Attesten en uittreksels bevolking

U kunt volgende attesten en uittreksels online via het e-Loket aanvragen:

  • Getuigschrift van leven
  • Getuigschrift van nationaliteit
  • Getuigschrift van woonst
  • Getuigschrift van woonst met historiek alle adressen
  • Getuigschrift van woonst met historiek adressen voor eigen gemeente
  • Getuigschrift van woonst voor huwelijk
  • Uittreksel inschrijving op adres
  • Uittreksel met gezinssamenstelling
  • Uittreksel met historiek van de burgerlijke stand
  • Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister met info wettelijke samenwoonst.

 

Deze documenten worden u digitaal bezorgd wanneer u kiest voor "digitale uittreksels bevolking".

Voor derden(zoals advocaten, notarissen …) is er de optie "aanvraag door derden".

Verklaring over cookies