Overzicht verplichte vergunningen 

DRANKVERGUNNING

Voor wie

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (vb. café, restaurant, cafetaria...) heeft u een drankvergunning nodig voor het schenkel van alcoholhoudenede dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegische dranken (bv. bier, wijn, mousserende wijn...) en sterke dranken (bv. gin, cognac, coctail...). 

Deze vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan NIET worden overgedragen. 

UITZONDERING: drankgelegeheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij maaltijden zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht.

Soorten drankvergunning

Er zijn verschillende soorten drankvergunningen te onderscheiden.

 • Vaste drankvergunning - kan je hier aanvragen.
 • Occasionele drankvergunning

De voorwaarden voor het aanvragen van een occasionele drankvergunning zijn beperkt in de tijd. De verkoop van alcoholische dranken is beperkt tot 10 keer per jaar en dit voor max. 15 opeenvolgende dagen.

 • Reizende drankvergunning (is vooral voor de ambulante handel).

Voorwaarden/ Nodige documenten:

 • Schets met afmetingen van de publieke ruimte
 • Uittreksel uit het strafregister van de uitbater(s)
 • Uittreksel KBO
 • Kopie paspoort 
 • Kopie objecttieve aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing 

Kostprijs

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

 

TERRASVERGUNNING

Wil je een terras plaatsen voor je horecazaak? Als dit terras (een deel van) het openbaar domein inneemt, moet je hiervoor een toelating vragen bij de dienst lokale economie.

Dit kan via het aanvraagformulier op de website of via het volgende document

OPGELET: Je moet het aanvraagformulier ten laatste 2 maanden voor aanvang indienen bij de dienst lokale economie.

Een tijdelijk terrasvergunning kan enkel in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober. 

 • Bij het plaatsen van een terras moet je er steeds op toezien dat er nog minstens 1,5m ruimte is zodat passanten zonder problemen kunnen blijven passeren.
 • Het mogen enkel losse tafels, stoelen, parasols... zijn gemakkelijk om weg te nemen. Het mogen geen vaste elementen zijn.
 • De dienst Mobiliteit zal, indien nodig, even langskomen om zeker te zijn dat er geen enkele hinder is voor voorbijgangers. Als er wel hinder is kan de gemeente ten alle tijden de terrasvergunning intrekken.
 • Volgende bijlagen moeten zeker toegevoegd worden aan de aanvraag.
  • Een duidelijk plan van het terras en de omgeving (met alle afmetingen)

Horecazaken die een vast terras wensen te plaatsen, moeten een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Deze vergunning kan aangevraagd worden via het Omgevingsloket Vlaanderen. De aanvraag zal dan behandeld worden door de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente.

Als het terras op het privaat domein gelegen is, bijvoorbeeld achteraan je handelszaak, hoef je geen terrasvergunning bij de gemeente aan te vragen.

Kostprijs

 • Ligt jouw terras op een gewestweg, dan betaal je 10/m2 + een variabele retributie aan het Agentschap Wegen en Verkeer.
 • Op een gemeentelijke weg is dit kostenloos.

 

 

Verklaring over cookies