Aanvraagformulier openbaarheid van bestuur

(inzagerecht of kopieën bestuursdocumenten)

 
 

Indien de documenten waarin je inzage wenst of waarvan je een kopie wenst, persoonsgegevens bevatten, dan moet je jouw belang aantonen.

Vak bestemd voor het gemeentebestuur

* zijn verplicht in te vullen velden.

Verklaring over cookies