Vuurwerk

Vuurwerk
Het ontsteken van spektakelvuurwerk (en toebehoren) of het ontsteken van feestvuurwerk door particulieren op het openbaar domein is verboden zonder voorafgaande machtiging van de burgemeester.
Het ontsteken van feestvuurwerk door particulieren op privédomein is verboden zonder voorafgaande melding aan de burgemeester. Deze voorafgaande melding is in de nacht van 31 december op 1 januari niet vereist.

Hoe aanvragen?

Indien vuurwerk wordt afgestoken:

  1. Moeten de bewoners in een straal van 100meter van de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken op voorhand worden verwittigd van het voornemen om vuurwerk af te steken.
  2. Moeten de bewoners in een straal van 100meter van de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken op voorhand schriftelijk worden gevraagd om dakramen te sluiten en brandgevoelige materialen (zoals bijvoorbeeld tenten en parasols) worden binnen gehaald.
  3. Moeten de eigenaars van dieren, die zich bevinden in een straal van 250meter van de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken op voorhand schriftelijk worden gevraagd om deze binnen te nemen tijdens de tijdsspanne dat het vuurwerk wordt afgestoken.
  4. Worden bij deze handelingen de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen om het veroorzaken van schade of gevaar aan derden te vermijden. De veiligheids-richtlijnen van de brandweer worden strikt opgevolgd.
Verklaring over cookies