ADVIESRAAD VOOR DE BIBLIOTHEEK

 

De adviesraad voor de bibliotheek is een wettelijk adviesorgaan dat telkens na de gemeenteraadsverkiezingen voor een periode van 6 jaar wordt aangesteld. Gebruikers van de bib, woonachtig in Assenede, kunnen zich kandidaat stellen om lid te worden van de adviesraad.

Met ondersteuning van de bibliothecaris zorgt hij voor de goede werking van de bibliotheek.

De adviesraad voor de bibliotheek formuleert op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen over bibliotheekaangelegenheden.

De statuten van de adviesraad voor de bibliotheek zijn goedgekeurd in de gemeenteraad van 27.09.2019.

De adviesraad komt driemaal per jaar samen en zo dikwijls als de belangen van de bibliotheek het vereisen.

Leden:

  • Voorzitter: Neyt Brigitte
  • Ondervoorzitter: Van Hoecke Christiane
  • Secretaris: Stradiot Sophie
  • Dankaart Marie-Jeanne
  • De Vilder Guido
  • Dirix Johan
  • Peeters Pierre
  • Plets Viviane
  • Sierens Leen
  • Vinke Paula

Schepen: Bobelijn Chantal.

Verslagen:

 

Verklaring over cookies