Sportverenigingen

 

Heel wat sportclubs maken gebruik van de sportaccommodatie in de sporthal.
Een lijst met contactgegevens van de clubs vind je hier of kan bekomen worden bij de sportdienst.

 

Subsidies

Sportverenigingen kunnen subsidies krijgen in het kader van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid en het uitvoeringsbesluit van dit decreet van 16 november 2012. Een sportvereniging moet erkend zijn door de gemeente om in aanmerking te komen voor subsidies. De erkenning kan jaarlijks aangevraagd worden via het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Erkende verenigingen kunnen jaarlijks een aanvraagformulier indienen bij de sportdienst tot het bekomen van de subsidies.

De aansluiting bij de Gemeentelijke Sportraad Assenede is niet noodzakelijk om subsidies te verkrijgen, maar wordt wel sterk aangeraden. Dit wordt beloond in het subsidiereglement en in het retributiereglement voor de prijzen voor het gebruik van de sporthal.

Het aanvraagformulier voor de subsidies kan je verkrijgen bij de sportdienst.

Andere nuttige documenten:

Reglement erkenning sportverenigingen 

Subsidiereglement voor erkende sportverenigingen

 

Extra informatie

Vanuit het decreet lokaal sportbeleid wordt er aandacht besteed aan de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen, professionalisering, kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en onderlinge samenwerking.

Decreet Lokaal Sportbeleid 6 juli 2012 

Uitvoeringsbesluit Decreet Lokaal Sportbeleid 16 november 2012

Verklaring over cookies