Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

 

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, kortweg Gecoro, is een adviesorgaan inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is een officiële adviesraad ingesteld bij het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening (ook wel ’nieuw decreet op de ruimtelijke ordening‘ genoemd).

De voornaamste opdrachten hebben te maken met planning zoals

  • het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan
  • de ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • de stedenbouwkundige verordeningen

 

Bestuur en samenstelling

De commissie is samengesteld uit de voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers. Ook de secretaris en de schepen van ruimtelijke ordening zijn op de vergadering aanwezig. Minimum één derde van de leden zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. Hun benoeming werd voor advies doorgestuurd aan de Bestendige Deputatie en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De waarnemers van elke politieke fractie van de gemeenteraad kunnen de vergaderingen bijwonen en deelnemen aan de eventuele bespreking van het onderwerp maar mogen de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover niet bijwonen.

Klik hier voor de huidige samenstelling van de Gecoro.

 

Vergaderingen

De commissie vergadert minstens twee maal per jaar. De zittingen van de Gecoro zijn in principe niet openbaar tenzij de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist tot het houden van een geheel of gedeeltelijke openbare samenkomst. De openbaarheid is niet mogelijk wanneer dossiers worden besproken die persoonlijke of plaatsgebonden belangen betreffen. Dit om de objectiviteit en de sereniteit van de bespreking niet te storen. De concrete werking van de GECORO is vastgelegd in het huishoudelijke reglement.

 

Contact

Secretaris Ingrid Clapp via 09 341 95 96 of ingrid.clapp@assenede.be

Milieuraad


De milieuraad geeft advies omtrent het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling op vraag van de gemeenteraad, het college of de schepen van milieu.

De raad kan ook op eigen initiatief advies geven over beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er milieu- en natuurbelangen in het geding zijn.

Daarnaast voert de milieuraad op eigen initiatief acties uit inzake milieuproblematiek.

De statuten van de milieuraad zijn goedgekeurd in de gemeenteraad van 27.06.2019.

Verslagen milieuraad

17.03.2022

16.11.2021

05.07.2021

27.05.2019

20.02.2019

26.06.2018

22.11.2018

17.05.2017

23.06.2015

 

Leden

Voorzitter: Wim Vandendriessche

Ondervoorzitter: Annie Cauwels

Secretaris: Hendrik Haers

Sara Stappers

Daniel Cornelis

Philippe Henderick

Paul Roegiers

Tony De Bruyne

Filip Catelyn

Luc Heynssens

Riet Van de Velde

Wim Willems

Omer Willems

Koen Buysse

 

Milieudienst

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten op 25 en 26 december en op 1 januari.

Dienst Stedenbouw

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten op 25 en 26 december en op 1 januari.

Verklaring over cookies