BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

  
Dauwe Marie Jeanne
Brugsesteenweg 5   

9900 Eeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Gravenstraat zn, 9968 Assenede

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 september 2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
de omgevingsvergunning werd deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020093851

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

mevrouw De Busscher Rita
Mispelbilk 33      

9030 Gent

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 1 beuk.

De aanvraag heeft als adres(sen):

. Antwerpse Heirweg zn, 9968 Assenede

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 september 2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 24 september 2020 tot en met 24 oktober 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020083527

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

 Degrieck Jeroen
Stationsstraat 21      

9961 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stationsstraat 21, 9961 Boekhoute (Assenede); .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 september 2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van  tot en met  ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2020060339

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Linthout Dieter heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning en afzonderlijke garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Zelzatestraat 42

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.06.2020 t.e.m. 12.07.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020055853

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Brabander Eveline heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Noordstraat 41

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.05.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.06.2020 t.e.m. 12.07.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020035404

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Janssens Kristof heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinhuis achteraan en terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 14

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.05.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.06.2020 t.e.m. 12.07.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020021692

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ascot Construct heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een meergezinswoning met 5 wooneenheden

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Noordstraat 16, 16/1, 16/2, 16/3 en 16/4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.06.2020 t.e.m. 16.07.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020025962

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Immotop heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een meergezinswoning met 2 wooneenheden en 1 commerciële ruimte

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Diederikplein 18, 18/1 en 18A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.06.2020 t.e.m. 16.07.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020034512

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Loo Marcel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen van een loods

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Burgstraat 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.05.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.06.2020 t.e.m. 16.07.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020051358

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Angelov Rumen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een rijwoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Hoogstraat 100

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.05.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.06.2020 t.e.m. 16.07.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020036529

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van den Bossche Chiel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een schapenstal

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Vent 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26.05.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.06.2020 t.e.m. 16.07.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020052627

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Saedeleer Gunther heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen en bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Nieuwburgstraat 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 19.06.2020 t.e.m. 19.07.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020055066

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Buysse Lionel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden van een bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Beekstraat 55

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.06.2020 t.e.m. 23.07.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020043403

AKTENAME VAN EEN MELDING

Wille Pascal heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een veranda

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kliniekstraat 4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.06.2020 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 23.06.2020 tot 23.07.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2020066387

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van der Plaetsen Construct Bvba heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen van 2 woningen en een schuur

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Hendekenstraat 3 en 5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.06.2020 de omgevingsvergunning gedeeltelijk verleend.

De beslissing ligt van 02.07.2020 t.e.m. 01.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020044161

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Wim heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen en herbouwen van een loods

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat 21

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.07.2020 t.e.m. 01.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020043671

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Achte Rik heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden woning met een bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Schare 14

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.07.2020 t.e.m. 01.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020059540

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Haers Tim heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een poolhouse en zwembad en aanleg van verharding

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Oude Gentweg 53

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.07.2020 t.e.m. 02.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020059356

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Voorde Saskia heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: afbraak bestaande schuur en bouwen dubbele garagebox

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 48B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.07.2020 t.e.m. 08.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020048202

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Wulf Dieter heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen bestaande woning en herbouwen woning

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Wildestraat 5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.07.2020 t.e.m. 08.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020049075

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vlaamse Landmaatschappij heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen stallingen, 1 mestsilo, 1 kippenhok en opbreken verharding

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Wildestraat 5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.07.2020 t.e.m. 08.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020043466

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Jolien heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Oostmolenstraat 20

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.07.2020 t.e.m. 08.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020051727

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Bart Everaerd heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen woning voor co-housing

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Elsburgstraat 16

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 10.07.2020 t.e.m. 08.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020046143

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Thyrion - Van Leeuwen hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Baljuwstraat 4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 14.07.2020 t.e.m. 12.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020022301

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer David Buysse heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Gravenstraat 30

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 14.07.2020 t.e.m. 12.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020020482

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Trust Construct heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen en bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 27

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 14.07.2020 t.e.m. 12.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020041114

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Vergauwe - Foré hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Hoogstraat 17

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 14.07.2020 t.e.m. 12.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020010748

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Concept-Home heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Eendrachtstraat 42

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 14.07.2020 t.e.m. 12.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020058796

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Willems Timothy heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: splitsen van een perceel in 2 woningen

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Weststraat 29

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23.06.2020 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 29.07.2020 t.e.m. 28.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020042862

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Verbiest Frederik heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Eendrachtstraat 42

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.06.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.07.2020 t.e.m. 28.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020058796

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Van de Keere Wesley heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een halfopen woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 77

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.07.2020 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 29.07.2020 t.e.m. 28.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020063465

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Verweire Robin heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Staakstraat 53

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.07.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.07.2020 t.e.m. 28.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020069210

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Van Kerckvoorde Stefaan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 960 Assenede, Zelzatestraat 48

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.07.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.07.2020 t.e.m. 28.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020055844

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Assuplan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bijstellen van een verkaveling in functie van het splitsen van lot 2 in 2 loten

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ledestraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.07.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.07.2020 t.e.m. 28.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020011282

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Pollier-De Paepe hebben een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Staakstraat 8

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.07.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.07.2020 t.e.m. 28.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020064864

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Baete Ann heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over: slopen van een bestaande bedrijfswoning en stallingen en realisatie van een nieuwe bedrijfswoning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Knikkerstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.07.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 31.07.2020 t.e.m. 30.08.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020041530

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Speckman Cynthia heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanbouwen van een bureau

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Waterdijkstraat 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.08.2020 t.e.m. 10.09.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020025824

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer De Smet Tom heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: sloop en herbouw van een bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 44

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.07.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.08.2020 t.e.m. 10.09.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020035009

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Vereecke Maarten heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanbrangen van isolatie en crépi aan voorgevel

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Staakstraat 96

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.07.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.08.2020 t.e.m. 10.09.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020073173

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Pauwels Johan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: functiewijziging van woning naar berging

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Prins Boudewijnlaan 43

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.08.2020 t.e.m. 10.09.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020074206

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Scheir Johan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tuinberging

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Burgstraat 5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.08.2020 t.e.m. 10.09.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020022642

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer De Scheemaeker Roel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een gevelsteen voor een bestaande garage

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Vent 8

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.08.2020 t.e.m. 10.09.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020049914

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Dellaert Jonathan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: aanbouwen van een koestal

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat 14

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.08.2020 t.e.m. 11.09.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020069309

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Van de Keere Wesley heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een halfopen woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 77

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.08.2020 t.e.m. 11.09.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020073935

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer De Smet Tom heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen en herbouwen van een bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 44

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.07.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.08.2020 t.e.m. 14.09.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020034988

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Voorwynckels-Van Hoecke heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een ééngezinswoning en oprichten tijdelijke woonunit

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Haven 53

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.08.2020 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 25.08.2020 t.e.m. 24.09.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020075927

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lando Nancy heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van windschermen aan terras

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Dorp 84

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.08.2020 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 01.09.2020 t.e.m. 01.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020076588

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Eykeren Laurent heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bijstellen van een verkaveling in functie van opsplitsen van lot 2 in 2 loten voor halfopen bebouwing

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Slijpstraat 4 en 4A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.09.2020 t.e.m. 01.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020027907

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Immobiliën E. Van Vooren - Van Vooren Kristel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een meergezinswoning, 7 appartementen, 4 staanplaatsen en een fietsenberging

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-dorp 74-74/7.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.09.2020 t.e.m. 01.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020075877

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ghesquiere Stephan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiding van een stal en plaatsen mestvaalt en verharding

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenbosstraat 30

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.08.2020 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 01.09.2020 t.e.m. 01.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020070863

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Jonghe Luc heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie van een bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Zelzatestraat 67A.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.09.2020 t.e.m. 01.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020061136

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Overfelt-Vandewalle heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verkavelen van een terrein in 2 loten

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 28B en 28C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.09.2020 t.e.m. 01.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020023599

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neyt-François heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen woning en bijgebouwen, bouwen van een woning en plaatsen tijdelijke wooncontainer

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 104.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.09.2020 t.e.m. 01.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020016962

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Nutte Peter heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: isoleren en aanbrengen gevelbekleding

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Tingelhoek 6.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.09.2020 t.e.m. 02.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020079260

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Martens-Madou heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Hogevorst 24

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.09.2020 t.e.m. 02.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020025467

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ooievaarsnest-Verwulgen Jan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: reliëfwijziging in functie van een speelweide/speelberm

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Leegstraat 19

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.09.2020 t.e.m. 02.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020076771

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Causyn Ziggy heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning na slopen bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Beekstraat 36

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18.08.2020 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 02.09.2020 t.e.m. 02.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020080526

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Buya Julius heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: functiewijziging van handelszaak naar woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Hoogstraat 92

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.09.2020 t.e.m. 03.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020085785

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Kevin heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning en bouwen paardenstal

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 76

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.09.2020 t.e.m. 03.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020043529

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Waes-Verheecke heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Molenstraat 84

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.09.2020 t.e.m. 03.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020059146

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossche-Van Houtte heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning en bouwen bijgebouw na sloop bestaand bijgebouw

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Meersstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.09.2020 t.e.m. 03.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020027172

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Henckens Henricus heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een bestaand bijgebouw tot werkatelier/bergruimte

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Kloosterakkerstraat 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.08.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.09.2020 t.e.m. 03.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020036104

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Ghijs Sarah heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 92A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 11.09.2020 t.e.m. 11.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020091864

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

CH-Construct INVEST heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Zelzatestraat 42A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.09.2020 t.e.m. 15.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020092778

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Kips-Gevaert heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen van een woning, slopen en herbouwen van een bijgebouw en aanleg van een zwembad

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Assenedeslagstraat 4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.09.2020 t.e.m. 15.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020037515

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Broekhoven Christiaan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kloosterstraat 124

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.09.2020 t.e.m. 15.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020095475

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Zenner-Muylle heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 78

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.09.2020 t.e.m. 15.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020092054

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vandewalle Marianne heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiding van een appartement

De aanvraag heeft als adres: 9961 Boekhoute, Graafjanstraat 38 bus 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.09.2020 t.e.m. 15.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020077607

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van den Avyle Lorenzo heeft een aanvraag ingediend voor:

bijstelling van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over: verkavelen met 1 lot

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Staakstraat 22B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.09.2020 t.e.m. 15.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020065662

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Wever Griet heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden van een woning

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 29

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.09.2020 t.e.m. 15.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020090187

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Daeninck Michel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bijstellen van een verkaveling voor splitsen van 1 lot in 2 loten voor halfopen bebouwing

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 139A en 139B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.09.2020 t.e.m. 16.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020043502

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Baeté Bram heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Slijpstraat 5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.09.2020 t.e.m. 17.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020074429

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Genbrugge Frankie heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Schattemanstraat 1 bus D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.09.2020 t.e.m. 17.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020075617

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pieters Nico heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Kapellestraat zn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.09.2020 t.e.m. 17.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020073719

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Scheir Johan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een veranda

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Burgstraat 5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.09.2020 t.e.m. 17.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020075767

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Poppe-Hertschap heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een tijdelijke woonunit

De aanvraag heeft als adres: 9968 Bassevelde, Landsdijk 102

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.09.2020 t.e.m. 17.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020075540

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Durme Frank heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een reclamepaneel

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Trieststraat 179

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.09.2020 t.e.m. 17.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020098340

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

JEDEC heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen van een woning na slopen bestaande woning

De aanvraag heeft als adres: 9960 Assenede, Burgstraat 21

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.09.2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.09.2020 t.e.m. 17.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2020096339

AKTENAME VAN EEN MELDING

Dellaert Luc heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie van het plaatsen van een veranda

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Rodekruisstraat 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.09.2020 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 17.09.2020 tot 17.10.2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2020109058

 

 

 

Dienst Stedenbouw

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Het dragen van een mondmasker is verplicht!

Verklaring over cookies