Aanvraag Pop-up

Inhoud

 • Wat is een pop-up?
  • Een pop-up is een tijdelijk horeca-initiatief dat wordt uitgebaat in een pand of op een terrein (privaat of openbaar domein). Een pop-up moet voldoen aan dezelfde kwaliteits-en veiligheidsvereisten als permanente horecazaken. (Bv. Toelating FAVV bij de verkoop van verse levensmiddelen, drankvergunning e.d.).
  • Horeca pop-ups zijn verboden:
   • In ruimtelijke kwetsbare gebieden (bv. Natuurgebieden)
   • Indien er een expliciet verbod is opgenomen in de stedenbouwkundige verordening en/ of Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Periode

 • Een pop-up kan maximaal 120 dagen per jaar bestaan, dit in maximaal 4 periodes van max. 30 opeenvolgende kalenderdagen. Als men deze termijn wil overschrijden, kan men niet langer gebruik maken van de pop-up regelgeving. Dit wil zeggen dat men niet langer onder de uitzondering valt en men dus net zoals alle andere horecazaken een vergunning moet aanvragen.

Voor wie?

 • Enkel verenigingen kunnen een pop-upaanvraag indienen. Het hebben van een rechtspersoonlijkheid is dus verplicht.

Voorwaarden

 • De voorwaarden worden bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Verzekeringen
  • Zoals hierboven al vermeld, moet een horeca pop-up aan dezelfde voorwaarden voldoen als een vaste horecazaak. Zij moeten dus ook de nodige documenten kunnen voorleggen in het kader van verzekering voor Brand & Ontploffing, een brandveiligheidsattest/ melding bij de brandweer, enz.
  • De aanvraag van het brandveiligheidsattest of de meldingsplicht moeten beiden gebeuren bij de Brandweerzone Centrum.
  • https://brandweerzonecentrum.be/korps/post-assenede

Vergunningen

Omgevingsvergunning

Voor de plaatsing van tijdelijke constructies is geen bijkomende omgevingsvergunning vereist als men voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Maximale periode van 4x30 dagen/ kalenderjaar;
 • Niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied;
 • Niet gepaard met ontbossing, wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen;

Drankvergunning:

Als men een pop-up initiatief neemt waarbij er max. 15 opeenvolgende dagen drank aangeboden wordt, kan men een occasionele drankvergunning aanvragen. Hierbij zijn de modaliteiten volledig door de gemeente te bepalen.

In de praktijk zal een zomerbar, dus in de meeste gevallen een vaste drankvergunning moeten aanvragen.

 • Procedure (link naar webformulier nog voorzien)
  • De aanvraag moet gebeuren via de dienst Lokale Economie. Zij behandelen de aanvraag, waarna het College van Burgemeester en Schepenen de uiteindelijke beslissing zal nemen.
  • Op termijn moet deze aanvraag ook kunnen gebeuren via het Evenementenloket, maar dit is momenteel nog niet mogelijk.
 • Charter
  • Dit document is momenteel nog in opmaak. De bedoeling van dit charter is om duidelijke regels vast te leggen waarbij iedere aanvrager bij ondertekening dus aangeeft deze regels te kennen. Dit kan gaan van openingsuren tot vastleggen van de maximale geluidsnormen. Dit charter moet voor eenduidigheid zorgen, een eenvoudige behandeling van de aanvragen mogelijk maken én mogelijke discussies met de vaste horecazaken in de gemeente, zoveel als mogelijk vermijden.

Lokale Economie

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies