Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig, tenzij een medisch attest de geldigheidsduur beperkt. Oude papieren rijbewijzen blijven geldig tot 2033, tenzij uw foto niet langer gelijkend is.

Voorwaarden

 

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kunt u kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

In sommige gevallen heeft u een medisch rijgeschiktheidsattest nodig om een bepaald voertuig te besturen. Dit kan u verkrijgen via uw huisarts of specialist (bromfiets, motor en auto), of bij een erkend bedrijfsarts (vrachtwagen en autobus/autocar).

Indien de foto op uw oud rijbewijs niet langer gelijkend is, moet u uw papieren document omwisselen voor een nieuw rijbewijs, een bankkaartmodel. U heeft hiervoor geen bijkomende documenten nodig.

Hoe aanvragen?

U vraagt het Europese rijbewijs aan bij de dienst bevolking.

Prijs

25 euro

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Huidig rijbewijs (indien van toepassing)
  • Voorlopig rijbewijs (indien van toepassing)
  • Attest van slagen afgeleverd door het examencentrum (indien van toepassing)
  • Attest van medische geschiktheid (indien van toepassing)

Bevolkingsdienst

Openingsuren

Maandag : 9:00 12:00
Dinsdag : 9:00 12:00
  14:00 16:00
  17:00 18:45
Woensdag : 9:00 12:00
  14:00 16:00
Donderdag : 9:00 12:00
Vrijdag : 9:00 12:00
Verklaring over cookies