrachtstraat 21

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 982/X3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.06.2021 tot en met 22.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021063831

AKTENAME VAN EEN MELDING

Martens Rogier heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Inrichten zorgwoning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosteeklodorp 77

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.06.2021 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 26.06.2021 tot 10.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2021099395

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van De Veire Evy heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen terrasoverkapping

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 1

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 600/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.06.2021 tot en met 25.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021080829

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Wauters Thijs heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning

Ligging: 9961 Boekhoute, Oude Havenstraat 7

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nrs. 711/G, 708/S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.06.2021 tot en met 25.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021073633

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Rijckaert Jonas heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + exploitatie IIOA

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen automaat + vernieuwen vergunning II

Ligging: 9961 Boekhoute, Haven 83A

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nrs. 495/E, 496/E, 495/F,496/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.06.2021 tot en met 25.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021010627

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Huysman Bouw nv heeft een aanvraag ingediend voor:

Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Aanvraag tot verkaveling met 3 percelen

Ligging: 9968 Bassevelde, Rozemarijnstraat

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 1056/E, 1056/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.07.2021 tot en met 31.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020155850

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pieters Kristof heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + exploitatie IIOA

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie niet overdekte mestvaalt

Ligging: 9961 Boekhoute, Hendekenstraat 38

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nrs. 1724/K, 1733/N, 1726/D, 1733/P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.07.2021 tot en met 31.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020161797

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vos Dirk heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen tuinhuis met overkapping

Ligging: 9961 Boekhoute, Oostmolenstraat 6

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nr. 778/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.07.2021 tot en met 01.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021076187

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Somnel Geargette heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Reliëfwijziging

Ligging: 9968 Bassevelde, Hazelarenhoek/Zandstraat

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nrs. 263/D, 262, 260/A, 265/A, 261

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.06.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 03.07.2021 tot en met 01.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021039033

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Delemarre - Lallement hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning en restaurant tot restaurant + 3 appartementen

Ligging: 9960 Assenede, Kloosterstraat 3

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 733/M, 731/B, 733/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.07.2021 tot en met 01.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021037627

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Peter heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Reliëfwijziging van een akker

Ligging: 9961 Boekhoute, Otegemstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nrs. 1806, 1807

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.07.2021 tot en met 01.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021019478

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Murre Adriaan heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging - toeristisch logies

Ligging: 9961 Boekhoute, Graafjanstraat 33A

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 608/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.07.2021 tot en met 01.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021081794

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Roels Christian heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen tuinhuis na slopen bestaande

Ligging: 9960 Assenede, Oosthoek 129

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 728/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 06.07.2021 tot en met 04.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021084421

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Smeulders - Salaets hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Herbouwen woning na slopen bestaande

Ligging: 9960 Assenede, Waalpoelstraat 11

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1345/Y

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 06.07.2021 tot en met 04.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021077651

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Matthys Niek heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg zwembad

Ligging: 9968 Bassevelde, Assenedestraat 20A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 521/T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 06.07.2021 tot en met 04.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021099584

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Der Weyde Bart heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg verharding in de voortuin

Ligging: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 20

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1868/M2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 06.07.2021 tot en met 04.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021061263

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Windels Diem heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Herbouwen woning na slopen bestaande

Ligging: 9968 Bassevelde, Assenedestraat 21

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 397/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 06.07.2021 tot en met 04.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021087359

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bouwonderneming Willems heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen woning

Ligging: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 12

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1868/S2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 06.07.2021 tot en met 04.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021106055

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Huysman Bouw nv heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van een woning

Ligging: 9960 Assenede, Zelzatestraat 23

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nrs. 674/C3, 674/W2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.01.2021 de omgevingsvergunning verleend. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 10.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.07.2021 tot en met 23.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020155719

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg trage weg tussen Basseveldestraat en Leegstraat

Ligging: 9960 Assenede, Basseveldestraat-Leegstraat

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 158/A, 158/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.07.2021 tot en met 07.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021045713

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Filip heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Reliëfwijziging

Ligging: 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat 41A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 760

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.07.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 09.07.2021 tot en met 07.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021030328

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Baets Dirk heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen aardappelloods na slopen bestaande + aanleg betonverharding

Ligging: 9968 Oosteeklo, Tereecken zn

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 814

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.07.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 10.07.2021 tot en met 08.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021082769

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lalami Lamine (Fitzone Assenede) heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg padelterreinen

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 38

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1160/M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.07.2021 tot en met 08.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021099908

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Allonsius Danny heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bijstellen verkavelingsvoorschriften

Ligging: 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 1

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 303/S, 304/T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.07.2021 tot en met 08.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021081457

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Soetens Danny heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg oprit + verharding

Ligging: 9960 Assenede, Kloosterstraat 120

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1045/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.07.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 10.07.2021 tot en met 08.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021099825

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bouwonderneming Willems heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen woning

Ligging: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 10

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1868/T2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.06.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 13.07.2021 tot en met 11.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021106129

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Cocquyt David heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen poolhouse

Ligging: 9968 Oosteeklo, Molenhoek 6

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 308/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.07.2021 tot en met 15.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021037373

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vrieze Christiaan heeft een aanvraag ingediend voor:

Het bijstellen van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over: Bijstellen verkavelingsvoorschriften lot 19 voor bouwen overkapping

Ligging: 9968 Bassevelde, Tramstatie 29

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1944/X

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.07.2021 tot en met 15.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021084545

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Hecke Van Vooren hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen tuinberging

Ligging: 9968 Oosteeklo, Oosthoek 40

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 210/W

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.07.2021 tot en met 15.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021043935

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen afscheidsruimte

Ligging: 9968 Oosteeklo, Oosthoek zn

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nrs. 156/C, 156/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.07.2021 tot en met 15.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021065923

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + exploitatie IIOA

Kort omschreven gaat het over: Slopen en bouwen hoogspanningscabine

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 38

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1154/E, 1160/M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.07.2021 tot en met 15.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021108881

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Moerman Sanny heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Herbouwen woning en garage na slopen bestaande woning, berging en stalling

Ligging: 9961 Boekhoute, Meuleken 73

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nr. 390/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.07.2021 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 20.07.2021 tot en met 18.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021089209

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van den Bossche Marc heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van een veranda

Ligging: 9960 Assenede, Schaapherderstraat 13

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1196/Z

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.07.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 20.07.2021 tot en met 18.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021092331

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Van den Broeck Gunther,Ter Hoeven 18 9255 Buggenhout heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.9.1°c

1 WEDSTRIJD/JAAR autocross te assenede 9/10 oktober 2021

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Ertveldesteenweg zn., 9968 Assenede

met als kadastrale omschrijving

: Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0150 B  Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0145   Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0152   Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0149 B  Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0143 A  Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0153 B  Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0144 A  Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0151   Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0156   Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0147   Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0155   Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0146   .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 juli 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2021114589

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Gemeentebestuur Assenede
Kasteelstraat 1-3                

9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het rooien van bomen

De aanvraag heeft als adres(sen):

Schare zn.9968 Assenede

De Deputatie heeft op 13.07.2021 de vergunning verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2021100497

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Boghaert Yasmine heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen tuinberging

Ligging: 9968 Bassevelde, Tramstatie 8

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1944/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.07.2021 tot en met 25.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021093293

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Boghaert Yasmine heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen tuinberging

Ligging: 9968 Bassevelde, Tramstatie 8

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1944/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.07.2021 tot en met 25.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021093293

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Cleemput Nico heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Herbouwen van een woning

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 138C

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 1342/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.07.2021 tot en met 25.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021094181

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Craene Stefanie heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen eengezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Molenbosstraat 9

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 651/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.07.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 27.07.2021 tot en met 25.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021091118

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Baro Kris heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen van een woning

Ligging: 9960 Assenede, Hollekenstraat 24

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 5/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.07.2021 tot en met 25.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021096756

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Imbel Industries NV heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + exploitatie IIOA

Kort omschreven gaat het over: Bouwen loods, aanleg betonverharding en actualisatie IIOA

Ligging: 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 2

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 1239/C

De deputatie heeft op 15.07.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.07.2021 tot en met 25.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020122911

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Terryn Kurt heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport

Ligging: 9960 Assenede, Molenstraat 38

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1246/M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021090536

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Christine heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport

Ligging: 9968 Bassevelde, Verbindingsstraat 9

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 918/Y

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021098243

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

ECA heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatselijk ophogen dak

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 38

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1160/M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021105610

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Hecke - De Wilde hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen eengezinswoning

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ledestraat 73

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 1035/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021118098

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Daele Jo heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanpassen/regularisatie voorgevel

Ligging: 9961 Boekhoute, Graafjanstraat 42

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nr. 710/P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021123018

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vertriest - Mestdag hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning

Ligging: 9960 Assenede, Planterijstraat 1

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 535/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021120341

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Hecke - Ingels hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Herbouwen eengezinswoning na slopen bestaande woning en bijgebouwen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 87

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 363/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021119673

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vervack Petra heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen woning na slopen bestaande

Ligging: 9960 Assenede, Prins Boudewijnlaan 21

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 304/V3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021106063

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lippens Bouw heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Bouwen loods + regularisatie luifel en verharding

Ligging: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 76A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 708/A, 704/B, 709/A, 707/B, 706/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021058482

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Huillon Lydia heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen veranda + pergola na slopen bestaande

Ligging: 9968 Oosteeklo, Muikemstraat 10

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 419/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021119484

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Reyniers - Baecke hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanbouw luifel aan woning

Ligging: 9960 Assenede, Stoepestraat 18

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 1376/M2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021100351

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Kerckvoorde - Wauters hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen woning

Ligging: 9960 Assenede, Zelzatestraat 50

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 808/K2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021110090

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vergeyle Bart heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Herbouwen woning en bijgebouw na slopen bestaande

Ligging: 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 56

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 410/H, 411/G, 411/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2019154636

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Martelaere Danny heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Terreinophoging

Ligging: 9968 Bassevelde, Hogevorst 35A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nrs. 1011/B, 1008/A, 1009/H, 1007/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 07.08.2021 tot en met 06.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021094924

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Ontharden parking Ertveldesteenweg

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 22

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 23/Y

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.09.2021 tot en met 03.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021098537

AKTENAME VAN EEN MELDING

Devos Luca heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen veranda

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Kerkstraat 47

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.08.2021 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 04.09.2021 tot 19.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2021125364

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Quekelberghe Veerle heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen veranda

Ligging: 9968 Bassevelde, Heulken 12

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 140/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.03.2021 tot en met 03.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021119050

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Scheemaeker Gert heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen woning

Ligging: 9968 Bassevelde, Vent 7

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nr. 1212/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 04.09.2021 tot en met 04.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021111627

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dhaeze - Van Damme hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen woning na slopen bestaande

Ligging: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 22

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 466/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.08.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 04.09.2021 tot en met 04.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020160312

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Zele - Muylaert hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen brood- en aardappelautomaat

Ligging: 9968 Bassevelde, Dorp 144

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1199/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.08.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 03.09.2021 tot en met 03.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021113443

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Hove Patricia heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport

Ligging: 9960 Assenede, Molenstraat 60

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1260/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.09.2021 tot en met 03.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021112743

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bouckaert Sebastien heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie overwelving

Ligging: 9960 Assenede, Molenstraat 86

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1307/L

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.09.2021 tot en met 03.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021114227

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Grond- en betonwerken Ingels heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Aanleg verharding

Ligging: 9968 Bassevelde, Knokstraat 4

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nrs. 1100/E, 1101/F, 1102/G, 1099/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.08.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 03.09.2021 tot en met 03.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021092289

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Simson - Bruins hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning + bouwen tuinhuis

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 53

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 110/S2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.08.2021 de omgevingsvergunning verleend.