Attesten en uittreksels bevolking

Je kunt volgende attesten en uittreksels online via het e-loket aanvragen:

  • Getuigschrift van leven

  • Getuigschrift van nationaliteit

  • Getuigschrift van woonst

  • Getuigschrift van woonst met historiek alle adressen

  • Getuigschrift van woonst met historiek adressen voor eigen gemeente

  • Getuigschrift van woonst voor huwelijk

  • Uittreksel inschrijving op adres

  • Uittreksel met gezinssamenstelling

  • Uittreksel met historiek van de burgerlijke stand

  • Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister met info wettelijke samenwoonst.

Deze documenten worden u digitaal bezorgd wanneer je kiest voor "digitale uittreksels bevolking".

Voor derden (zoals advocaten, notarissen …) is er de optie "aanvraag door derden".

Verklaring over cookies