Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

 

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, kortweg GROS, adviseert de gemeente bij alles wat met ontwikkelingssamenwerking te maken heeft. Meer concreet houdt dit vooral in dat de raad advies geeft over hoe de gelden die de gemeente jaarlijks voor noodhulp ter beschikking stelt, besteed worden. Een paar jaar terug besliste de gemeenteraad dat de GROS deze verdeling op zelfstandige basis mag doen, mits een jaarlijkse rapportering.

Daarnaast kan de GROS ook zelfstandig initiatieven ontwikkelen rond sensibilisering in verband met de Noord-Zuid problematiek. Hiervoor krijgt de GROS jaarlijks een budget toegewezen. Dit budget wordt gebruikt voor de eigen werkingskosten maar ook om lokale initiatieven in de gemeente te ondersteunen.

Twee belangrijke thema‘s staan momenteel op de agenda van de GROS: het ondersteunen van de lokale werking van de 11.11.11-actie in de verschillende deelgemeenten en het trachten te realiseren van een meer zichtbare Noord-Zuid werking in de gemeente op lange termijn. Dit door te onderzoeken of er een permanente verbroedering met een gemeente in het Zuiden financieel en praktisch mogelijk is.

Het bestuur van de GROS bestaat uit afgevaardigden van diverse organisaties uit de gemeente die werken rond Noord-Zuid problematiek

Iedereen die zich bekommert om de Noord-Zuid problematiek, ook mensen die geen lid zijn van een organisatie, zijn van harte welkom in het bestuur van het GROS.

Huidige samenstelling:
Stemgerechtigde leden:
- Viviane Plets, voorzitter. Vertegenwoordiger Oxfam Wereldwinkel Assenede
- Jan De Reu, secretaris. Vertegenwoordiger 11.11.11. Boekhoute
- Marc De Weweire. Vertegenwoordiger Welzijnszorg Broederlijk Delen. Plaatsvervanger: Katrien Cocquyt
- Lieve van der Hoogerstraete. Vertegenwoordiger 11.11.11. Bassevelde. Plaatsvervanger: Christiaan Boterdaele
- Annelies Wieme. Vertegenwoordiger Oxfam Wereldwinkel Oosteeklo. Plaatsvervanger: Noëlla Van de Woestijne
- Tamara Van Herzeele. Vertegenwoordiger Seidemann School Gambia. Plaatsvervanger: Claeijs Ivo.
 

Niet-stemgerechtigde leden:
- Schepen Chantal Bobelijn, bevoegd schepen
- Judith Coene, bevoegd ambtenaar
 

Statuten GROS

Huishoudelijk reglement GROS

Aanvraagformulier subsidies GROS-NOORDWERKING

Aanvraagformulier subsidies GROS-ZUIDWERKING​

 

 

Verklaring over cookies