BEKENDMAKINGEN 2017

BEKENDMAKING OP 27.12.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27.12.2017 met betrekking tot :

 • Vastleggen retributie deelname lezing Aron Wade op 13.02.2018. in gemeenschapscentrum de Bijenkorf.

  Ter inzage : bibliotheek

BEKENDMAKING OP 22.12.2017.

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat omtrent de gemeenteraad van 14.12.2017 een lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten in deze gemeenteraad, ter inzage ligt van het publiek vanaf 22.12.2017 tot en met 11.01.2018.

Ter inzage : Secretariaat.

BEKENDMAKING OP 15.12.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13.12.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht Kerstwandeling De Katte in Assenede op 26.12.2017.

  Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

Besluiten van de gemeenteraad van 14.12.2017 met betrekking tot :

 • Vaststellen van diverse belastingen :

  - aanvullende belasting op de personenbelasting
  - opcentiemen op de onroerende voorheffing
  - milieubelasting voor gezinnen
  - toelagereglement inzake de milieubelasting voor gezinnen
  - milieubelasting voor bedrijven
  - belasting op tweede verblijven
  - op het weghalen van afvalstoffen, achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of  
    tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten
  - gemeentelijke activeringsheffing
  - leegstand van gebouwen en woningen
  Allen aanslagjaar 2018

  Ter inzage : Financiële dienst
   

 • Vaststellen belastingen kermissen en markten 2018.

  Ter inzage Technische dienst
   

 • Aanpassen meerjarenplan 2018-2020.

 • Vaststellen van het budget 2018.

   Ter inzage : Financiële dienst

Teksten/besluiten m.b.t. de belastingen terug te vinden op de website onder tabblad "Assenede en Bestuur" - "Reglementen" of via de zoekfunctie "reglementen".

Besluiten van de burgemeester dd. 14.12.2017 met betrekking tot :

 • Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wateroverlast in de Doodhoek, Oude Boekhoutestraat, Beekstraat in Bassevelde en Oosthoek in Assenede.
   

 • Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wateroverlast in de Hooghofstraat

Deze maatregelen blijven van toepassing tot het probleem van de wateroverlast is opgelost.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

 

BEKENDMAKING OP 11.12.2017.

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten in de gemeenteraad van 30.11.2017 ter inzage ligt van het publiek vanaf 11.12.2017 tot en met 31.12.2017.

Ter inzage :  Secretariaat

BEKENDMAKING OP 08.12.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.12.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Baar Oost Kerstmarkt in Oosteeklo op 23.12.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

Besluiten van de gemeenteraad van 30.11.2017 met betrekking tot :

 • Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement GROS.

Ter inzage : Dienst Vrije Tijd

 •  Goedkeuren gewijzigd reglement voor opmaak van een leegstandsregister voor woningen en gebouwen.

Ter inzage : Dienst Stedenbouw

BEKENDMAKING OP 05.12.2017.

Besluit van de burgemeester dd. 04.12.2017 met betrekking tot :

* Vergunning inrichten veldrit op 27 en 28 januari 2018 op grondgebied Assenede

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

Bekendmaking van het openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning :

Bvba An Pigs, Schare 40a te 9968 Bassevelde voor :
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit nl. veranderen door wijziging en uitbreiding van een gemengd veeteeltbedrijf + het bouwen van een loods, mestloods en betonverharding te Bassevelde, Schare 40a.
Openbaar onderzoek van 07.12.2017 tot 05.01.2018.

Ter inzage : dienst Stedenbouw / milieu

 

BEKENDMAKING OP 01.12.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.11.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen, tijdelijke bewegwijzering en publiciteit naar aanleiding van de cyclocrosswedstrijden in Assenede op 27 en 28.01.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding vande wandeltocht ‘tocht rond Oosteeklo’ op 27.01.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING OP 24.11.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21.11.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen, tijdelijke bewegwijzering en publiciteit naar aanleiding van de VTT en cyclo in Boekhoute op 24.12.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kerstmarkt Meuleken Draait in Boekhoute op 23.12.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING OP 17.11.2017

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14.11.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke publiciteit naar aanleiding van kersthappening Stoepe in Assenede op 17.12.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Silvertocht in Oosteeklo op 17.12.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Cyclocross Schare in Boekhoute op 26.12.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de toertocht door de Meetjeslandse bossen op 16.12.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING OP 06.11.2017

Ingevolge artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 maakt het college van burgemeester en schepenen bekend dat omtrent navolgende gemeenteraadsagenda van 26.10.2017 een lijst met de beknopte inhoud van elk der behandelende punten ter inzage ligt van het publiefk vanaf 06.11.2017 tem 26.11.2017 tot 12uur

ter inzage: secretariaat.

Bekendmaking openbaar onderzoek

Ontwerp gemeentelijk uitvoeringsplan 'Site wasserij-droogkuis Van Zele"

Ter inzage:  dienst stedenbouw
 

BEKENDMAKING OP 03.11.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 31.10.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de
  15 novemberwandeling 2017 in Assenede.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Houtland VTT en Cyclo in Assenede op 09.12.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de opendeur ‘35 jaar Oxfam’ in Oosteeklo op 10.12.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding vande kersthappening in Bassevelde op 25.12.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Veldtoertocht in Oosteeklo op 25.11.2017.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van parkeerverbod ter hoogte van Boekhoutedorp 7.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

Besluiten van de gemeenteraad dd. 26.10.2017 met betrekking tot :

 • Vaststellen aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Ter inzage : Secretariaat.

 • Vaststellen van de budgetwijziging nr 2/2017.

Ter inzage : Financiële dienst.

BEKENDMAKING OP 27.10.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 24.10.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Cyclo en VTT op 29.10.2017.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van de realisatie van een verhoogde inrichting op het kruispunt van de Molenbosstraat met de Karnemelkstraat.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING OP 19.10.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17.10.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke publiciteit naar aanleiding van Halloween ’t Spoor in Boekhoute op 03 en 04.11.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de warmste week in Assenede op 25.10.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Halloweenhappening in Assenede op 27.10.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de verlichte Halloweenwandeltocht in Oosteeklo op 27.10.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Herfstwandeling manège Heidebos In Oosteeklo op 22.10.2017 – aanvulling.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Halloween sneukelwandeling Germinal in Assenede op 28.10.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een stop van de Lions Halloweenrally in Bassevelde op 28.10.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING OP 13.10.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 10.10.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de herfstwandeling manege Heidebos in Oosteeklo op 22.10.2017.

 • Tijdelijke publiciteit naar aanleiding van Haantjeskermis in Oosteeklo van 13.10.2017 tot en met 16.10.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de winterjaarmarkt in Assenede op 17.10.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

Besluit van de gemeenteraad dd. 28.09.2017 met betrekking tot :

 • Vaststellen nieuw retributiereglement bibliotheek Assenede vanaf 01.01.2018.

 • Vaststellen nieuw bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland vanaf 01.01.2018.

Ter inzage : Bibliotheek.

Besluit van de burgemeester met betrekking tot het toestaan van een afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in uitvoering van art. 6.7.2. en 6.7.3. van VLAREM II naar aanleiding van Haantjeskermis op 14 en 15 oktober 2017.

Ter inzage : Milieudienst.

BEKENDMAKING OP 12.10.2017.

BEKENDMAKING
Ingevolge art 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 maakt het college van burgemeester en schepenen bekend dat omtrent navolgende gemeenteraad van 28.09.2017 een lijst met de beknopte inhoud van elk der behandelde punten in deze gemeenteraad ter inzage ligt van het publiek van 12.10.2017 tot en met 02.11.2017.

Ter inzage : Secretariaat.

BEKENDMAKING OP 04.10.2017

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 03.10.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het circus Pepino in Assenede van 16.10.2017 tot en met 23.10.2017 .

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van de kermisattracties in Assenede van 10.10.2017 tot en met 17.10.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 27.09.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27.09.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Prinsenverkiezingen in Assenede op 25.11.2017 .

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 22.09.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19.09.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke publiciteit naar aanleiding van wijkkermis ’t Meuleken Draait in Boekhoute 20.10.2017 tot en met 22.10.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Herfstwandeling in Bassevelde op 05.11.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht veldtoertocht in Oosteeklo op 18.11.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Stop The Zoute Grand Prix in Boekhoute op 07.10.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 19.09.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12.09.2017 met betrekking tot :

 • Uitstap Skidôme tijdens sportkamp krokus 2018 - retributie voor het sportkamp krokus 2018, inclusief uitstap Skidôme Terneuzen -
  € 80,00.

  Ter inzage : dienst Vrije Tijd – Sport.

BEKENDMAKING OP 14.09.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12.09.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de winterjaarmarkt in Assenede op 17.10.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht rondrit voor motorrijders op 14 en 15.10.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de VTT De Alfa’s in Assenede op 14.10.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van het Bierfest in Assenede op 07.10.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Zoute Grand Prix in Boekhoute op 07.10.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van opendeur 30 jaar Kovaloff men in Assenede van 21.09.2017 tot en met 24.09.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht speculoostoertocht in Oosteeklo op 16.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Ezelstoet in Bassevelde op 24.09.2017.

 • Tijdelijke publiciteit naar aanleiding van het Circus Vegas in Assenede van 24.09.2017 tot 01.10.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Gîrnaertfeesten 2017 in Boekhoute – aanvulling.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het schrappen van een parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van Kasteelstraat 28 te Assenede.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 11.09.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.09.2017 met betrekking tot :

* Opnemen NFC-lezers bij gemeentelijk materiaal uitleendienst - waarborg.

Ter inzage : dienst Vrije Tijd - Lokale Economie.

BEKENDMAKING
Ingevolge artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 wordt bekendgemaakt dat omtrent de gemeenteraad van 31.08.2017 een lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten in deze gemeenteraad ter inzage ligt van het publiek vanaf 11.09.2017 tot en met 01.10.2017 tot 12.00 uur.

Ter inzage : Secretariaat.

BEKENDMAKING OP 07.09.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.09.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Terechtstellung in Oosteeklo van 08.09.2017 tem 12.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht herfstwandeling in Oosteeklo op 16.09.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering voor de doortocht koetsentocht speculoosjumping op 17.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van een boswandeling in Oosteeklo op 07.10.2017.

  Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

 • Retributie deelname lezing Manu Adriaens dd. 19.10.2017.

Ter inzage : bibliotheek Assenede.

BEKENDMAKING OP 05.09.2017.

Besluit van de gemeenteraad dd. 31.08.2017 met betrekking tot :

* Aanvaarden BNIP Ezelsstoet Bassevelde dd. 24.09.2017.

Ter inzage : Technische dienst

* Opheffen reglement vrijetijdsparticipatie 80/20-regeling in het kaer van UiTPAS Meetjesland.

Ter inzage : Dienst Vrije Tijd - Lokale Economie

BEKENDMAKING OP 01.09.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29.08.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de septemberkermis in Bassevelde van 02.09.2017 tot en met 04.09.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 30.08.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29.08.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een persconferentie op 31.08.2017 – Haven 87 te Boekhoute.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 25.08.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22.08.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de scholenveldloop in Assenede op 28.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties tijdens winterkermis en Gîrnaertfeesten in Boekhoute van 09.09.2017 tot 18.09.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Geirnaertwandeling in Boekhoute op 15.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Garnaalrit op 09 en 10.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Terechtstellung van 08.09.2017 tot en met 12.09.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 21.08.2017

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 08.08.2017 met betrekking tot :

* Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de sneukeltoer 'De Moddervreters' in Assenede op 27.08.2017.

BEKENDMAKING OP 11.08.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 08.08.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de jaarmarkt in Oosteeklo op 18.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Horseptember in Bassevelde op 10, 15 en 17.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Gîrnaertfeesten 2017 in Boekhoute.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het Nationaal kampioenschap ploegrijden op 10.09.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht van VTT Ghostbikkers in Oosteeklo op 09 en 10.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht Memorial Romain Vercauter in Assenede op 19.08.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Bassevelde van 29.08.2017 tot 06.09.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer & Patrimonium

BEKENDMAKING OP 03.08.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 01.08.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van buurtfeest Havenkermis in Boekhoute op 04, 05 en 06.08.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kermis in Oosteeklo van 19.08.2017 tot en met 22.08.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Thuis voor een beeld in Assenede op 18.08.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering en publiciteit naar aanleiding van de Pop-Up Bar Torenhuyze in Oosteeklo van 26.08.2017 tot 30.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het ontbijt ‘Olé Pistolé’ in Boekhoute op 27.08.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Bassevelde op 05.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Trekkertrek in Assenede op 20.08.2017 – aanvulling.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Ezelstoet in Bassevelde op 24.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de KLJ-fuif Kick Off School Party in Bassevelde 26.08.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht cyclotocht Meetjeslandse Kasseirit op 27.08.2017.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

Besluit van de burgemeester dd. 03.08.2017 met betrekking tot :

 • Vergunning wielerwedstrijd op het grondgebied van de gemeente Bassevelde op 05.09.2017.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 19.07.2017.

Besluit van de gemeenteraad dd. 06.07.2017 met betrekking tot :

 • Goedkeuren van het schoolreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute

Ter inzage : Personeelsdienst - Onderwijs

BEKENDMAKING

Ingevolge art. 252§2 van het gemeentedecreet van 15.07.2017 wordt bekendgemaakt dat omtrent de gemeenteraad van 06.07.2017 een lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten in deze gemeenteraad ter inzage ligt van het publiek vanaf 19.07.2017 tot en met 09.08.2017.

Ter inzage : Secretariaat

Bekendmaking met betrekking tot besluit van de gemeenteraad dd. 06.07.2017 met betrekking tot princiepbeslissing voor het afschaffen van voetweg 60 in Assenede.

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek is ingesteld voor het afschaffen van voetweg 60 te  Assenede. (tussen de Trieststraat en de Molenbosstraat)
De aanvraag voor afschaffing van de voetweg gebeurt om reden van verkavelingsaanvragen waarbij een nieuwe voetweg wordt gecreëerd tussen de Trieststraat en de Molenbosstraat.
Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis te Assenede van 01.08.2017 tot en met 31.08.2017 om 15.00 uur tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
Personen die een opmerking willen maken, kunnen gedurende de hierboven vermelde periode tot bij de sluiting van het onderzoek hun schriftelijke bezwaren toezenden aan het college van burgemeester en schepenen, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede.
Mondelinge bezwaren kunnen worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer & Patrimonium

BEKENDMAKING OP 14.07.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12.07.2017 met betrekking tot :

 • Adviseren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer naar aanleiding van het invoeren van parkeerverbod in gedeelte van de Beekstraat tussen het Dorp en kruispunt Kraaigemstraat/Eendrachtstraat te Bassevelde.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht Route 55 op 27.07.2017.

 • Tijdelijke publiciteit op grondgebied Assenede naar aanleiding van de Katse Feeste van 04.08.2017 tot en met 08.08.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de buurtbijeenkomst in de Abdijstraat in Oosteeklo op 02.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rommelmarkt in Oosteeklo op 16.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht wielertoeristenclub ‘Volvo Cycling Classic’ op 09.09.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Bassevelde op 05.09.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht motorrondrit op 26 en 27.08.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de jogging in Oosteeklo op 20.08.2017.
   

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

 

BEKENDMAKING OP 07.07.2017

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 04.07.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Trekkertrek in Assenede op 20.08.2017..

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht wielerwedstrijd De Katte op 05.08.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht wielerwedstrijd De Katte in Assenede op 04 en 07.08.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de koetsentocht in Oosteeklo op 06.08.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering en –publiciteit naar aanleiding van de berechtingstocht op 08.07.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van route 55 op 13.07.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het afbreken van de kindermolen in Assenede op 04.07.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

Besluit van de burgemeester dd. 06.07.2017 met betrekking tot :

 • Toestaan verlenging van de afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van Vlarem II naar aanleiding van Baar Oost, te Oosteeklo, Oosthoek 43 op 6, 7 en 8 juli 2017.

Ter inzage : Milieudienst

Besluit van de burgemeester dd. 06.07.2017 met betrekking tot :

 • Vergunning doortocht wielerwedstrijd op 04.08.2017 en 07.08.2017 te Assenede.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

Besluit van de burgemeester dd. 05.07.2017 met betrekking tot :

 • Vergunning doortocht wielerwedstrijd te Assenede op 05.08.2017.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 30.06.2017.

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 27.06.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Baar Oost in Oosteeklo van 06.07.2017 tem 10.07.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de zomerjaarmarkt in Assenede op 04.07.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het Internationaal volleybaltornooi in Assenede van 18.08.2017 tem 20.08.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Vlaanderen Feest in Assenede op 10.07.2017.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het wijzigen van de locatie van de parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur op het Diederikplein te Assenede.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht sneukeltoer Kaprijke op 21.07.2017.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht motortreffen op 02.07.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING

 • In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 18.04.2017 werd het gecoördineerd verkeersreglement aangepast naar aanleiding van het aanpassen van de verkeerssituatie in de Elsburgstraat en uitbreiden zone 30 in Assenede.
  Op 18.05.2017 werd dit reglement goedgekeurd door de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

 • In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23.02.2016 werd een advies uitgebracht voor een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer naar aanleiding van het aanpassen van de snelheidsbeperking in de Hendekenstraat.
  Op 18.05.2017 werd dit aanvullend reglement goedgekeurd door de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Besluit van de burgemeester dd. 26.06.2017 met betrekking tot :

 • Toelating wielerwedstrijd over het grondgebied van de gemeente Assenede op 02.07.2017.

Ter inzage : Technische dient - Verkeer

Besluit van de burgemeester dd. 27.06.2017 met betrekking tot :

 • Toelating tot vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar (Posthoorn)

Ter inzage : Milieudienst.
 

BEKENDMAKINGEN OP 23.06.2017.

Besluit van de gemeenteraad dd. 01.06.2017 met betrekking tot :

* Vaststellen reglement 'renteloze lening' voor investeringen in niet gemeentelijke infrastructuur (in gebruik) van jeugdverenigingen.

Ter inzage : dienst Vrije Tijd - Jeugd.

 

BEKENDMAKINGEN OP 22.06.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20.06.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Tweelandentocht op 16.07.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Assenede Herinviteert van 30.06.2017 tot en met 04.07.2017.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de opstelling kindermolens in Assenede op 28.06.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13.06.2017 met betrekking tot :

 • Verkoop brochures route 55 in het bezoekerscentrum tot 10.07.2017.
  Vaststelling prijs.

 

BEKENDMAKINGEN OP  16.06.2017

Besluiten van de burgemeester dd. 15.06.2017 met betrekking tot :

 • Vergunning wielerwedstrijd te Assenede op 02.07.2017.
 • Vergunning wielerwedstrijd te Boekhoute op 16.07.2017.

 

BEKENDMAKINGEN OP 15.06.2017

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13.06.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de lokale wielerwedstrijd te Assenede op 02.07.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd ‘Omloop van het Nieuwsblad in Boekhoute op 16.07.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 21 juli-viering 2017 in Bassevelde.
 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties van 27.06.2017 tot en met 04.04.2017 naar aanleiding van de zomerkermis in Assenede.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Nieuwburgkermis in Assenede van 14.07.2017 tot en met 17.07.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van het sportfeest op 16.07.2017 en de fuif op 20.07.2017 in Assenede.
 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de wandeling ‘BNP Paribas Fortis’ in Assenede op 08.07.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

 

BEKENDMAKING

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat omtrent de gemeenteraad van 01.06.2017 een lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten in deze gemeenteraad ter inzage ligt van het publiek van 15.06.2017 tot en met 05.07.2017.

 

BEKENDMAKINGEN OP  12.06.2017

Besluit van de gemeenteraad dd. 01.06.2017 met betrekking tot :

 • Vaststellen van de jaarrekening 2016.
 • Vaststellen van de budgetwijziging nr 1/2017. 

Ter inzage : Financiële dienst.

 • Aanvaarden BNIP (bijzonder Nood- en interventieplan) Harleydag te Bassevelde op 09.07.2017.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer.

 • Vaststellen reglementen UITPAS Meetjesland

Ter inzage : dienst Vrije Tijd - Cultuur.

 • Vaststellen jaarrekening en jaarverslag 2016 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst.

Ter inzage : dienst Vrije Tijd - Sport

 

BEKENDMAKING

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een publiek onderzoek wordt ingericht over volgende aanvraag tot straatnaamgeving : 

 • Verzoek om toelating te bekomen tot het geven van een straatnaam voor de nieuw aan te leggen weg te Boekhoute, aan de Noordstraat op percelen, kadastraal gekend sie B 699k, 700d, 701a.
 • Voorstel tot nieuwe straatnaam : Mouterij

Ter inzage : dienst Stedenbouw

 

BEKENDMAKINGEN OP  09.06.2017

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 06.06.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht Memorial Henk Noordhoek op 12.07.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht van de Beneladies Tour te Boekhoute op 14.07.2017.
 • Tijdelijke inname van het openbaar domein naar aanleiding van een politieactie op 12.06.2017 te Assenede.   

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

 

BEKENDMAKINGEN OP  07.06.2017

Besluit van de burgemeester dd. 30.05.2017 met betrekking tot :

 • Oosthoek – Intrekken van toestemming voor signaleren van werken en verkeersbelemmeringen – Cat II en Cat III

 Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

 Besluit van de burgemeester dd. 06.06.2017 met betrekking tot :

 • Toelating tot het vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar.

 Ter inzage : Technische dienst - Milieu

 

BEKENDMAKINGEN OP  02.06.2017

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 30.05.2017 met betrekking tot :

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement fusiegemeenten naar aanleiding van het invoeren van parkeerverbod op gedeelte van het marktplein in Assenede.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de stop rally oldtimertocht in Boekhoute op 18.06.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fuif Golden Retro Dance Party in Assenede op 01.07.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de sneukeltoer in Assenede op 18.06.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Tseutekermis in Oosteeklo van 30.06.2017 t.e.m. 02.07.2017.
 • Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Markt 6 te Assenede van 01.06.2017 tot en met 31.10.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 16.05.2017 met betrekking tot :

 • Retributie lessen Start to Move georganiseerd door het gemeentebestuur Assenede (Sportdienst)
  •  Per les : € 3,50
  • Aanschaf tienbeurtenkaart (€ 35,00 voor volwassene

Ter inzage : dienst Vrije Tijd - Sport
 

BEKENDMAKINGEN OP  24.05.2017

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 23.05.2017 met betrekking tot :

 •  Adviseren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer naar aanleiding van het uitbreiden van de bebouwde kom in de Kapellestraat te Assenede.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Bio eco markt in Oosteeklo op 04.06.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het plaatsen van kermisattracties in Bassevelde van 13.06.2017 tot en met 21.06.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Harleydag in Bassevelde op 09.07.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de juni kermis in Bassevelde van 16.06.2017 tot en met 19.06.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Flanders Chopper Bash in Assenede van 02.06.2017 tot en met 04.06.2017.

 
Ter inzage : Technische dienst – Verkeer
 

BEKENDMAKINGEN OP  19.05.2017 

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 16.05.2017 met betrekking tot :

 •  Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Afsluiter Zoektocht Medisch Centrum Assenede op02.07.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Maerlanttocht op 08 en 09.07.2017. in Bassevelde/Boekhoute.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht Clubrally Oldtimertractoren op 05.06.2017.
 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht kreken en polders in Assenede op 31.05.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht Kattekermis op 06.08.2017.

 
Ter inzage : Technische dienst – Verkeer
 

BEKENDMAKINGEN OP  12.05.2017 

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 09.05.2017 met betrekking tot :
 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kermis in Boekhoute van 26.05.2017 tot en met 30.05.2017.
 
Ter inzage : Technische dienst – Verkeer
 
Besluit van de gemeenteraad dd. 27.04.2017 met betrekking tot :
 
Aanpassen gemeenteraadsbesluit van 02.10.2008 betreffende reglement inzake het instellen en toekennen van het ereburgerschap van de gemeente Assenede.
 
Ter inzage : Technische dienst.
 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 09.05.2017 met betrekking tot :
 
Vergunning slijterij dranken en verkoop sterke dranken De Sloapmutse, Kon. Albertstraat 2 te 9968 Oosteeklo.
 
Ter inzage : dienst Vrije Tijd – Lokale Economie
 
BEKENDMAKING
Ingevolge art. 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 heeft het college van burgemeester en schepenen bekend gemaakt dat de behandelde punten van gemeenteraad dd. 27.04.2017 als lijst met beknopte inhoud ter inzage ligt van het publiek vanaf 10.05.2017 tot en met 30.05.2017.
 
Ter inzage : Secretariaat
 

BEKENDMAKINGEN OP  05.05.2017 

   
Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 02.05.2017 met betrekking tot :
 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht De Katte op 20.05.2017.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht wielerwedstrijd Baloise Tour op 24.05.2017.
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht van het schoolfeest in Oosteeklo op 20.05.2017.
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Augustijnentocht op 27.05.2017.
 
Ter inzage : Technische dienst – Verkeer
 

Besluit van de burgemeester dd. 03.05.2017 met betrekking tot :
Vergunning wielerwedstrijd te Assenede op 24.05.2017.
Ter inzage : Technische dienst - Verkeer


Besluit van de gemeenteraad dd. 27.04.2017 met betrekking tot :
Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood en Interventieplan U13 Cup te Bassevelde op 02.06.2017 tot en met 04.06.2017.
Ter inzage : Technische dienst.
 

BEKENDMAKINGEN OP  27.04.2017 

   
Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 25.04.2017 met betrekking tot :
 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht wielertoeristen op 29.04.2017.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van spelen op straat in Boekhoute op 07.05.2017.
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht van de fietstocht ‘Oud Gemeentehuis’ in Oosteeklo/Assenede op 04.05.2017.
 
Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKINGEN OP  21.04.2017


Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 18.04.2017 met betrekking tot :
 

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement fusiegemeenten nav het beperken van de parkeerduur op de parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummers 10-12 op het Diederikplein te Assenede
 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement fusiegemeenten nav verkeerstechnische ingrepen in de Kloosterstraat
 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement nav het aanpassen van de verkeerssituatie in de Elsburgstraat en uitbreiden zone 30 Assenede
 • Verkeersbeperkende maatregelen nav het Circus Vegas in Assenede van 24.09.2017 tot 01.10.2017
 • Verkeersbeperkende maatregelen nav Rijkestraat Feest in Oosteeklo op 25.06.2017
 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering nav de Noordrit in Bassevelde/Assenede op 06 en 07.05.2017
 Ter inzage : Technische dienst – Verkeer 

BEKENDMAKINGEN OP 14.04.2017

 Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 11.04.2017 met betrekking tot :
 

 •         Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Sint-Andrieslaan 8C te Assenede van 11.04.2017 tot en met 31.10.2017.
 •         Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Dorp 1 te Bassevelde van 11.04.2017 tot en met 31.10.2017.
 •         Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement fusiegemeenten naar aanleiding van het uitbreiden van de zone 30 in de Koning Albertstraat te Oosteeklo.
 •         Verkeersbeperkende maatregelen, tijdelijke bewegwijzering en –publiciteit naar aanleiding van de fuif ‘Los Marginalos’ in Oosteeklo op 15.04.2017 – wijziging.
 
Ter inzage : Technische dienst – Verkeer 

BEKENDMAKINGEN OP 07.04.2017. 

Besluiten van de burgemeester dd. 07.04.2017 met betrekking tot : 

 • Vergunning wielerwedstrijd op 31.05.2017 op het grondgebied van Boekhoute
Ter inzage : Technische dienst - Verkeer 

BEKENDMAKINGEN OP 06.04.2017. 

Besluiten van de burgemeester dd. 06.04.2017met betrekking tot : 

 • Toestaan van een verlenging van de afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in uitvoering an artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van Vlarem II naar aanleiding van Hot Shot Party op 08.04.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van aanpassingen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21.02.2017 naar aanleiding van de "48ste Omloop van de Braakman" op 08.04.2017.

Ter inzage : Milieudienst en Technische dienst

BEKENDMAKINGEN OP 05.04.2017.

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 04.04.2017 met betrekking tot : 

 •         Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Oosteeklodorp 23 in Oosteeklo van 04.04.2017 tot en met 31.10.2017.
 •         Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement fusiegemeenten naar aanleiding van het creëren van parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur ter hoogte van Stroomstraat         1-3 te Oosteeklo.
 •         Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd elite zonder contract en beloften in Boekhoute op 31.05.2017.
 •         Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Oosteeklodorp 26-28 te Oosteeklo van 05.04.2017 tot en met 31.10.2017.
 •         Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Dorp 84 in Bassevelde van 05.04.2017 tot en met 31.10.2017.
 •         Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Diederikplein 4 te Assenede van 04.04.2017 tot en met 31.10.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

Besluiten van de gemeenteraad dd. 30.03.2017 met betrekking tot : 

 •         Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Hot Shot Party te Assenede op 10.04.2017.
 •         Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) fuif Switched te Bassevelde op 29.04.2017.
Ter inzage : Technische dienst. 
 •         Vaststellen subsidiereglement socio-culturele projecten.

 Ter inzage : dienst Vrije Tijd
 
BEKENDMAKING
Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat omtrent de gemeenteraad van 30.03.2017 een lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten in deze gemeenteraad ter inzage ligt van het publiek vanaf 05.04.2017 tot en met 25.04.2017.

BEKENDMAKINGEN OP 31.03.2017.

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.03.2017 met betrekking tot :
 
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Hoogstraat 2 te Assenede vanaf 01.04.2017 tot en met 31.10.2017.
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras in het Dorp langs de voorgevel van Café Moderne, Assenedestraat 2 te Bassevelde van 01.04.2017 tot 01.10.2017.
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van tijdelijk terras ter hoogte van Markt 5 te Assenede van 01.04.2017 tot en met 31.10.2017.
Verkeersbeperkende maatregelen, tijdelijke bewegwijzering en –publiciteit naar aanleiding van de fuif ‘The Night of Ibiza’ op 28.04.2017 en de fuif ‘The Night of Retro’ op 29.04.2017 te Bassevelde.
 
Ter inzage : Technische dienst - Verkeer
 

BEKENDMAKINGEN OP 24.03.2017.

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 21.03.2017 met betrekking tot :
 
* Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht wielerwedstrijd ‘Internationale Junioren Driedaagse van
   Axel’ in Boekhoute/Assenede op 20.05.2017.

* Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Bassevelde op 13.05.2017.
  Ter inzage : Technische dienst – Verkeer
 
* Vaststellen retributie deelname lezing ‘De demonen van Leonard Cohen’ op 01.06.2017.


Ter inzage : dienst Vrije Tijd.

Besluit van de burgemeester dd. 24.03.2017 met betrekking tot :
* vergunning wielerwedstrijd te Bassevelde op 13.05.2017.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer.

BEKENDMAKINGEN OP 21.03.2017.

Er is een openbaar onderzoek ingesteld voor het afschaffen van een deel van buurtweg 30 ter hoogte van Kasteeldijkstraat 10-12. Er komt een elektriciteitscabine. Het dossier ligt van 03.04.2017 tot en met 03.05.2017 ter inzage in het gemeentehuis. Schriftelijke bezwaren kunnen tot 03.05.2017 gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede. Mondelinge bezwaren kunnen worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.


Technische dienst - Verkeer, 09 341 95 87, verkeer@assenede.be

BEKENDMAKINGEN OP 17.03.2017

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14.03.2017 met betrekking tot : 

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Bloesemtocht op 15.04.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen, tijdelijke bewegwijzering en –publiciteit naar aanleiding van  het Tornooi U13 Cup te Bassevelde van 02.06.2017 t.e.m. 04.06.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Buitenspeeldag in Boekhoute op 19.04.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Assenede op 15.04.2017 – aanvulling.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de fuif United in Bassevelde op 12.05.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen, tijdelijke bewegwijzering en –publiciteit naar aanleiding van de fuif Los Marginalos in Oosteeklo op 15.04.2017.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer 
 

BEKENDMAKINGEN OP 10.03.2017.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 07.03.2017 met betrekking tot : 
  
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke publiciteit naar aanleiding van de motorcross te Assenede op 01 en 02.04.2017. 
  
Ter inzage : Technische dienst – Verkeer 

BEKENDMAKINGEN OP 08.03.2017

De lijst van de behandelde punten in de gemeenteraad van 23.02.2017 werd bekendgemaakt. 
De lijst met de beknopte inhoud van deze behandelde punten ligt ter inzage voor het publiek vanaf 08.03.2017 tot en met 28.03.2017. 
  
Besluit van de burgemeester  dd. 08.03.2017 met betrekking tot : 
* Toelating vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar. 

BEKENDMAKINGEN OP 07.03.2017

Besluit van de burgemeester dd. 07.03.2017 met betrekking tot :  
* Vergunning aan Dieter Vercauter voor organisatie wielerwedstrijd op grondgebied Assenede op 15.04.2017.

BEKENDMAKINGEN OPENBAAR ONDERZOEK RUP MARKT

Gemeente Assenede

Bekendmaking openbaar onderzoek

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ RUP gedeeltelijke herziening BPA en RUP Markt “

Overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ RUP gedeeltelijke herziening BPA en RUP Markt “ opgemaakt conform de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in zitting van 23 februari 2017 wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Klik hier voor het 'Plan bestaande toestand'

Klik hier voor het 'Ontwerp van de toelichtende nota'

Klik hier voor het 'Ontwerp van de voorschriften'

Klik hier voor het 'Bestemmingsplan'

Het openbaar onderzoek ( 60 dagen ) loopt van 24 maart 2017 tot en met 22 mei 2017. Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening  p/a dienst stedenbouw, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede of stedenbouw@assenede.be

BEKENDMAKINGEN OP 02.03.2017

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.02.2017 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de loting U13 Cup in Assenede op 10.04.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de fuif ‘Nacht van de Ambiance’ op 28.04.2017 en de fuif ‘Switched’ op 29.04.2017 in Bassevelde.
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Assenede op 15.04.2017.
 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties naar aanleiding van de kermis in Boekhoute van 23.05.2017 tot en met 30.05.2017.

Ter inz

Verklaring over cookies