Overzicht verplichte vergunningen 

DRANKVERGUNNING

​Wat is sterke drank?

 • Gedistilleerde dranken met een alcoholpercentage van meer dan 1,2% (bv. Gin, Whiskey, jenevers, e.d.)
  • Niet- gedistilleerde dranken met een alcoholpercentage van 22%.
 • Bier, wijn, porto, sherry, martini, e.d. worden niet als sterke drank beschouwd. (Hiervoor hoef je dus geen bijkomende drankvergunning aan te vragen!)

Voor wie

 • Horecazaken die gegiste dranken en/of sterke drank schenken.
 • Verenigingen of particulieren die op openbare manifestaties/ evenementen sterke drank wensen te schenken.

Soorten drankvergunning

Er zijn verschillende soorten drankvergunningen te onderscheiden.

 • Vaste drankvergunning - kan je hier aanvragen.
 • Occasionele drankvergunning

De voorwaarden voor het aanvragen van een occasionele drankvergunning zijn beperkt in de tijd. De verkoop van alcoholische dranken is beperkt tot 10 keer per jaar en dit voor max. 15 opeenvolgende dagen.

 • Reizende drankvergunning (is vooral voor de ambulante handel).

Voorwaarden/ Nodige documenten:

 • Schets met afmetingen van de publieke ruimte
 • Uittreksel uit het strafregister van de exploitant (en)
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister van de exploitant (en)

TERRASVERGUNNING

Wil je een terras plaatsen voor je horecazaak? Als dit terras (een deel van) het openbaar domein inneemt, moet je hiervoor een toelating vragen bij de gemeente. Dit kan via het aanvraagformulier op de website. Zij zullen de aanvraag binnen de 30 werkdagen beoordelen en al dan niet hun goedkeuring geven. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Een tijdelijke terrasvergunning vraag je hier aan (enkel in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober).

 • Bij het plaatsen van een terras moet je er steeds op toezien dat er nog minstens 1,5m ruimte is zodat passanten zonder problemen kunnen blijven passeren.
 • De dienst Mobiliteit zal, indien nodig, even langskomen om zeker te zijn dat er geen enkele hinder is voor voorbijgangers.
 • De aanvraag dient schriftelijk (per brief of e-mail) bezorgd te worden aan het College van Burgemeester en Schepenenen.
 • Volgende bijlagen moeten zeker toegevoegd worden aan de aanvraag.
  • Een duidelijk plan van het terras en de omgeving (met alle afmetingen)

Horecazaken die een vast terras wensen te plaatsen, moeten een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Deze vergunning kan aangevraagd worden via het Omgevingsloket Vlaanderen. De aanvraag zal dan behandeld worden door de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente.

Als het terras op het privaat domein gelegen is, bijvoorbeeld achteraan je handelszaak, hoef je geen terrasvergunning bij de gemeente aan te vragen.

Kostprijs

 • Ligt jouw terras op een gewestweg, dan betaal je 10/m2 + een variabele retributie aan het Agentschap Wegen en Verkeer.
 • Op een gemeentelijke weg is dit kostenloos.

 

 

Verklaring over cookies