Assenede voorstander van ‘doorgedreven intergemeentelijke samenwerking’

Geplaatst op 07/07/2023

Lees hier het besluit van de gemeenteraad van 26.06.2023

De gemeente Assenede is voorstander van een ‘doorgedreven intergemeentelijke samenwerking’ tussen de gemeenten Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins. Dat is de beslissing van de gemeenteraad van donderdag 29 juni na eerder advies van de gemeenteraadscommissie ‘fusie’ die op maandag 26 juni plaatsvond in de raadzaal van het gemeentehuis van Assenede.

In totaal vonden tussen 11.01.2022 en 26.06.2023 zes commissievergaderingen rond een mogelijke fusie plaats. Tijdens deze periode voerde studiebureau Idea Consult ook een onafhankelijke bestuurskrachtmeting uit. Daarnaast werden vier rondetafelgesprekken georganiseerd waarin werd gepolst naar de mening van onze inwoners.

Na dit uitgebreide traject formuleerde de gemeenteraadscommissie ‘fusie’ op maandag 26.06.2023 zijn advies aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad kwam op donderdag 29.06.2023 tot volgend besluit:

Artikel 1: De gemeenteraad besluit om geen fusieovereenkomst aan te gaan in deze lopende legislatuur.

Art.2: De gemeenteraad mandateert de burgemeester om in overleg te gaan met de burgemeesters van Kaprijke en Sint-Laureins met als doel om op korte termijn te komen tot een ‘Intentieverklaring tot doorgedreven intergemeentelijke samenwerking’. Als beide partnergemeenten hiertoe bereid zijn, kan daarna een projectleider aangesteld worden om in overleg met de directies van de 3 gemeentelijke administraties tot een formeel samenwerkingsakkoord te komen.

Art.3:Deze beslissing  wordt ter kennis gegeven aan de inwoners van de gemeente Assenede en aan de schepencolleges van de gemeenten Zelzate, Evergem, Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins.

Art. 4: Het besluit gaat onverwijld in na de stemming tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni 2023.

Lees het volledige besluit hier na.

Alles over het fusietraject en de bestuurskrachtmeting lees je op deze pagina

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies