Milieuraad


De milieuraad geeft advies omtrent het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling op vraag van de gemeenteraad, het college of de schepen van milieu.

De raad kan ook op eigen initiatief advies geven over beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er milieu- en natuurbelangen in het geding zijn.

Daarnaast voert de milieuraad op eigen initiatief acties uit inzake milieuproblematiek.

De statuten van de milieuraad zijn goedgekeurd in de gemeenteraad van 27.06.2019.

Leden

Voorzitter: Wim Vandendriessche

Ondervoorzitter: Annie Cauwels

Secretaris: Hendrik Haers

 

Sara Stappers

Daniel Cornelis

Philippe Henderick

Paul Roegiers

Tony De Bruyne

Filip Catelyn

Luc Heynssens

Riet Van de Velde

Wim Willems

Omer Willems

Koen Buysse

 

Verklaring over cookies