BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022169280

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/312

Van Kerckvoorde Ronnie heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwing woning

De aanvraag heeft als adres : Rijkestraat 40, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0561 Y

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022157648

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/292

Baro Projects heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van meergezinswoning na afbraak van bestaande panden, met behoud van bestaande gevel

De aanvraag heeft als adres : Markt , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0692 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0693 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0690 C Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0691 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022068433

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/231

Kerckhaert Carine heeft een aanvraag ingediend voor:  het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over :  verkaveling met 9 loten en rooien van 6 wilgen

De aanvraag heeft als adres : Menneken , 9968 Assenede; Menneken - Grote-Tiendewijk zn, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0855 F Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1965 D Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1965 C Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0916 C Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0916 G Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0917 D Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0916 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022170589

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/313

Scheir Emile heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : Oude Havenstraat 1, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0702 S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022164755

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/318

Ingels Luc heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwing van een woning

De aanvraag heeft als adres : Hogevorst 48a, 9968 Bassevelde (Assenede); Hogevorst 48, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0883 L Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0883 H Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0883 N Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0883 M Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0887 C Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0883 P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022171145

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/308

De Roo Koen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  slopen bijgebouw en bouwen nieuw bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Beekstraat 30, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0449 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023005895

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/6

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  plaatsen hoogspanningscabine

De aanvraag heeft als adres : Trieststraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1020 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022142410

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/320

Van Vooren Mia heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verkaveling met 1 lot

De aanvraag heeft als adres : Rijkestraat 54 bus A, 9968 Oosteeklo;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0595 H Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0595 G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen : 

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023015875

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/13

Matthijs Luc heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : isoleren en  aanbrengen van gevelbekleding aan woning

De aanvraag heeft als adres : Kraaigemstraat 60, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1004 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s):
NV ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het hernieuwing tankstation.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Ertveldesteenweg zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 februari 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 17 maart 2023 tot en met 16 april 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022155808

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Pauwels Stijn, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

413 m³/jaar bronbemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Dorp 82, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1114 L ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1114 H ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 februari 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2023023997

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022169996

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/310

Bouw- en Coordinatie Kantoor Andries heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  bouwen van een halfopen ééngezinswoning en bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Stekelaarstraat 42, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0915 P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.02.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023002097

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/3

De Pauw Keanu heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  Bouwen van een ééngezinswoning en bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Grote-Tiendewijk 3, 9968 Assenede

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0740 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.02.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022171476

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/309

SG - E3, Ghesquiere Stephan heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : uitbreiding vergunde stal in functie van het houden van weidedieren met overdekte mestvaalt

De aanvraag heeft als adres : Assenedeslagstraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0481 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.02.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022162394

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/319

Assenede heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : nevenbestemming van een kerk tot buitenschoolse kinderopvang en tentoonstellingsruimte met behoud van ceremoniële functie

De aanvraag heeft als adres : Boekhoutedorp 2, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0800 B Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0801 B Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0801 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.02.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023014557

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/20

De Maeyer Lien heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwen woning (sloop deel van de woning, sloop carport, tuinberging en veranda)

De aanvraag heeft als adres : Oude Boekhoutestraat 18, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0064 C Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0067 A Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0070 B Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0066 B Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0061 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.02.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022147472

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/276

Verpaele Andy, Van de Veire Elly heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen eengezinswoning, aanleggen verharding, bouwen 7 garages en voorzien van 2 autostaanplaatsen met laadpaal

De aanvraag heeft als adres : Oosteeklo-Dorp 48, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0037 R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.02.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd deels verleend en deels geweigerd.

De aanvraag inzake verbouwen van de eengezinswoning is vergund. De aanvraag tot aanleggen van verharding, bouwen 7 garages en 2 autostaanplaatsen met laadpaal wordt geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

 
BVBA JEDEC

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het het verder exploiteren van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Burgstraat 21, 9960 Assenede; .

De Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen heeft op 16.02.2023 volgende beslissing genomen:

de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 2 maart 2023 tot en met 1 april 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL.

Kenmerk: OMV_2022120728

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022166371

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/302

Dereu Noël, Van de Velde Maria heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  Bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres : Schoolstraat 14B, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0492 A  2 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0492 X

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.02.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

    
BVBA BLOEMISTERIJ SCHAUVLIEGE

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het hernieuwing van een bloemisterij.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Vlasgaardstraat zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 februari 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 27 februari 2023 tot en met 29 maart 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022160576

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer De Wulf Idès, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1850 m³/jaar bemaling voor aanpassen van vijver.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Speltreep 28, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1369 B  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 februari 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2023016059

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023011729

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/10

De Decker Danuta heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : zorgwoning

De aanvraag heeft als adres : Abdijstraat 21, 9968 Oosteeklo

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0305 S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  7 februari 2023 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023011729

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022143890

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/288

FB Bouwteam heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen stapelwoning (2 wooneenheden)

De aanvraag heeft als adres : Zulma Rondasstraat 1, 9968 Oosteeklo

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 1084 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  7 februari 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022154247

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/287

Cornelis Vastgoed heeft een aanvraag ingediend voor: het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over :  Verkaveling voor 2 loten

De aanvraag heeft als adres : Staakstraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0174 T2 , 0174 Z  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.02.2023  volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022099600

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/254

ARTIMMO INVEST NV heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : afbraak bestaande productiehal en bouwen nieuwe productiehal met bijhorende kantoren, bouwen opslagloods voor bouwmateriaal en aanleggen van betonverharding

De aanvraag heeft als adres : Paul Christiaenstraat 3, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1259 G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.01.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022129259

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/256

Gemeentebestuur van Assenede heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie afbraakwerken (afwijking): niet optrekken van gemetselde muur

De aanvraag heeft als adres : Markt 4, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0690 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.01.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022154966

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/301

Buysse Bradley, Van Overbeke Amber hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  sloop en herbouw eengezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Poeldijkstraat 10, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0058 E, 0058 D  2 , 0059 T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.01.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022150450

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/286

De Vriese Jan, VAN DAMME Elisabeth heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van woning met stalling en carport na afbraak bestaande woning en stalling

De aanvraag heeft als adres : Smoutersdijkstraat 12, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD, sectie B, 1242 D , 1242 C, 0083 A, 1242 E, 0080, 1242 A, 0082, 0081.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  31 januari 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022148718

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/285

Matthys Martine, Van den Abbeele Hilde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van 3 ééngezinswoningen na slopen bestaande bebouwing

De aanvraag heeft als adres : Beekstraat 36, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1289 B 52, 1289 D 4, 1280 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  31 januari 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022151858

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/293

Dereu Thijs heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : renoveren van een rijwoning

De aanvraag heeft als adres : Schoolstraat 20, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :  Afdeling ASSENEDE 1 AFD, sectie E, 0492 X

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  31 januari 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022119835

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/260

Neyt Guy heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Groepswoningbouw: oprichten van 4 gebouwen met telkens 3 wooneenheden + bijhorende garages

De aanvraag heeft als adres : Toverheksstraat z.n. , 9960 Assenede

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1181K , 1188 P, 1188 S, 1188 R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.01.2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022125249

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/247

De Muynck Nathalie heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  functiewijziging landbouw naar residentieel wonen (zonevreemde woning/bijgebouwen), slopen bestaande bebouwing + bouwen nieuwe eengezinswoning met carport en bijhorende verharding en oprichten van paardenstal met eigen toegang/verharding

De aanvraag heeft als adres : Bijsterveld 7, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0180 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.01.2023 volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022139903

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/289

Maes Heidi heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  uitbreiden van een eengezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Kapellestraat 13, 9960 Assenede

Met kadastrale percelen :Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0043 F / 0044 A2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.01.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022142396

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/274

Van De Woestyne Tim heeft een aanvraag ingediend voor:

 •  stedenbouwkundige handelingen
 •  de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over :  bouwen loods met verkoopsruimte en bureel voor productie van wijn en onderhoud van wijngaard, aanleggen verharding en parking, voorzien van ondergrondse infiltratiekratten, rooien bomen

De aanvraag heeft als adres : Rijkestraat 78, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0858 / 0859 D / 0861D / 0862C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.01.2023 volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022160300

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/297

Mussche Matthias, Mussche Matthias heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  overwelven van een gracht

De aanvraag heeft als adres : Stroomstraat 82, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0379 T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.01.2023  volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022155596

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/296

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : Slopen van bestaande HS-cabine en plaatsen van nieuwe HS-cabine

De aanvraag heeft als adres : Trieststraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD, sectie C, 0673 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.01.2023  volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022118568

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/236

Daeninck Michel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : een verkaveling tot 2 loten voor open bebouwing

De aanvraag heeft als adres : Zuivelstraat z.n. , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD, sectie C, 0666 Y

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.01.2023  volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

 

AKTENAME VAN EEN MELDING

Jens Van Heule heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: vervangen van ramen

De aanvraag heeft als adres: Oosthoek 64, 9968 Oosteeklo

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 188/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.01.2023 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Kenmerk: OMV_2022174925

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Volgende aanvrager(s) : Quivreux Barbara en de heer Lippens Filip

Hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen meergezinswoning met 6 wooneenheden + 4 garages en 3 carports met bijhorende verharding.

De aanvraag heeft als adres(sen): Kasteelstraat 42-44, 9960 Assenede

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0668 P3 / 668 R3 / 668 B4 / 668 D4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 januari 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleendDe beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022149427

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/278

van Belleghem Tim heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen en uitbreiden woning en bouwen carport met fietsen-en tuinberging

De aanvraag heeft als adres :  Vliet 11, 9961 Boekhoute

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0809 C2 , 0809 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.01.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022147284
Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/275

Peter Arthur Van Meenen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over dempen gracht Meersmennestraat ter hoogte van nummer 8 (Poeldijkstraat).

De aanvraag heeft als adres :  Meersmennestraat z.n.  , 9960 Assenede

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

 

AKTENAME VAN EEN MELDING

Jens Van Heule heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: vergroten van ramen

De aanvraag heeft als adres: Oosthoek 64, 9968 Oosteeklo

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 188/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.12.2022 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Kenmerk: OMV_2022161368

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s) : Crispyn Jean-Claude, Trieststraat 97, 9960 Assenede

Heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het aanbrengen gevelbekleding en isolatie.

De aanvraag heeft als adres: Trieststraat 97, 9960 Assenede .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 december 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 12 januari 2023  tot en met 10 februari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022150722

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvragers mevrouw Maes Sally en de heer Smet Dirk, Bogaard 10, 9980 St. Laureins
hebben een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het afbraak en nieuwbouw van een ééngezinswoning.

De aanvraag heeft als adres(sen): Meuleken 38, 9961 Boekhoute (Assenede); .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 december 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 3 januari 2023 tot en met 2 februari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022145015

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Van Hulle Gerrit heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van een loods + aanleggen van verharding en groenbuffer

De aanvraag heeft als adres(sen) : Stuivenberg 9 , 9968 Oosteeklo

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 december 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 3 januari 2023 tot en met 2 februari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres: Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022088627

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer De Bock Marc Hollekenstraat 29 9960 Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van een bomenrij.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hollekenstraat 29, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 december 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 9 januari 2023 tot en met 8 februari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022151346

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vervloet Alfons heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen bedrijfsgebouw en slopen bijgebouw

Ligging: 9961 Boekhoute, Kapellestraat 70

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 159/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022121540

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Zegers Marc heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Verkaveling met 4 loten + slopen bestaande bebouwing

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ledestraat 51, 51A, 51B, 51C

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 1030/M, 1030/N, 1030/P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022105687

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Vooren Lindsay heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Afbraak veranda + oprichten nieuwe aanbouw

Ligging: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 2A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 1949/A, 947/M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022157250

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA PGco heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning na slopen bestaande woning

Ligging: 9960 Assenede, Polderstraat 3A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 630/S12

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022141696

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Persoon - De Smet hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning na slopen bestaande woning

Ligging: 9960 Assenede, Burgstraat 27

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 670/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022131210

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

vzw VBS Het Ooievaarsnest heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Gedeeltelijke afbraak schoolgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Leegstraat 17B

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 416/P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022107963

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Welvaert - Gelaude hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen van 2 loodsen + aanleg van wadi

Ligging: 9968 Oosteeklo, Kerrestraat 56

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 1061/E, 1061/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022117589

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Maertelaere - Vanhyfte hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van een afdak, carport voorbedrijfsvoertuigen, carport, zwembad, fietsenberging, kippenren en ophogen weides

Ligging: 9968 Bassevelde, Hogevorst 35

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nrs. 1009/K, 1008/A, 1007/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 17.12.2022 tot en met 16.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022096639

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verheeke Jolien heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen schapenstal en afbraak serre

Ligging: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 84

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 689/P, 689/N, 689/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.12.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 17.12.2022 tot en met 16.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022112462

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

VVZRL Staelens H.F.I. heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen stal

Ligging: 9960 Assenede, Fonteinestraat 21

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nrs. 391/B,391/A,390/L,390/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2022 tot en met 16.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022124848

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neirynck Luigi heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden woning

Ligging: 9960 Assenede, Schattemanstraat 2A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nrs. 513/B, 515/L

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2022 tot en met 16.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022137340

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Batsleer Frederik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen en uitbreiden woning, aanleg verharding en plaatsen bijgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Leegstraat 43

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 973/B3, 973/C3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2022 tot en met 16.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022133331

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Brandt Charlotte heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen lichtreclame tegen voorgevel

Ligging: 9960 Assenede, Molenbosstraat 16

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 656/L

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.12.2022 tot en met 07.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022145211

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
Claeys Marc
Ertveldesteenweg 118  

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het vellen van 14 populieren.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bijsterveld zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 november 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing ligt van 16 december 2022 tot en met 15 januari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022104157

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
Van Beneden Ellen
Kloosterstraat 86 

9960 Assenede
Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 3 dode bomen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kapellestraat zn., 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 november 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing ligt van 16 december 2022 tot en met 15 januari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022122086

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vernaeve Rik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging van bedrijfswoning naar res. wonen en van 2 landbouw(bij)gebouwen naar bijgebouwen woning, slopen 3 bedrijfsgebouwen, verwijderen betonverharding

Ligging: 9960 Assenede, Burgstraat 40

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1790/A, 1799, 1802/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2022 tot en met 02.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022072492

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dewulf Agnès heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen van loods/schuur

Ligging: 9960 Assenede, Stoepestraat 5

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 1322/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2022 tot en met 02.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022108639

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

AGB Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Uitbreiding recreatielokalen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 141A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 490/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2022 tot en met 02.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022123905

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dhaese Rik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: ontbossen en aanleggen van bufferbekken i.f.v. sierteeltbedrijf

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 141A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 483/S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2022 tot en met 02.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022072754

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

van de Keere Jan heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie halfopen woning

Ligging: 9960 Assenede, Molenstraat 22

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 483/S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 03.12.2022 tot en met 02.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022120860

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bakkerij Dhaese heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen van broodautomaat in voortuin

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 40

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1161/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 02.12.2022 tot en met 01.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022135824

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Cleermaecker Tom heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van carport met tuinhuis

Ligging: 9968 Bassevelde, Hogevorst 35C

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 1012/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.12.2022 tot en met 01.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022118363

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen nieuwe HS-cabine na afbraak oude cabine

Ligging: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat/Bosstraat zn - openbaar domein

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 176/3 + openbaar domein

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.12.2022 tot en met 01.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022117553

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen nieuwe betreedbare elektriciteitscabine ter vervanging van verouderde cabine + aanleggen toegangspad

Ligging: 9960 Assenede, Klooststraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1012/S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.12.2022 tot en met 01.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022120655

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vermeulen Matty heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning met bijgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat zn (14)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1868/R2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.12.2022 tot en met 01.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022131752

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Craene - Martens hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen woning en bijgebouwen + bouwen woning met bijgebouw en aanleg verharding

Ligging: 9960 Assenede, Knikkerstraat 22

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 227/A, 228/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.12.2022 tot en met 01.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022096312

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Bouwonderneming Willems heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Keurestraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1321/E2, 1321/D2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 24.11.2022 tot en met 23.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022127730

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Zutter Ayla heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging woning + 4 bijgebouwen (landbouw naar residentieel wonen)

Ligging: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 71

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 315/W

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 24.11.2022 tot en met 23.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022109400

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Eyckmans Liliane heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen isolatie en gevelbekleding

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 24

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 877/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.11.2022 tot en met 15.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022131526

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verhaege - Dobbelaere hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning, aanleggen verharding + zwembad met overkapping en plaatsen pergola

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 57

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 875/K6

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.11.2022 tot en met 15.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022093307

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Guyt - Dhaese hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning zonder stabiliteitswerken: plaatsen 2 dakkapellen, vervangen schrijnwerk, voorzien van isolatie in spouw

Ligging: 9968 Bassevelde, Kaprijkestraat 29A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1096/C2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.11.2022 tot en met 15.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022099262

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bauwens Seppe heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen garage na slopen bestaande berging en atelier

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 48

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1163/W

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.11.2022 tot en met 15.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022122739

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neyt - Bassleer hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen (halfopen) garage

Ligging: 9968 Bassevelde, Haantjen 15

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 332/R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.11.2022 tot en met 14.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022093877

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

NV AQUAFIN heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + vegetatiewijzigingen + IIOA (+ zaak der wegen + wijzigen rooilijn)

Kort omschreven gaat het over: Project rioleringswerken: aanleg wadi's, grondverbetering, tijdelijk opslaan van gronden, wegeniswerken (herstel), bronbemaling,...

Ligging: 9968 Oosteeklo, Molenhoek - Cisterciënzerinnenstraat

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, diverse nrs.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.11.2022 tot en met 08.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022066060

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verpaele Marie-Christine heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning met carport na afbraak bestaande bebouwing

Ligging: 9960 Assenede, Valkstraat 2

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 317/F2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.11.2022 tot en met 08.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022115622

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 De Jaegher Werner, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2352 m³/jaar 7m³ x 24u x 7 dagen x 2 weken = 2352m³/jaar

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Menneken 16, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0848 Y ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 oktober 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022139272

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 De Jaegher Werner, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2352 m³/jaar 7m³ x 24u x 7 dagen x 2 weken = 2352m³/jaar

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Menneken 14, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0848 X ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 oktober 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022139237

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

NV VAN DE MOERE, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°b)1°

65884 m³/jaar Over 120 dagen; 538m³ per dag bij evenwicht; 813m³ per dag bij opstart

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Trieststraat zn., 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0498 Y  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022133274

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Tack Wim heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie infiltratievoorziening

Ligging: 9968 Bassevelde, Hazelarenhoek 16

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nr. 837/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.10.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 29.10.2022 tot en met 27.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022123566

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Moens Paul heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Aanpassen middenspanninginstallatie Isabellarigool

Ligging: 9961 Boekhoute, Kruisstraat 1

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 773/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.10.2022 tot en met 27.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022094965

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dobbelaere – Goethals hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging woning + 2 bijgebouwen (landbouw naar res. wonen), slopen 2 bijgebouwen en aangebouwde stal + plaatsen regenwaterput

Ligging: 9960 Assenede, Burgstraat 23

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 127/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.10.2022 tot en met 27.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022096165

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Walsche Rik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Aanleg zwembad en bronbemaling

Ligging: 9960 Assenede, Molenbosstraat 39B

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 676/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.10.2022 tot en met 27.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022109996

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Caluwe Geert heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen van woningen en bijgebouwen + bouwen meergezinswoning

Ligging: 9968 Oosteeklo, Bosstraat 16 en 16A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nrs. 180/59B, 180/60M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.10.2022 tot en met 27.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022088797

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Jonghe Peter & Bram hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Bouwen nieuwe loods en bedrijfswoning + aanleg verharding

Ligging: 9960 Assenede, Leegstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 274/B, 271/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.10.2022 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 27.10.2022 tot en met 25.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022093923

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vander Cruyssen - De Clercq hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen en uitbreiden van woning en bestaande aanbouw

Ligging: 9960 Assenede, Nieuwburgstraat 3

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 720/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 25.10.2022 tot en met 23.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022120429

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Rijckaert Marin heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen loods

Ligging: 9968 Bassevelde, Hogevorst 33

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 762/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 25.10.2022 tot en met 23.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022110191

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

mevrouw Wittoek Justine, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

4333 m³/jaar

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1868 P  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 oktober 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022131112

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s):

Zwarte Sluispolder

Markt 4

9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 41 bomen staande aan weerszijden vd hollekenstraat te 9960 assenede.

De aanvraag heeft als adres(sen): Hollekenstraat zn., 9960 Assenede

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 oktober 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 27 oktober 2022 tot en met 26 november 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022103945

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Beert Bernard heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen bestaande bebouwing en bouwen appartement met 8 woonunits en handelsruimte, fietsenstalling, parking en gemeenschappelijke tuin

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 1 - Oosteeklo-Dorp 25

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 96/X, 82/Z,96/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.10.2022 tot en met 13.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022088165

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Callebaut Kelly heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport

Ligging: 9961 Boekhoute, Meuleken 55

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nr. 399/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.10.2022 tot en met 13.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022120003

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neetesonne Christophe heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van een tuinhuis

Ligging: 9960 Assenede, Speltreep 3

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 1369/E3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.10.2022 tot en met 13.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022117843

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Herzeele Tom heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport + tuinberging

Ligging: 9960 Assenede, Karnemelkstraat 9

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 822/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.10.2022 tot en met 13.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022087038

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Slopen bestaande bebouwing + bouwen jeugd- en sportaccommodatie en aanleggen van oprit en parking

Ligging: 9968 Bassevelde, Kraaigemstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nrs. 1312/C, 1315/D, 1316/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.10.2022 tot en met 13.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022084161

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lemaire Famke heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouw van eengezinswoning

Ligging: 9968 Bassevelde, Sint-Sebastiaanstraat zn (17)

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 919/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.10.2022 tot en met 13.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022105593

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Immobiliën E. Van Vooren heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Groepswoningbouw (33 woningen) met de benodigde wegeniswerken, nutsleidingen en groenzone

Ligging: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-Dorp zn

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 73/C2, 73/T, 73/Y

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.09.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 11.10.2022 tot en met 09.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022048159

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vervloet Alfons heeft een aanvraag ingediend voor:

Vegetatiewijzigingen

Kort omschreven gaat het over: Bebossen weiland (historisch permanente graslanden)

Ligging: 9960 Assenede, Kapellestraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie F, nrs. 107, 108

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.09.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 11.10.2022 tot en met 09.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022100395

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hans Turpyn heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: sloop en herbouw eengezinswoning

Ligging: 9968 Bassevelde, Kraaigemstraat 52

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nrs. 1154S, 1157B, 1157C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.10.2022 tot en met 06.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022112603

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Taets - Erauw hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Uitbreiden eengezinswoning

Ligging: 9961 Boekhoute, Wildestraat 15

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nrs. 1219/B, 1221/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.09.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.10.2022 tot en met 30.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022104015

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bruggheman Sofie heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport met fietsberging na sloop bestaande schuur en aanleggen van verharding

Ligging: 9968 Bassevelde, Hendekenstraat 63

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 217/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.09.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.09.2022 tot en met 27.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022088907

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mathys André heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen bestaand kantoorgebouw met woning en bouwen meergezinswoning met handelspand + carport

Ligging: 9960 Assenede, Diederikstraat 10

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 649/B, 649/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.09.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.09.2022 tot en met 22.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022078825

 

AKTENAME VAN EEN MELDING

Willems Kevin heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Zorgwonen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 76

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 629/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.09.2022 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 23.09.2021 tot 05.11.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2022123286

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Grimmonprez Sabine heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging handel/toonzaal naar residentieel wonen

Ligging: 9968 Bassevelde, Kerkstraat 11

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1012/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.09.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 20.09.2022 tot en met 19.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022105299

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Acke Filip heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen hoogspanningscabine

Ligging: 9968 Bassevelde, Bekputstraat 2, 2A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nrs. 1133/E, 1132/E, 1133/C2, 1204/B, 1204/A

De Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft op 16.09.2022 de omgevingsvergunning voorwaardelijk verleend.

De beslissing ligt van 17.09.2022 tot en met 16.09.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

 

DEPARTEMENT OMGEVING, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

 

En bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
 • Het college van burgemeester en schepenen van gemeente Assenede
 • DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022087317

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Muylle - De Smet hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie bouwen meergezinswoning n.a.v. wijzigen bouwvergunning

Ligging: 9960 Assenede, Kasteelstraat 26

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 508/B3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.09.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 13.09.2022 tot en met 12.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022070498

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mouton - Pieters hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen koppelwoning met aangebouwde carports en aparte tuinberging

Ligging: 9968 Bassevelde, Landsdijk 28, 28A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 306/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.08.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.09.2022 tot en met 08.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022098827

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

mevrouw Bobelijn Liesbeth, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

3400 m³/jaar Bemaling voor uitgraving kelder

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Tramstatie 5, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1944 L  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 augustus 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022110514

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Goethals Tanja heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Inbuizen poldergracht Isabellapolder

Ligging: 9968 Bassevelde, Beekstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nr. openbaar domein

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.08.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 07.09.2022 tot en met 06.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022094604

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Baecke Steven heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning + herbouwen tuinberging

Ligging: 9960 Assenede, Staakstraat 120

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nrs. 80/G, 89/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.08.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 07.09.2022 tot en met 06.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022099721

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
De Craemer Johanna, Wannestraat 8, 9968 Bassevelde


Heeft een aanvraag ingediend voor de aanleg van verharding/parkeerplaats in de voortuin. 

De aanvraag heeft als adres(sen): Wannestraat 8, 9968 Bassevelde

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 26 augustus 2022 tot en met 24 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022079423

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
De Maertelaere Lieven, Wilhelmusstraat 1, 9988 Sint-Laureins


Heeft een aanvraag ingediend voor een reliëfwijziging van een weide voor professionele landbouwactiviteiten in het kader van verbeterd bodembeheer + rooien van 3 bomen. 

De aanvraag heeft als adres(sen): Muikemstraat z.n., 9968 Oosteeklo

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd geweigerd.

De beslissing ligt van 26 augustus 2022 tot en met 24 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022056922

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
Hyde - Wildemauwe, Oosteeklo-Dorp 14, 9968 Oosteeklo


Heeft een aanvraag ingediend voor de verstevigingswerken van een gracht

De aanvraag heeft als adres(sen): ter hoogte van Burgstraat 29, 9960 Assenede (openbaar domein)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 17 augustus 2022 tot en met 15 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022070601

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
Van de Voorde Luc, Rijkestraat 48B bus 1, 9968 Oosteeklo


Heeft een aanvraag ingediend voor het slopen van een varkensstal

De aanvraag heeft als adres(sen): Rijkestraat 48B, 9968 Oosteeklo

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 17 augustus 2022 tot en met 15 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022103544

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
De Craemer Alex, Hogevorst 17, 9968 Bassevelde


Heeft een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres(sen): Hogevorst 17, 9968 Bassevelde

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 17 augustus 2022 tot en met 15 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022096151

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
BVBA Bouwonderneming Willems, Trieststraat 100, 9960 Assenede


Heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een gebouw voor het bouwen van 3 woningen.

De aanvraag heeft als adres(sen): Baljuwstraat z.n., 9960 Assenede. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 13 augustus 2022 tot en met 11 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022087450

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
De Zutter Hans en Hannes, Hasselstraat 22, 9968 Bassevelde


Heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een gebouw voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning met landbouwloods + regularisatie weegbrug en aanleg groenscherm

De aanvraag heeft als adres(sen): Hasselstraat 22, 9968 Bassevelde.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 13 augustus 2022 tot en met 11 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022043975

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
BV Willems Filip, Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo


Heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een gebouw voor verblijf van seizoensarbeiders

De aanvraag heeft als adres(sen): Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 13 augustus 2022 tot en met 11 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022067178

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
mevrouw Dossche Lien
Tingelhoek 21 bus A 

9961 Assenede
Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 7 populieren.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Oude Molenstraat 9, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 21 augustus 2022 tot en met 20 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022072961

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verbeke - Van de Walle heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen woning

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 96

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr.  979 G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.08.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.08.2022 tot en met 07.09.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022094766

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gouwy Evert heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: renoveren woning en bijgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Doornendijkstraat 3 

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie F, nr.  319/Z2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.08.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.08.2022 tot en met 07.09.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022089720

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Wauters dienstengroep Oosteeklo heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen meergezinswoning met handelsruimte en vergaderruimte in kelder , aanleggen van 11 parkeerplaatsen en 23 fietsenstalplaatsen + bouwen bijgebouw

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ledestraat z.n. 

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr.  975N

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.08.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.08.2022 tot en met 07.09.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022080252

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Simons Ans heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen woning en garage + bouwen eengezinswoning

Ligging: 9961 Boekhoute, Noordstraat 112

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 546/P6

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.08.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.08.2022 tot en met 07.09.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022085703

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Bastelaere Niek hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie 2 bergingen en bouwen carport

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 13

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 875/W5 , 595/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.07.2022 tot en met 24.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022080806

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hautekier - Smeyers hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen woning

Ligging: 9968 Oosteeklo , Krekelmijt 14

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 294/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.07.2022 tot en met 24.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022072765

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Everaert Frank heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen eengezinswoning met bijgebouwen en bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen

Ligging: 9960 Assenede, Staakstraat 123 (en 123A)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 433/2L3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.07.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 26.07.2022 tot en met 24.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022080650

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Oprichten van 4 pomppaviljoenen op bestaande pompputten en bijhorende noodzakelijke ontbossingen in waterwingebied.

Ligging: 9968 Oosteeklo, Antwerpse Heirweg zn

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 617/A, 618/A, 617/C, 616

Departement Omgeving heeft op 19.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 21.07.2022 tot en met 19.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt tegen deze beslissing een verzoekschrift tot vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

U heeft hiervoor een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift moet per beveiligde zending worden ingediend. Dit betekent:

1. hetzij via het digitaal loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges https://www.dbrc.be/digitaal-loket-van-de-vlaamse-bestuursrechtscolleges

2. hetzij per aangetekende brief gericht aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 1030 Brussel

3. hetzij door neerlegging ter griffie op het hierboven vermelde adres.

 Als u voor een analoge indiening kiest (2. en 3.) moet:

- het verzoekschrift in vijfvoud worden ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie);

- gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift, een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij worden gestuurd (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

Het verzoekschrift moet in ieder geval minstens de volgende gegevens bevatten:

- de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- de naam en het adres van de verweerder;

- het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- een omschrijving van het belang van de verzoeker

- een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift moet u het bewijs bezorgen dat een overschrijvingsopdracht is gegeven of dat een storting is uitgevoerd tot betaling van het rolrecht.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer uitleg vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Kenmerk: OMV_2022055864

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hillaert Lucas heeft een aanvraag ingediend voor:

Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Verkaveling met 1 lot

Ligging: 9960 Assenede, Schaapherderstraat 16

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1196/R, 1205/C, 1209/L5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022041106

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Acke Nancy heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg van 2 parkeerplaatsen bij kantoorgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 92A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1076/R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022077459

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lippens - Quivreux hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen meergezinswoning met 6 wooneenheden en 7 achterliggende gararges na slopen 2 eengezinswoningen

Ligging: 9960 Assenede, Kasteelstraat 42 en 44

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 668/D4, 668/P3, 668/R3, 668/B4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022036120

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bauwens Celine heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen tuinhuis

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 47

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 110/P, 110/F3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022075367

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Baets Hendrik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verwijderen bestaand dak + plaatsen nieuwe staalstructuur en nieuw dak

Ligging: 9968 Oosteeklo, Muikemstraat 26

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 473/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022068285

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van den Bossche Chiel heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen hobbystal voor paarden en schapen + aanleg verharding en oprit

Ligging: 9968 Bassevelde, Vent 2

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 327/A, 328/A, 328/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022057136

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Den Neste - Haertjens hebben een aanvraag ingediend voor:

Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Verkaveling met 2 loten

Ligging: 9961 Boekhoute, Stationsstraat 65 en 65A

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nrs. 209/M, 209/N, 209/P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021196310

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Vooren - Willems hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen aanbouw en uitbreiden woning + bouwen carport

Ligging: 9960 Assenede, Poelsijkstraat 13

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nrs. 105/D, 102/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 13.07.2022 tot en met 11.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022073925

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen woning met berging + afwerken mandelige gevel met isolatie en ruitleien.

Ligging: 9960 Assenede, Hoogstraat 31

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 712/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 13.07.2022 tot en met 11.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022069109

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Slock - Van de Voorde hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen reclametotem

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 61

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 110/H3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 13.07.2022 tot en met 11.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022046826

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VANDEPUTTE MARC heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

  

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2950 liter Ondergrondse propaangastank 2950 liter.

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Nieuwe Boekhoutestraat 15, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B0539 G ; .

 Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juli 2022 akte genomen van de melding

 De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 3.U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2022085241

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

mevrouw Bobelijn Liesbeth, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

  

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

3400 m³/jaar Bemaling voor uitgraving kelder

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Tramstatie 5, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B1944 L  2 ; .

 Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juli 2022 akte genomen van de melding

 De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 3.U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

 Kenmerk: OMV_2022091488

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer De Baets Dirk, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

  

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1642 m³/jaar Brobemaling voor plaatsing kelder.

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C0856 G ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C0855 A  2 2; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C,

1082 C ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C0855 Z 2; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C0856 F ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C0857 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C0855 X 2; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C,

0856 D ; .

 Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juli 2022 akte genomen van de melding

 De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 3.U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

 Kenmerk: OMV_2022091690

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vercauteren Herman, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

  

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

16092 m³/jaar Bij de bouw van een kelder is bronbemaling noodzakelijk om de werken te kunnen uitvoeren.

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Schare 16A, 9961 AssenedeSchare 20, 9961 Boekhoute (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B0044 D ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B0044 F ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B,

0038 T ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B0074 C ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B0044 E ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B0077 C ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juli 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 3.U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2022092816

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer VAN DE WALLE Jeroen, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

4604 m³/jaar bronbemaling nodig gedurende max 50 dagen voor plaatsen kelder

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hazelarenhoek 15, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0679 N  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 juni 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2022085839

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lippens Erwin heeft een aanvraag ingediend voor:

Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Verkaveling met 1 lot

Ligging: 9960 Assenede; Polderstraat zn (3A)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 630/S12

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022041127

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Welvaert – Gelaude hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen van 2 bijgebouwen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Kerrestraat 56

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 1061/E, 1061/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022031550

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Wever Kaat heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen woning + aanhorigheden en bouwen eengezinswoning met carport

Ligging: 9968 Oosteeklo, Bosstraat 46

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 260/X

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022061826

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Bouwonderneming Willems heeft een aanvraag ingediend voor:

Het bijstellen van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over: Wijzigen voorschriften lot 10

Ligging: 9960 Assenede; Keurestraat zn (lot 10)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1321/D2, 1321/E2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022042444

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Naert – Dossche hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen meergezinswoning na slopen bestaande gebouwen

Ligging: 9960 Assenede; Oude Molenstraat 9

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie A, nrs. 200, 201

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022044725

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vos Rutger heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Uitbreiden woning + regularisatie carport/verharding

Ligging: 9960 Assenede; Zelzatestraat 2A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 818/T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022065499

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet - Waterschoot hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning met autostaanplaats

Ligging: 9960 Assenede; Staakstraat zn (44B)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 184/3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022065155

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Caluwe – Wauters hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen halfopen eengezinswoning met carport

Ligging: 9968 Oosteeklo, Slijpstraat zn (4)

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 79/G3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022073769

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Haers Annelies heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen loods + dichtmetselen oude poortopening

Ligging: 9968 Bassevelde, Dorp 19

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 933/A, 937/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022068477

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mouton - Pieters hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen koppelwoning met bijhorende carports en tuinbergingen

Ligging: 9968 Bassevelde, Landsdijk 28, 28A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 306/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 05.07.2022 t.e.m. 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022064902

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Özertekin Murat, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 liter propaangastank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Dankaartsekestraat 1, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0917 D ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0899 A ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0899 B ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 juni 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022083680

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
de heer Lanszweert Chris
Kapellestraat 71 

9960 Assenede
Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Wildestraat zn., 9961 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 juni 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 10 juli 2022 tot en met 9 augustus 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022032263

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Scheemaeker Daan heeft een aanvraag ingediend voor:

Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Verkaveling met 1 lot

Ligging: 9960 Assenede, Zandstraat zn (11)

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nrs. 320, 329/A, 330/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.07.2022 tot en met 30.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022034319

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Batsleer Frederik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanbrengen overwelving

Ligging: 9960 Assenede, Kloosterstraat 18

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 973/B3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.06.2022 tot en met 27.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022053457

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Brauwer - Menschaert hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen serres + functiewijziging van bedrijfswoning naar residentieel wonen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 39A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nrs. 369/F2, 369/G2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.06.2022 tot en met 27.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022012421

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Scheemaeker – Luyten hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen woning, café en aanhorigheden + bouwen eengezinswoning

Ligging: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 54 en 54A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nrs. 595/G, 595/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.06.2022 tot en met 27.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022045371

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gulikers – Laget hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen vrijstaande garage, aanleg oprit en verbouwen halfopen eengezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 67

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 875/M4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.06.2022 tot en met 27.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022057193

 

AKTENAME VAN EEN MELDING

Everaert Bianca heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen veranda

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 12A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 999/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.06.2022 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 28.06.2022 tot 12.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2022082108

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VVZRL TIJDELIJKE HANDELSVENNOOTSCHAP LLGI, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

784 m³/jaar 784m³/j = 486m³/van bouwput 5x16m (thv nr 10) + 298m³/van bouwput 3x2m (thv nr 14)

 

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0714 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 juni 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022073697

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VVZRL TIJDELIJKE HANDELSVENNOOTSCHAP LLGI, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

547 m³/jaar bronbemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Leegstraat zn., 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0416 P ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 juni 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022073730

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

BVBA FRANK EVERAERT,  Everaert Giovanni, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

3.4.1°a)

0,01 m³/uur lozen bedrijfsafvalwater

3

6.5.1°

2 verdeelslang 2 verdeelslangen

3

15.1.1°

17 aantal voertuigen voertuigen

3

15.2.

1 werkplaats Werkplaats voor de eigen voertuigen.

3

15.4.1°

1 wasplaats wasplaats voor de eigen voertuigen.

3

16.3.2°a)

5 kW luchtcompressor

3

17.3.2.1.1.1°b)

6,8 ton opslag diesel

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Paul Christiaenstraat 4, 9960 Assenede; Paul Christiaenstraat 4A, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1249 N ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 juni 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022064718

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer De Smet Benjamin, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2549 m³/jaar tijdelijke grondwaterverlaging voor plaatsing RW putten

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Rijkestraat 44, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0563 F ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 mei 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022068903

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Boelens Franky Maurice, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

10000 m³/jaar bemaling lot 14 zulma rondasstraat, oosteeklo

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Zulma Rondasstraat zn., 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 1084 C ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0082 D ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 mei 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022068882

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BV Dental route Immo heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie slopen woning + bijgebouw en bouwen woning + tandartspraktijk

Ligging: 9960 Assenede, Kasteelstraat 47

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 498/N2, 498/L2, 498/M2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.06.2022 tot en met 16.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021196953

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Block Peter heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen isolatie en sierpleister

Ligging: 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 25

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 309/N2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.06.2022 tot en met 16.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022063816

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Beneden Marie-Louise heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging hoeve (landbouw) naar residentieel wonen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Spiegelstraat 2

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 421/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.06.2022 tot en met 16.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022038457

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BV Casa Médica MC heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen tijdelijke kantoorunit (container) voor een periode van 36 maanden

Ligging: 9960 Assenede, Kasteelstraat 47

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 958/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.06.2022 tot en met 16.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022061489

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Craemer Alex heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwingswerken eengezinswoning

Ligging: 9968 Bassevelde, Hogevorst 17

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 838/T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.06.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 10.06.2022 tot en met 09.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022048561

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Vooren – Van Damme hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen schuur + veranda en uitbreiden woning

Ligging: 9960 Assenede, Smoutersdijkstraat 8

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 134/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.06.2022 tot en met 09.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022023558

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hellebaut Elke heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Waalpoelstraat zn (5)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1341/N

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.06.2022 tot en met 09.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022050018

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gijs Lode heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport, aanleg voortuin + oprit en plaatsen tuinafsluiting

Ligging: 9960 Assenede, Stadhuisstraat 6C

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 743/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.06.2022 tot en met 09.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022061325

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neyt Cynthia heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie constructieve ingreep – plaatsen stalen profiel

Ligging: 9961 Boekhoute, De Heerste 14

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nr. 641/W

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.06.2022 tot en met 09.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022025104

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mortier – Van Heesvelde hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen halfopen eengezinswoning + bouwen tuinberging

Ligging: 9961 Boekhoute, Graafjanstraat 29

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 611/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.06.2022 tot en met 09.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022051741

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Agentschap voor Natuur & Bos heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleggen van hengelsteigers

Ligging: 9961 Boekhoute, Openbaar Domein (Haven - Leopoldkanaal)

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. n.v.t. (openbaar domein)

Departement Omgeving heeft op 27.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.06.2022 tot en met 02.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel

 

En bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
 • het Vlaamse Gewest of (*) de betrokken gewestelijke Omgevingsambtenaar DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
 • Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op kleinhandelsactiviteiten) Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel
 • Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op vegetatiewijzigingen), Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel

Kenmerk: OMV_2021183694

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verstraeten Jan heeft een aanvraag ingediend voor:

het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: verkaveling met 3 loten

Ligging: 9960 Assenede, Vrijestraat 1B, 1C en 1D

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 433/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.05.2022 tot en met 24.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022001261

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van den Broeck Gunther, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.9.1°c)

1 wedstrijd/jaar autocross

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Ertveldesteenweg zn., 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0141  ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0144 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0155  ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0149 B ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0146  ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0151  ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0150 B ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0145  ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0152  ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0147  ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0153 B ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0156  ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0142  ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 mei 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2022049091

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vander Cruyssen - De Clercq hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen aanbouw eengezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Nieuwburgstraat 3

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 720/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.05.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 26.05.2022 tot en met 24.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022040180

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Wulf - Bonny hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Herbouwen bijgebouw na slopen bestaand bijgebouw

Ligging: 9968 Oosteeklo, Oosthoek 24

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 126/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.05.2022 tot en met 24.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022056330

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

CommV ESLS heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie plaatsen isolatie en aanbrengen sierpleister

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 27

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 875/D7

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.05.2022 tot en met 24.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022048257

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lambrecht Deborah heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Schilderen gevels en aanbrengen sierpleister

Ligging: 9960 Assenede, Kapellestraat 91

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie F, nr. 246/T3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.05.2022 tot en met 24.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022055755

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Janssens Peter heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen autobergplaats

Ligging: 9960 Assenede, Staakstraat 9

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 516/K4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.05.2022 tot en met 24.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022049835

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Tack Goretti heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen isolatie en sierpleister

Ligging: 9968 Oosteeklo, Molenhoek 29

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 910/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.05.2022 tot en met 24.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022051595

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vleeschauwer Stijn heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning + functiewijziging van handelspand naar woning

Ligging: 9960 Assenede, Hoogstraat 81

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 316/S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.05.2022 tot en met 24.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022051284

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van Den Bos Antonius, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.1.1°

95 dB(A)LAeq,15min Het domein van 'Kasteel ter Leyen' wordt regelmatig verhuurd aan gasten. Meerder keren per jaar betreft het een bruiloftsfeest waarbij de gasten gebruik maken van muziekinstallatie, live-muziek, ed.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Boekhoutedorp 5, 9961 Boekhoute (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0798 C ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0814 E ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0814 D ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0820 A ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0809 K  3 ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0813 D ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 mei 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022059204

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Silkijn Jasper heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen bijgebouw en bouwen loods

Ligging: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 46

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nrs. 566/E, 580/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.05.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 20.05.2022 tot en met 18.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022048578

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Deserrano - Van den Fonteyne hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging: bijgebouw naar B&B

Ligging: 9968 Bassevelde, Landsdijk 152

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 1436/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 20.05.2022 tot en met 18.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022017507

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Wolfaert Oscar heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen veranda

Ligging: 9960 Assenede, Keurestraat 16

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1860/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 20.05.2022 tot en met 18.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022042529

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van der Linden Ria heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Beperkt ophogen van een weiland

Ligging: 9968 Bassevelede, Blokmeersstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 1671/L, 1683/B, 1679/2, 1687/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.05.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 20.05.2022 tot en met 18.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022019392

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Kerckvoorde Wesley heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen binnenbandenautomaat en reclamepaneel

Ligging: 9961 Boekhoute, Boekhoutedorp 7

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nr. 807/F3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 20.05.2022 tot en met 18.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022035371

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Walle Jeroen heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen bestaande gebouwen + bouwen woning 

Ligging: 9968 Bassevelde, Hazelarenhoek 15

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nr. 679/N2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 20.05.2022 tot en met 18.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022028325

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de Bruyne Cedrik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen bedrijfswoning met loods.

Ligging: 9960 Assenede, Poelstraat 6

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nrs. 344/B, 346/E, 346/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.10.2018 de omgevingsvergunning geweigerd.

Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft op 05.05.2022 de omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend..

De beslissing ligt van 20.05.2022 tot en met 18.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of ter neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81 - 1030 Brussel

Rekeningnummer BE04 3751 1109 9031

En bezorg tijdig een afschrift van een verzoekschrift ter informatie aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
 • Het college van burgemeester en schepenen van gemeente Assenede
 • DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2018083827

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hof ten Ende heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over:  Regularisatie van een mestvaalt en bouwen van een overkapping boven de mestvaalt - bouwen van een pocket-vergister - bouwen van een landbouwloods - regularisatie van sleufsilo’s - regularisatie en aanleg van betonverharding - het verder exploiteren en veranderen van een veeteeltinrichting

Ligging: 9960 Assenede, Otegemstraat 9

              9961 Boekhoute, Otegemstraat 7

Kadastraal nr.: ASSENEDE 1 afd (Assenede), sectie E, nrs. 1604, 1597/a, 1600, 1559/g en 1603 en ASSENEDE 4 afd (Boekhoute), sectie B, nr. 1667/c.

De Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft op 12.05.2022 de omgevingsvergunning voorwaardelijk verleend.

De beslissing ligt van 17.05.2022 tot en met 15.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

 

DEPARTEMENT OMGEVING, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

 

En bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
 • Het college van burgemeester en schepenen van gemeente Assenede
 • DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021176232

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Gemeente Assenede heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1000 liter propaangastank 

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Landsdijk zn, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0393 H ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 mei 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022060455

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Vyncke Tom, Pantserschipstraat 207, 9000 Gent

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het aanvraag putboring.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Heide 4, 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 mei 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd geweigerd.

De beslissing ligt van 20 mei 2022 tot en met 19 juni 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021094344

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dhaese - Van Damme hebben een aanvraag ingediend voor:

             Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning na slopen bestaande constructies + aanleg zwemvijver

Ligging: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 22

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 466/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.05.2022 tot en met 15.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022037391

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bauwens Maverick heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning met terras en aanleg verharding in voortuinstrook

Ligging: 9968 Oosteeklo, Bosstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 180/67H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.05.2022 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 12.05.2022 tot en met 10.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022040893

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De vos Stéphanie heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Realisatie dakuitbouw aan achterzijde woning

Ligging: 9961 Boekhoute, De Heerste 12

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nrs. 641/S, 641/T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.05.2022 tot en met 10.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022046091

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dobbelaere Emmy heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen garage

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 155

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1043/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.05.2022 tot en met 10.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022046839

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Decker Patricia heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen eengezinswoning 

Ligging: 9968 Bassevelde, Hasselstraat 11

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nrs. 741/C, 741/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.05.2022 tot en met 10.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022041131

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lippens - Claeys hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen bestaande bebouwing en bouwen eengezinswoning met carport + aanleggen verharding

Ligging: 9961 Boekhoute, Hendekenstraat 26

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nrs. 1772/B, 1770/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.05.2022 tot en met 10.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022015793

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vanden Bussche Bert heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Afbraak veranda + verbouwen en uitbreiden woning

Ligging: 9960 Assenede, Albertpolderstraat 25C

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 446/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.05.2022 tot en met 10.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022038313

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vereecken Michael heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Schilderen voorgevel

Ligging: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 29

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 54/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 06.05.2022 tot en met 04.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022025986

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Groote Maurits heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie overdekt terras dakverdieping (metselfout)

Ligging: 9961 Boekhoute, Graafjanstraat 44 en 44A

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nr. 710/R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 06.05.2022 tot en met 04.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022036840

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Snebbout Matthias heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen schuur + aanleg verharding

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 141

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nrs. 986/T, 986/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.05.2022 de omgevingsvergunning deel verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 06.05.2022 tot en met 04.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022015198

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Restauratie Oud Gemeentehuis, slopen achterbouw en herbestemming naar kantoorfunctie met vergaderruimtes

Ligging: 9960 Assenede, Markt 4

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 690/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 06.05.2022 tot en met 04.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021175536

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen buitenschoolse opvang Bassevelde – plaatsen trap

Ligging: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 3

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 496/D, 498/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 06.05.2022 tot en met 04.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021190670

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Franck Mieke heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen eengezinswoning en bouwen handelspand

Ligging: 9961 Boekhoute, Boekhoutedorp 27

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nr. 745/M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.05.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 06.05.2022 tot en met 04.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022023780

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bauwens Celine heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen tuinhuis

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 47

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 110/P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.05.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 06.05.2022 tot en met 04.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022025696

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bekaert Sam heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen opslagruimte/garage na slopen bestaande bebouwing + aanleg oprit

Ligging: 9968 Bassevelde, Wannestraat 4

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 1418/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.05.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 06.05.2022 tot en met 04.06.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022007207

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Acker Patrick heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen garage

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 76

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1079/B4, 1079/W2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.04.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 30.04.2022 tot en met 29.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022025014

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Croock Luc heeft een aanvraag ingediend voor:

Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Verkaveling met 1 lot

Ligging: 9968 Oosteeklo, Molenhoek 29A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 917, 918

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.04.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 30.04.2022 tot en met 29.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022001335

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dobbelaere - Wittoek hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen woning en tuinberging

Ligging: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 16

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1868/P2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.04.2022 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 30.04.2022 tot en met 29.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022022644

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Jonghe Peter en De Jonghe Bram hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Bouwen bedrijfswoning en loods + aanleggen verharding

Ligging: 9960 Assenede, Leegstraat 23A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 271/B, 274/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.04.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 30.04.2022 tot en met 29.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021189320

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BV Van Durme Veehandel heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bestaande stallen vernieuwen en verhogen, uitbreiden en overdekken wachtboxen + aanleg oprit

Ligging: 9968 Oosteeklo, Heide 15A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 755/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.04.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 30.04.2022 tot en met 29.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021195047

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BV Willems Filip en Simon heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Bouwen koelloods en gebouw voor verblijf seizoenarbeiders, aanleg verharding + plaatsen tijdelijke bergplaats en tijdelijke verblijfplaats seizoenarbeiders

Ligging: 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat 41A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nrs. 743/E, 743/F, 743/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.04.2022 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 30.04.2022 tot en met 29.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021173350

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Hulle Gerrit heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Slopen + herbouw van loods en aanleggen verharding

Ligging: 9968 Oosteeklo, Stuivenberg 9 en 9A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nrs. 1060/P, 1064/C, 1065/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.04.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 30.04.2022 tot en met 29.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021129839

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 Mathys André heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen meergezinswoning met handelspand en carport na slopen bestaand kantoorgebouw.

Ligging: 9960 Assenede, Diederikstraat 10

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 649/B, 649/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.04.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 27.04.2022 tot en met 26.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021199159

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BV Willems Filip en Simon heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Reliëfwijziging met oog op aanleg containerveld

Ligging: 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat 41A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 760

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.04.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 27.04.2022 tot en met 26.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021193721

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Caluwe Geert heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen 2 woningen + bijgebouwen en bouwen meergezinswoning met 5 wooneenheden

Ligging: 9968 Oosteeklo, Bosstraat 16 en 16A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nrs. 180/B, 180/M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.04.2022 de omgevingsvergunning verleend voor slopen van de bebouwing en geweigerd voor het bouwen van een meergezinswoning met 5 wooneenheden.

De beslissing ligt van 23.04.2022 tot en met 22.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021185363

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

van de Walle Filip heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport

Ligging: 9960 Assenede, Molenbosstraat 10

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 656/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.04.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.04.2022 tot en met 22.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021190063

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ringoot - Vergote hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen eengezinswoning + slopen/herbouwen tuinberging

Ligging: 9960 Assenede, Zelzatestraat 71

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 785/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.04.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.04.2022 tot en met 08.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022017621

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Taets - De Ceuninck hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen achterbouw en verbouwen eengezinswoning

Ligging: 9968 Bassevelde, Korenmolenstraat 28

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 920/L

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.04.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.04.2022 tot en met 08.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021183136

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Comergo - Cathelijn hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen eengezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 30

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 880/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.04.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.04.2022 tot en met 08.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022018013

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Vooren Eddy heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen eengezinswoning en slopen bijgebouwen

Ligging: 9961 Boekhoute, Boekhoutedorp 22

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nr. 691/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.04.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.04.2022 tot en met 08.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022008226

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen trap + aanpassen omgevingsaanleg i.f.v. brandveiligheid

Ligging: 9960 Assenede, Leegstraat 17 en 17C

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 430/A2, 257/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.04.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.04.2022 tot en met 08.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021188432

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Stefanie heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen handelspand aan bestaande woning

Ligging: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-Dorp 38

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 30/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.04.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.04.2022 tot en met 08.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022013917

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neyt Chadia heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen eengezinswoning

Ligging: 9961 Boekhoute, Meuleken 51

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nrs. 407/B, 408/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05.04.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.04.2022 tot en met 08.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022020696

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)


de heer Baeke Dirk
Paul Parmentierlaan 114  

8300 Knokke-Heist

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van een alleenstaande boom..

De aanvraag heeft als adres(sen):

Waalpoelstraat 14, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 maart 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 18 april 2022 tot en met 18 mei 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021183049

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De heer Vandeputte Stefan heeft een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2400 liter propaan-gastank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Oude Gentweg 28, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1321 V ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 maart 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022039721

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Everaert Frank heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen 3 woningen na slopen woning en bijgebouwen

Ligging: 9960 Assenede, Staakstraat 123

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 433/2L3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.03.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 05.04.2022 tot en met 04.05.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022006155

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen bijgebouwen + optrekken tuinmuur

Ligging: 9960 Assenede, Markt 4

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 690/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.03.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.03.2022 tot en met 27.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021183764

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dobbelaere Emmy heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen woning en garage + slopen bestaande woning en berging.

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 155

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1043/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.11.2021 de omgevingsvergunning verleend.

Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft op 10.03.2022 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd: woning verleend, garage wordt uit de vergunning gesloten.

De beslissing ligt van 23.03.2022 tot en met 21.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

En bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
 • Het college van burgemeester en schepenen van gemeente Assenede
 • DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021146145

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer D'Haemers Kristian, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

32.9.1°c)

1 wedstrijd/jaar Motorcross op 26 en 27 maart 2022.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1142 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1144 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1140 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1141 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1143 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 maart 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022036256

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Wauters Jonas, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°b)1°

145509 m³/jaar we bekomen deze aan de hand van 180 dagen * 808 m³/dag

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Trieststraat 2, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0500 F ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 maart 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022031544

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Van Durme Franky

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het grondwaterwinning 300 m³/jaar.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Heide zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 maart 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 28 maart 2022 tot en met 27 april 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021135673

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 De Jaegher Werner, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2352 m³/jaar 7m³ x 24u x 7 dagen x 2 weken = 2352m³/jaar

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Weverstraat 20, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0003 X ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 maart 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022031785

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bauwens Seppe heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie slopen woning en bouwen eengezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 48

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1163/W

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.03.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 19.03.2022 tot en met 17.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022005365

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Walle - Hyde hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning na slopen bestaande woning

Ligging: 9968 Bassevelde, Hogevorst 19

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 844/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.03.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 19.03.2022 tot en met 17.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021197886

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Claeys Kurt heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Uitbreiden landbouwbedrijf, verplaatsen afdak en regulariseren regenwaterkelder

Ligging: 9968 Bassevelde, Zoetelucht zn

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nrs. 1611/2, 1613, 1612, 1611, 1610/B, 1609/B, 1606/M

De Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft op 10.03.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 19.03.2022 tot en met 17.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

 

DEPARTEMENT OMGEVING, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

 

En bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
 • Het college van burgemeester en schepenen van gemeente Assenede
 • DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021108600

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Christine heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van een carport

Ligging: 9968 Bassevelde, Verbindingsstraat 9

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 918/C

De Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft op 17.02.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 15.03.2022 tot en met 13.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

En bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
 • Het college van burgemeester en schepenen van gemeente Assenede
 • DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021132158

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVB GOVAN heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing

Ligging: 9960 Assenede, Molenstraat 24

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1211/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.03.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.03.2022 tot en met 10.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022002902

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Straumann - Dhoop heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Realisatie nieuw bedrijfsgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Heideveld 3

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nrs. 1294/P, 1294/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.03.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.03.2022 tot en met 10.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021198127

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

NV Huysman Bouw heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning

Ligging: 9968 Bassevelde, Rozemarijnstraat 14

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 1056/D, 1056/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.03.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.03.2022 tot en met 10.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022004354

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

NV Huysman Bouw heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen 2 eengezinswoningen

Ligging: 9968 Bassevelde, Eendrachtstraat 27 en 29

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 1056/D, 1056/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.03.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.03.2022 tot en met 10.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022004304

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

NV Twinbo heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen van woning + bouwen 2 eengezinswoningen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Molenhoek 25A en 25B

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 912/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.03.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.03.2022 tot en met 10.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021198221

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie gebouw met kantine

Ligging: 9960 Assenede, Houtlandstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1866/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.03.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.03.2022 tot en met 10.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021179909

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Somnel Georgette heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Reliëfwijziging van een huiskavel voor professionele landbouwactiviteiten

Ligging: 9968 Bassevelde, Hasselstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nrs. 760, 759, 743, 745/A, 744, 749/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.03.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.03.2022 tot en met 08.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021170100

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pycke - Van Basselaere hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen 3 eengezinswoningen na slopen 2 bestaande woningen

Ligging: 9968 Bassevelde, Dorp 2, 2A, 2B

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 489/M, 489/L

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.03.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.03.2022 tot en met 07.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021192843

 

AKTENAME VAN EEN MELDING

De Croock Luc heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Stopzetten zorgwonen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Oude Boekhoutestraat 27A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 777/L

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.03.2022 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 09.03.2022 tot 22.04.20221 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2022025058

 

AKTENAME VAN EEN MELDING

De Croock Luc heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen veranda

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Molenhoek 13B

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 931/C, 931/L

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.03.2022 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 09.03.2022 tot 22.04.20221 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2022023331

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pelgrims - Boelens hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen woning en herbouwen bedrijfsgebouw

Ligging: 9968 Bassevelde, Kaprijkestraat 33

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 1820/M2, 1820/K2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.02.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.03.2022 tot en met 01.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021185901

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Brandt Charlotte heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging

Ligging: 9960 Assenede, Molenbosstraat 16

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 656/L

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.02.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.03.2022 tot en met 01.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021189516

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ingels Maarten heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

Ligging: 9968 Bassevelde, Kraaigemstraat 25

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nr. 1308

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.02.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.03.2022 tot en met 01.04.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021187310

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

NV AQUAFIN

Dijkstraat 8

2630 Aartselaar
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

- vegetatiewijzigingen

 

Kort omschreven gaat het over de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, het voorzien van een geoptimaliseerd overstort en wegeniswerken.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Ertveldesteenweg 35, 9968 Oosteeklo (Assenede); Ertveldesteenweg 33, 9968 Oosteeklo (Assenede); Ertveldesteenweg 33, 9968 Oosteeklo (Assenede); Ertveldesteenweg 35, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 10, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 52, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 20, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 42, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 18A, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 8, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 29, 9968 Assenede; Rijkestraat 5,; Koning Albertstraat 28, 9968 Assenede; Kerrestraat 2, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 17, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 26, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 2D, 9968 Assenede; Rijkestraat 37A, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 13, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 3, 9968 Assenede; Rijkestraat 2E, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 6, 9968 Oosteeklo (Assenede); Kerrestraat 1C, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 37, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 14, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 23, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 50, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 2C, 9968 Assenede; Rijkestraat 1A, 9968 Assenede; Rijkestraat 32, 9968 Assenede; Rijkestraat 5a, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 2A, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 16, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 21, 9968 Oosteeklo (Assenede); Kerrestraat 2A, 9968 Assenede; Rijkestraat 7, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 38, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 25, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 48, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 11, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 27, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 24, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 1, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 1B, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 4, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 12, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 10A, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 46, 9968 Assenede; Rijkestraat 22, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 27, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 18B, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 15, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 44, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 10, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 22, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 37, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 2, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 25, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 5, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 4, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 10, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 2, 9968 Assenede; Rijkestraat 27, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 37, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 6, 9968 Assenede; Rijkestraat 25, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 15, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 50, 9968 Assenede; Rijkestraat 37a, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 7, 9968 Assenede; Rijkestraat 37, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 44, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 14, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 52, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 2A, 9968 Assenede;.

De Vlaamse Regering heeft op 26 februari 2022 volgende beslissing genomen:

De omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt van 01.03.2022 tot en met 30.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

Beroepsmogelijkheid:

 U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
 • Koning Albert II-laan 35 bus 81
 • 1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).

Kenmerk: OMV_2021030552

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van Hecke Kenny, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1200 m³/jaar Bronbemaling voor funderingswerken

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Rijkestraat 87, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0363 V ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 februari 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be


Kenmerk: OMV_2022021217

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg Meulewegel en rooien bomen

Ligging: 9968 Bassevelde, Meulewegel zn

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nrs. 212/B, 221, 222,213/G, 214, 253, 260/A, 261, 262, 257, 258/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.02.2022 de omgevingsvergunning verleend voor aanleg Meulewegel en geweigerd voor rooien bomen.

De beslissing ligt van 24.02.2022 tot en met 27.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021121163

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Herreweghe - Van Waes hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 45B

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nrs. 1240/D, 1240/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.02.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 24.02.2022 tot en met 27.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021194917

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Zutter - De Zutter hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen tweewoonst na slopen bestaande bebouwing

Ligging: 9968 Oosteeklo, Oosthoek 65

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 168/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.02.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.02.2022 tot en met 26.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021192667

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

DRV Wonen BV heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen woning

Ligging: 9960 Assenede, Zelzatestraat 64

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 800/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.02.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.02.2022 tot en met 26.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021183687

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Wassenhove Alex NV heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: functiewijziging

Ligging: 9968 Oosteeklo, Oosteklo-Dorp 84

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 65/A4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.02.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.02.2022 tot en met 14.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021195175

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Haverbeke Sabine heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen schuur

Ligging: 9960 Assenede, Molenstraat 62

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1297/M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.02.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.02.2022 tot en met 14.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022006991

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

BV BELLEAQUA, mevrouw Lenaerts Mieke, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2400 m³/jaar 20m³/u x 24u x 5 dagen = 2400m³

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hendekenstraat 36, 9961 Boekhoute (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 1739 D ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 februari 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2022008885

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

BV BELLEAQUA, mevrouw Lenaerts Mieke, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2400 m³/jaar 20m³/u x 24u x 5 dagen = 2400m³

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Elsburgstraat 18, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0241 L ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 februari 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

 

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

mevrouw Fordeyn Merit, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

29600 m³/jaar bronbemaling voor het plaatsen van een ondergrondse constructie - kelder

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Schare 26, 9961 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0021 C ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0020 B ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0022 A ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0030 C ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0019  ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 februari 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022001274

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Hecke Sander heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanbrengen gevelbekleding voorgevel

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 153

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1043/Y

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.02.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.02.2022 tot en met 11.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022009656

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hesta Koen heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport

Ligging: 9960 Assenede, Knikkerstraat 16A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1277/M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.02.2022 tot en met 03.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021166976

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bobelyn Joke heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen woning

Ligging: 9960 Assenede, Lindekenstraat 2

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 77/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.02.2022 tot en met 03.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021175798

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Plasschaert Sally heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging + aanpassen voorgevel

Ligging: 9961 Boekhoute, Weststraat 6

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nr. 804/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.02.2022 tot en met 03.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021183358

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Stockman Bart heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + vegetatiewijziging

Kort omschreven gaat het over: Reliëfwijziging, 2 grachten dichten en 1 gracht verbreden

Ligging: 9960 Assenede, De Maatstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, diverse nrs.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.02.2022 tot en met 03.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021150135

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA SO Het Pandschap heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen van ééngezinswoning naar meergezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 11

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 930/T2, 930/S3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.02.2022 tot en met 02.03.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021114793

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Weweire Dirk en Tim hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Uitbreiden melkveebedrijf

Ligging: 9960 Assenede, Molenbosstraat 41 - 43

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie c, nrs. 701, 675, 760/F, 700, 693, 753/A, 698/S, 689/P

De Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft op 13.01.2022 de omgevingsvergunning voorwaardelijk verleend.

De beslissing ligt van 28.01.2022 tot en met 27.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

 

DEPARTEMENT OMGEVING, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

 

En bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
 • Het college van burgemeester en schepenen van gemeente Assenede
 • DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021121857

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

ONBEKEND VANDEPUTTE MARC, de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 liter Bovengrondse propaan tank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hazelarenhoek 5A, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0723 F ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0724 H ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0724 K ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0723 E ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0603 H ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0606 B ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 januari 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022001601

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VANDEPUTTE MARC, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 liter Bovengrondse propaan tank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kerrestraat 43, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0735 R ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 januari 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022001685

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VANDEPUTTE MARC, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 liter Bovengrondse propaan tank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kapellestraat 62, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie F, 0229 G ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 januari 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022001586

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

  
mevrouw De Witte Christine

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het grondwaterwinning 5.000 m³/jaar.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Antwerpse Heirweg zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 januari 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd geweigerd.

De beslissing ligt van  tot en met  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021167384

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Baets - De Muyt hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen 2 woningen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ledestraat 46A en 46B

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 855/X2, 856/D, 857/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 21.01.2022 tot en met 19.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021171302

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pauwels - Goethals hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen woning

Ligging: 9960 Assenede, Kasteelstraat 45

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 926/K, 926/G, 927/F2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 21.01.2022 tot en met 19.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021189475

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Deleu Daniël en Deleu Dorina hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen ééngezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Schaapherderstraat 5A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 498/N2, 498/L2, 498/M2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 21.01.2022 tot en met 19.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021162765

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Criel Jurgen heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen veranda

Ligging: 9960 Assenede, Kloosterstraat 31

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 902/S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.01.2022 tot en met 13.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021170021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius Sysytem Operator heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen hoogspanningscabine + rooien 2 hoogstammige bomen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-Dorp zn

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 1078/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.01.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 14.01.2022 tot en met 12.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021169957

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Tack Wim heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie wijziging vergunde plannen + regularisatie infiltratie- en reliëfwijziging

Ligging: 9968 Bassevelde, Hazelarenhoek 16

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nr. 837

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.01.2022 de omgevingsvergunning deels vergund en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 14.01.2022 tot en met 12.02.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021157263

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA GOVAN heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen meergezinswoning na slopen bestaande woning

Ligging: 9960 Assenede, Molenstraat 24

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1211/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.12.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 24.12.2021 tot en met 22.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021165848

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hyde - Wildemauwe hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verstevigingswerken gracht

Ligging: 9960 Assenede, Burgstraat 29

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nrs. 678/K, 678/H, 664/A, 680/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.12.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 24.12.2021 tot en met 22.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021160257

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Manège Heidebos heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: functiewijziging, uitbreiden manège en aanleggen betonverharding

Ligging: 9968 Oosteeklo, Heide 40

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 635/B, 636/A, 640/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.12.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 24.12.2021 tot en met 22.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021119922

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BV Dental Route Immo heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Sloop en nieuwbouw woning + tandartspraktijk

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 4

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 498/M2, 498/L2, 498/N2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.12.2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 24.12.2021 tot en met 22.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021166508

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van Remoortel Dirk, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

6.5.1°

1 VERDEELSLANG 1 brandstofverdeelslang

3

15.1.1°

22 VOERTUIG Bergplaats voor 22 voertuigen en/of aanhangwagens

3

17.1.2.2.1°

1000 L 1000 liter propaangasopslag

3

17.3.2.1.1.1°b)

2,018 TON 2,018 ton mazoutopslag

3

17.4.

200 KG 200 kg opslag sproeistoffen

3

19.6.2°a)

200 M3 200 m³ stro-opslag in loods

3

28.2.c)1°

1700 M3 1700 m³ mengmestopslag

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Beekstraat 114, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling KAPRIJKE 2 AFD (LEMBEKE), sectie A, 1082 E ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1677 C ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1676  ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1683 G ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 december 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2021163353

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

   

GEMEENTE ASSENEDE
Kasteelstraat 1-3 

9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien 35 populieren poeldijkstraat.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Poeldijkstraat zn., 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 december 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing ligt van 28 december 2021 tot en met 27 januari 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021165332

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)


GEMEENTE ASSENEDE
Kasteelstraat 1-3 

9960 Assenede


Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien lindes dorp bassevelde.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Dorp zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 december 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing ligt van 28 december 2021 tot en met 27 januari 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021165305

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Maertens Pieter heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen van een poort + omheining

Ligging: 9961 Boekhoute, Meuleken 46

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 658/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.12.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2021 tot en met 15.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021183965

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Stijn De Brabander heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Aanleggen verharding

Ligging: 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 28

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 299/R, 300/Z

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.12.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2021 tot en met 15.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021101255

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Muys Sylvie heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning + bouwen carport

Ligging: 9968 Bassevelde, Hogevorst 13

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1697/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.12.2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2021 tot en met 15.01.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021165390

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Ringoot Tineke, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

3024 M3/JAAR droogzuiging voor plaatsen betonnen kuip

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hasselstraat 5, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0395 L ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0395 E ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021162298

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

BV VRANCX ENERGIE, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2750 L propaangastank ondergronds

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hasselstraat 1, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0213 G ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021163760

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De heer Van Haute Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 L Bovengrondse propaan tank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hazelarenhoek 14, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0827 A ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0830 B ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0837 E ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 oktober 2021 akte genomen van de melding.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021159103

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Lips Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1000 M3/JAAR bemaling voor uitgraven zwembad

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kraaigemstraat 30, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0432 W  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 oktober 2021 akte genomen van de melding

 

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021155469

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

6.4.1°

400 L opslag van hydrauliekolie voor aandrijving van een machine, en opslag van olie in de tandwielkasten van de pompaandrijvingen

3

12.2.1°

630 KVA transformator HS-LS

3

17.3.2.1.1.1°b)

0,4 TON opslag van hydrauliekolie voor aandrijving van een machine, en opslag van olie in de tandwielkasten van de pompaandrijvingen

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Haven zn., 9961 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0496  2; .

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 oktober 2021 akte genomen van de melding

 

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021151576

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VVZRL THV ARTES - GROUP, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1344 M3/JAAR Bronbemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kraaienbos zn., 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0814 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 september 2021 akte genomen van de melding.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2021147921

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Matthys Niek, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

40 M3/JAAR Bronbemaling voor de aanleg zwembad

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Assenedestraat 20A, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0521 T ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 september 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021147750

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

BV Van de Voorde Landbouwmachines, BVBA MDS, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

3.4.1°a)

0,3 M3/UUR Lozen van bedrijfsafvalwater na doorgang door KWS-afscheider: max. 0,3 m³/uur; max. 1 m³/dag; max. 50 m³/jaar

3

6.4.1°

11932 L Opslag van 11.932 L olie waarvan:

- 5.000 L afvalolie in tank,

- 1.500 L verse motorolie in tank,

- 1.000  L verse motorolie in tank,

- 4.432 L olie in vaten op lekbakken

3

6.5.1°

1 VERDEELSLANG Eén brandstofverdeelslang

3

15.1.1°

25 VOERTUIG Stallen van 25 voertuigen: 3 vrachtwagens, 4 bestelwagens en 18 tractoren, kranen en verreikers

3

15.2.

1 werkplaats Werkplaats voor onderhoud van voertuigen, in woongebied met landelijk karakter: 1 smeerput en 2 hefbruggen

3

15.4.2°a)

2 VOERTUIG_AANHANG/DAG Wasplaats voertuigen: 2 voertuigen per dag

3

16.3.2°a)

9,4 KW Compressor 7,5 kW + airco 1,9 kW - totaal vermogen 9,4 kW

3

17.3.2.1.1.1°b)

0,83 TON Opslag van 0,83 ton rode diesel in een nieuw te plaatsen DW BG houder van 1.000 L met slang

3

17.3.2.1.2.1°

0,535 TON Opslag van 535 kg ruitensproeiervloeistof in vaten op lekbak

3

17.3.6.1°b)

0,535 TON Opslag van 535 kg ruitensproeiervloeistof in vaten op lekbak

3

17.3.7.1°b)

0,41 TON Opslag van 410 kg koelvloeistof (2 x 200 L) in vaten op lekbak

3

17.4.

1043,5 L Opslag van gevaarlijke producten in kleinverpakking: 1043,5 L

3

29.5.2.1°b)

14,8 KW Toestellen metaalbewerking: 14,8 kW

3

29.5.7.2°a)2)

60 L Ontvettingsbad metalen: 60 L

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Rijkestraat 50A, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0586 Z ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0587 F ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0589 B ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0587 H ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0581  ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0586 Y ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 september 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021144742

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer De Paepe Christophe Johan, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1469 M3/JAAR Tijdelijke bronbemaling bij het plaatsen van het zwembad.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Assenedestraat 65A, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0367 P ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0367 R ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0367 S ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0367 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 september 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021145967

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Claeys Nicolas, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1750 L plaatsing bovengrondse propaangastank van 1750l

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Krekelmijt 12, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0979 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 september 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021140948

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)


De Roo Jelle
Nieuwestraat 19 

9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Nieuwestraat 19, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 september 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing ligt van 19 september 2021 tot en met 19 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021130046

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer De Wulf Idès, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1923 M3/JAAR Plaatsen bemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Veldstraat 3, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0345 D ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 september 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021138901

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

mevrouw de Bruyne Manon, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

6451 M3/JAAR Bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad met een max. totaal debiet van 6451m³ gedurende een periode van max. 50 dagen.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Waalpoelstraat 30, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1360 B  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021134843

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 L Propaan tank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Rijkestraat 69, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0398 F ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021133741

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Moerman Dirk, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

618 M3/JAAR Tijdelijke bemaling voor een zwembad met een debiet van 618m³.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Trieststraat 82A, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1079 G  3 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021135941

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Baart Davy René, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

9.3.4.1.

46 PLAATSEN Dierenhandelszaak

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Dijkstraat zn., 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0661 K ; .

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2021 akte genomen van de melding

 

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021131787

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

   

GEMEENTEBESTUUR Assenede
Kasteelstraat 3

9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

 

 

Kort omschreven gaat het over het rooien boom waalpoelstraat.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Waalpoelstraat zn., 9960 Assenede; .

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
 

 

De beslissing ligt van 18 september 2021 tot en met 18 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021129972

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

        
NV MEVACO - BOUWBEDRIJF

 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Kort omschreven gaat het over het van vooren oosteeklo.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Oosteeklo-Dorp 74, 9968 Assenede; .

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 augustus 2021 volgende beslissing genomen:

 

De beslissing ligt van 4 september 2021 tot en met 4 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021129897

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

          
NV ONDERNEMINGEN COPPENS

  

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Kort omschreven gaat het over het melding bemaling rioleringswerken.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Nieuwe Boekhoutestraat 5B, 9968 Assenede; Assenedestraat 18, 9968 Bassevelde (Assenede); .

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 augustus 2021 volgende beslissing genomen:

 

De beslissing ligt van 3 september 2021 tot en met 3 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021125454

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

    
JDS-Pools
Prins Boudewijnlaan 21

9991 Maldegem

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bronbemaling voor aanleg zwembad.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Schare 63, 9961 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 augustus 2021 volgende beslissing genomen:

De beslissing ligt van 21 augustus 2021 tot en met 20 september 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021123391

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 De Jaegher Werner, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2352 M3/JAAR 7m3 x 24u x 7 dagen x 2 weken = 2352 m3/jaar

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kloosterlandstraat 22, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0740 D ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 mei 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2021085714

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Byl Anneleen
Krekelmijt 9                   

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het exploiteren en veranderen van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Krekelmijt 9, 9968 Assenede; .

De Deputatie heeft op 20.05.2021 de vergunning verleend?

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2020134898

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Heynze Christophe

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het plaatsen 2 verticale bodemwisselaars.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Heide 24B, 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 mei 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
de omgevingsvergunning werd deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2021001171

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

NV VAN DE MOERE, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

6720 M3/JAAR bemaling voor uitgraving kelder

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Rijkestraat 76, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0629 B ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 mei 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2021073174

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 De Smet Johny, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

3840 M3/JAAR 8m³/uur voor 24uur/dag voor 20 dagen of 8*24*20 = 3840

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Zuivelstraat 13, 9960 Assenede; Zuivelstraat 13, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0824 L ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0824 M ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 februari 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2021019487

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

                    
de heer Neyt Koen
Schare 38

9961 Boekhoute (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over wijziging vergunning.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Schare 38, 9961 Boekhoute (Assenede); .

Het Deputatie heeft op 28 januari 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 16 februari 2021 tot en met 18 maart 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Kenmerk: OMV_2020119202

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 De Prest Roger Pharaïlde, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

15.1.1°

6 VOERTUIG Tractoren

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Beekstraat 108, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1395 S ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1395 R ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 februari 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2021014411

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
de heer De Smet Peter
Hendekenstraat 32                   

9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over een landbouwbedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hendekenstraat 32, 9960 Assenede.

Het Deputatie heeft op 7 januari 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 13 februari 2021 tot en met 15 maart 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Kenmerk: OMV_2020046205

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

 mevrouw Cretel Inès
Oosteeklo-Dorp 106    

9968 Oosteeklo (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Oosteeklo-Dorp 106, 9968 Oosteeklo (Assenede); .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 februari 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 9 februari 2021 tot en met 11 maart 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020155337

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BV DE BIOBOERDERIJ
Kloosterstraat 64 bus C

9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het de bioboerderij - verharding.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kloosterstraat 64C, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 december 2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 5 februari 2021 tot en met 7 maart 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020078449

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vandeputte Luc, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2950 L Ondergrondse propaan tank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Kloosterstraat 64C, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1015 V ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 januari 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2021004884

 

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van de Keere Tom, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2400 L Plaatsing van een ondergrondse propaangastank van 2400L.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Leegstraat 45, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0201 F ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 januari 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2021005507

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

        
de heer Wauters Alex
Oosteeklo-Dorp 42

9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het wauters alex.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Oosthoek 52, 9968 Oosteeklo (Assenede); .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 januari 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
 

De beslissing ligt van 11 februari 2021 tot en met 13 maart 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020169181

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)


de heer Wauters Bart
mevrouw De Bruycker Elke

Westakkerstraat 17

9968 Assenede
              

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over een landbouwbedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Westakkerstraat 17, 9968 Oosteeklo (Assenede); .

De beslissing ligt van 25 januari 2021 tot en met 24 februari 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020103061

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Claeys Marc
Ertveldesteenweg 118    

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bijsterveld zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 januari 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 22 januari 2021 tot en met 21 februari 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020139678

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BVBA LANDBOUW- EN VEEBEDRIJF FORDEYN KURT EN KOEN
Gooiken 2
9968 Oosteeklo (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het landbouw- & veebedrijf kurt en koen fordeyn bvba.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Gooiken zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 januari 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 28 januari 2021 tot en met 27 februari 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020120272

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

 
De Vlaamse Waterweg nv
Guldensporenpark 105

9820 Merelbeke
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- vegetatiewijziging

Kort omschreven gaat het over kappen hakhout langs Leopoldskanaal van Boekhoute tot Zeebrugge.

De aanvraag heeft als adres(sen):

/

De beslissing ligt van 10 februari 2021 tot en met 12 maart 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2020136911

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Sander Criel, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2400 M3/JAAR Bronbemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Rijkestraat 5,;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0066 R ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0066 S ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 februari 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2021009998

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer De Paepe Christophe Johan
Assenedestraat 65A 

9968 Bassevelde (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het aanvraag vergunning voor rooien van 2 hoogstammige bomen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Assenedestraat 65A, 9968 Bassevelde (Assenede); .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 december 2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020138747

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING VAN EEN OVERNAME

De heer Van Zele Koen, de heer Van Zele Jonas hebben een melding verricht voor de overname van de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Planterijstraat 2, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0575 H ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0575 F ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0575 M ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0573 C ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0575 N ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0575 L ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0575 K ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 december 2020 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2020154142

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Van de Keere Tom, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2000 M3/JAAR tijdelijke bronbemaling voor graven put zwembad

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Leegstraat 45, 9960 Assenede; Leegstraat 45, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0201 F ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 december 2020 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2020159760

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

mevrouw De Coninck Claudine, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2750 L Ondergrondse propaangastank 2750L

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Spoorwegstraat 1, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1314 B ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1324 B ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1325 C ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1325 D ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1315 B ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1316 B ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 december 2020 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2020141473

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
de heer Raemdonck Piet
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien bomen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kapellestraat 56A, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 december 2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
de omgevingsvergunning werd deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020135557

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

CV Fluvius System Operator, mevrouw Pollet Sylvie, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

12.2.1°

360 KVA Transformator voor een distributiecabine

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Sint-Andriesstraat zn., 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1870 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 november 2020 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2020145232

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Willems Katrijn
Molenstraat 97 

9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bronbemaling.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Molenstraat 97, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 november 2020 volgende beslissing genomen:

De beslissing ligt van 13 november 2020 tot en met 13 december 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020144431

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Vandeputte Luc
Ambachtenstraat 7  

9900 Eeklo

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over een propaangastank.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Abdijstraat 40, 9968 Assenede.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2020 volgende beslissing genomen:

De beslissing ligt van 13 november 2020 tot en met 13 december 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020136493

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het uitbaten van een landbouwbedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Burgstraat 29, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 oktober 2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 17 november 2020 tot en met 17 december 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020087458

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Van den Abbeele Hilde
Beekstraat 20  

9968 Bassevelde (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over tandartsenpraktijk.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Beekstraat 20, 9968 Bassevelde (Assenede); .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 november 2020 volgende beslissing genomen:

De beslissing ligt van 28 november 2020 tot en met 28 december 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020145870

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Speckman Johan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Korenmolenstraat 30

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.10.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020121400

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Caekenbergh Ben heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen bestaande woning en garage en bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Haven 17

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.10.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020134798

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Acker Katrien heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen en herbouwen van een halfopen woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Kraaigemstraat 31

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020066517

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Acker Katrien heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Meelstraat 21

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020143230

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Saey Niek heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden van een bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hogevorst 52

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020085254

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vervack Petra heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Prins Boudewijnlaan 21

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020106694

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Heeze Melissa heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanleg van een verharde oprit

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 22

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.10.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2020 t.e.m. 02.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020110329

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Nieuwenhuyze Kjetil heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 28

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.11.2020 de omgevingsvergunning deels verleend.

De beslissing ligt van 11.12.2020 t.e.m. 10.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020129339

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Boterdaele-De Muynck heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: afbreken van een schuur en bouwen van een paardenstal/garage

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Beekstraat 110

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.11.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.12.2020 t.e.m. 14.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aanget