Wil u iets melden of wil u een klacht indienen?

 

Wat is een melding?

Met een meldingskaart kunt u problemen signaleren aan de gemeente. Elke melding wordt met de nodige discretie behandeld. Vul zeker alle verplichte velden in. Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg gegeven.

De meldingen sturen we door naar de bevoegde dienst. Gaat het om een probleem dat door een andere organisatie moet opgelost worden, dan sturen we de melding door.

Heb je een melding of vraag rond onderstaande problemen? Dan hoef je ons meldpunt niet te geruiken, maar kan je de storing rechtstreeks melden.

 

Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie.

Een klacht kan betrekking hebben op:

  • een foutief verrichten van een handeling of prestatie
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie

Een handeling of prestatie kan betrekking hebben op:

  • een behandelingswijze van een personeelslid van de gemeente
  • een termijn
  • een beslissing van een personeelslid van de gemeente

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet correct handelen van een personeelslid van de gemeente of het OCMW of op het niet correct handelen van de burgemeester, een schepen of een raadslid van zowel gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn.  

Het volledige klachtenreglement kunt u hier raadplegen.

Verklaring over cookies