Klimaat: de grootste uitdaging van onze tijd?

Wetenschappers zijn het er over eens: de klimaatverandering is een feit. De gevolgen zijn het meest voelbaar in het Zuiden, maar ook wij worden regelmatig geconfronteerd met langere droogteperiodes of extreme regenval. Om echt rampzalige gevolgen te beperken moeten we de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2 °C houden. Onze gemeente wil, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, een krachtig engagement nemen. Tegen 2050 willen we de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen. Als eerste stap willen we de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% verlagen. Daarnaast nemen we ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals wateroverlast of verdroging, zo veel mogelijk te verzachten.

Wat is er aan de hand?

Alle menselijke activiteiten zorgen voor uitstoot van broeikasgassen. De bekendste daarvan is CO2. Een groot deel van die uitstoot wordt door natuurlijke processen terug opgenomen. Te veel is echter te veel: we stoten meer broeikasgassen uit dan de aarde kan opnemen. Dat is de oorzaak van het versterkte broeikaseffect. Daardoor stijgt de gemiddelde aardtemperatuur en verandert het klimaat. De gevolgen van deze klimaatverandering zijn nu al voelbaar met extreem weer, overstromingen, groeiende woestijnen, voedselonzekerheid, enzovoort.

Warmer

De klimaatverandering zorgt voor meer tropisch warme dagen in de zomer en voor minder ijs- en vorstdagen in de winter. Leuk voor de zonnekloppers onder ons, maar die extreme temperaturen zorgen ook voor meer hittestress (voornamelijk in de steden) en drinkwatertekort. Exotische planten en dieren vinden een lekker plekje hier bij ons en verdrijven inheemse soorten. Ook wespen- of muggenplagen kunnen voorkomen omdat de diertjes de zachte winters gemakkelijker overleven.

Natter

Meer en hevigere buien stellen onze rioleringen op de proef. Riolen die overlopen kunnen meren en rivieren vervuilen. Straten zullen vaker onder water staan.

Droger

Korte, hevige buien wisselen af met lange droge periodes. Hierdoor komen beken en poelen droog te liggen, neemt de hoeveelheid grondwater af én daalt de waterkwaliteit. De vraag naar water zal het aanbod niet langer kunnen volgen, waardoor de concurrentiestrijd tussen industrie, landbouw, drinkwatervoorziening, natuurbehoud en recreatie toeneemt.

Onze gemeente in actie

De gemeenteraad keurde de ondertekening het Europese Burgemeestersconvenant goed. De gemeente engageert zich daarmee om de CO2-uitstoot met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011). Daarnaast werkt de gemeente maatregelen uit om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte en droogte te temperen. Met de steun van de Provincie maken we een Klimaatactieplan op.

De gemeente zal in het klimaatactieplan voor elk van deze sectoren doelgerichte acties uitwerken. In volgende edities van het gemeenteblad houden we je daarover op de hoogte.

Werk mee aan een klimaatgezond Assenede

Alle gemeentelijke diensten en beleidsverantwoordelijken, maar ook enthousiaste inwoners, mensen uit bedrijven en verenigingen, scholen, handelaars en landbouwers, … worden betrokken bij de uitwerking van het klimaatactieplan. Wil je samen met het gemeentebestuur nadenken over een klimaatgezonde toekomst? Schuif dan mee aan de Klimaattafel op 7 december 2017.

Ben ook jij bezorgd over ons klimaat? Sta je te trappelen om je goede ideeën te delen of om samen met anderen initiatief te nemen? Kom dan naar de Klimaattafel en breng je voorstellen mee. We bespreken ze in kleine groepen en werken ze uit tot concrete maatregelen. Assenede roept al haar burgers, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties op om deel te nemen aan de Klimaattafel van 7 december 2017.

We denken na over de volgende thema’s:

  • Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven?
  • Hoe maken we duurzame mobiliteit in Assenede mogelijk?
  • Hoe kunnen we consuminderen en kiezen voor lokale en regionale producten?

 

Doe je mee? Schrijf op tijd in!

Inschrijven kan per e-mail op milieu@assenede.be of telefonisch op 09 341 95 92. Vermeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en gekozen thema(‘s).

 

Milieudienst

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten op donderdag 1 november en vrijdag 2 november.

Verklaring over cookies