Politieraad

 

Assenede maakt deel uit van de politiezone Assenede-Evergem. De politieraad vergadert zo vaak als nodig is voor de zaken waarvoor de raad bevoegd is en dit met een minimum van vier keer per jaar. De politieraad gaat door in de raadzaal van het Administratief Centrum Gemeentehuis in Evergem. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het om personen gaat. 

Heb je een vraag voor de politieraad, dan kan je die bij aanvang van de vergadering stellen tijdens het vragenhalfuurtje. De werkwijze, data, agenda en notulen vind je op www.evergem.be/politieraad

 

Samenstelling politieraad

Zowel de burgemeester van Assenede, Philippe De Coninck, als de burgemeester van Evergem, Joeri De Maertelaere, zijn van rechtswege lid van de politieraad. Daarnaast maken 12 Evergemse gemeenteraadsleden en 5 Asseneedse gemeenteraadsleden deel uit van de raad. De verdeling van deze aantallen gebeurt op basis van het aantal inwoners van de politiezone.

David Vercauteren (SamenPlus) Evert Geldhof (SamenPlus), Lieven Rummens (SamenPlus), Guido Van De Veire (Anders) en Nick Van Zele (Anders) zijn de Asseneedse vertegenwoordigers in de politieraad.

Overzichtlijsten Politieraad

23.06.2020

 

Agenda politieraad

Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden van de politieraad? Dan kun je de agenda aanvragen via Politiezone Assenede-Evergem.

Verklaring over cookies