Adviesraad Mobiel en toegankelijk assenede 

De Adviesraad Mobiel en Toegankelijk Assenede heeft als belangrijkste taak het adviseren van het gemeentebestuur over onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een beperking. Dit omvat 'alle personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.'

Een beperking is niet enkel het gevolg van (een) beperking(en) eigen aan de persoon zelf, maar ontstaat in wisselwerking met de drempels die de maatschappij opwerpt. Deze drempels brengen volledige deelname aan de samenleving in het gedrang.
Vanuit de adviesraad vinden we het enerzijds belangrijk dat er maatregelen genomen worden rondom mobiliteit. We streven ernaar dat Assenede de nodige maatregelen neemt om de mobiliteit van personen met een beperking te stimuleren. De genomen maatregelen moeten zelfstandigheid bevorderen en keuzevrijheid ondersteunen. 
Vanuit de adviesraad vinden we het anderzijds belangrijk dat er maatregelen genomen worden rondom toegankelijkheid. We streven ernaar dat Assenede maatregelen neemt zodat personen met een handicap, net als elke andere inwoner, de toegankelijkheid tot vervoer en andere publieke dienstverlening krijgen.
Naast bovenstaande zijn bijkomende aandachtspunten van de adviesraad:
• het voeren van sensibiliseringsacties
• het onderzoeken van probleemsituaties
• het aankaarten van knelpunten in het beleid

De adviesraad bestaat uit een erg divers en gemotiveerd team. Er zijn inwoners die ofwel zelf een of meerdere beperking(en) hebben of ervaringsdeskundige zijn via hun job of familie.

De AMET vergadert 4 keer per jaar. Er worden verschillende werkgroepen samengesteld die specifieke thematieken in de tussenliggende tijd onderzoeken en daarrond een adviesaanvraag formuleren. 

Leden:

 • Sarah Demeyer
 • Marijke De Weweire
 • Peter De Wulf
 • Jeffrey Dhaese
 • Tony Geys
 • Mieke Haers
 • Sabina Mussche
 • Marion Van Cleemputte
 • Lucrèce Vandegaer
 • Sabine Van Hoorebeke
 • Els Willems

Bevoegde schepen: Lieselotte Van Hoecke

Dossierbeheerder: Joke De Vos

De statuten van de Adviesraad Mobiel en Toegankelijk Assenede vindt u hier.

Info: Dienst Vrije Tijd, 09 341 90 80, vrijetijd@assenede.be

Verklaring over cookies