Landbouw

Assenede is en blijft een plattelandsgemeente. Een groot stuk van onze economie bestaat dan ook uit landbouw. Voor meer info rond de landbouw in onze gemeente, het landbouwersbestand of aangifte van landbouwschade kan je terecht bij de milieudienst.

Landbouwschade

Wanneer je als land- of tuinbouwer het slachtoffer bent van schade aan je landbouwteelten of -gewassen als gevolg van uitzonderlijke weersverschijnselen (overvloedige regen, onweer, hagel, overstroming, …) dan kan je een aanvraag tot erkenning indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds.

Vlaams Rampenfonds

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest werd op 9 november 2020 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad is van toepassing.

Dit besluit voert nieuwe bepalingen in omtrent de erkenning van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp.

Het Vlaams Rampenfonds is dus vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit.

Aanvraag voor het Vlaams Rampenfonds

Het is niet langer het gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt: https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/schade-melden-bij-het-vlaams-rampenfonds#schade-melden-om-het-schadelijk-weersfenomeen-te-laten-erkennen-als-ramp

Brede weersverzekering

Sinds 1 januari 2020 wordt de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds bij een landbouwramp afgebouwd. Tegelijkertijd voorziet de Vlaamse overheid in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering.

Wat is een brede weersverzekering?

Met een brede weersverzekering verzekeren land- en tuinbouwers zich bij een private verzekeraar zich tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte.
Als men deze verzekering niet heeft, komt het Vlaams Rampenfonds niet tussen.

Tussenkomst Vlaams Rampenfonds

Sedert 2020 is een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds voor schade aan niet-verzekerde teelten enkel nog mogelijk op voorwaarde dat een deel van jouw bedrijfsareaal verzekerd is via een erkende brede weersverzekering. Hoe meer je laat verzekeren, hoe groter de tussenkomst voor niet-verzekerde teelten. De komende jaren wordt de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds verder afgebouwd. Vanaf 2025 is een tussenkomst niet meer mogelijk.

Gemeentelijke schattingscommissie

Door de inwerkingtreding van het decreet en besluit is het PV van een gemeentelijke schadecommissie niet meer verplicht. Daarom is het belangrijk dat u voldoende bewijzen verzamelt van de schade zoals facturen, bestekken, leveringsnota’s of weegbonnen, het verslag van de privé-deskundige en (zeer belangrijk) foto's zodat het Rampenfonds een correct beeld krijgt over het bestaan en de omvang van de schade. Het PV van de gemeentelijke schadecommissie kan gebruikt worden als extra bewijsmateriaal. 

Wenst u een verslag van de gemeentelijke schadecommissie, bezorg dan het ingevulde aangifteformulier aan de gemeentelijk milieudienst.

Download hier het aangifteformulier.

Milieudienst

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies