Sportverenigingen

Heel wat sportclubs maken gebruik van de sportaccommodatie in de sporthal.
Een lijst met een overzicht van de sportverenigingen kan bekomen worden bij de sportdienst.

 

Aanvraag reservatie gemeentelijke sportinfrastructuur seizoen 2024-2025

Wil je samen met jouw sportvereniging komend seizoen gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur? Doe dan snel je aanvraag!

 • Jeugd- en Sportdomein Ter Walle
  • Aanvragen moeten ingediend worden tegen uiterlijk 30.04.2024. 
   • bij de sportdienst
   • via dit formulier voor periodiek gebruik
 • Sporthal
  • Aanvragen moeten ingediend worden tegen uiterlijk 14.04.2024.
   • bij de sportdienst
   • via dit formulier voor éénmalig gebruik
   • via dit formulier voor periodiek gebruik

 

Erkenning sportverenigingen Assenede

Vanaf 01.04.2022 kunnen sportverenigingen, die voldoen aan de voorwaarden, een aanvraag indienen voor een gemeentelijke erkenning die loopt tot aan het einde van de legislatuur. Deze erkenning vervangt vanaf nu het lidmaatschap bij de sportraad en dient dus vanaf nu slechts één keer per legislatuur te gebeuren.

Erkende verenigingen kunnen beroep doen op verschillende voordelen:

 • De gemeentelijke infrastructuur (sporthal, J&S Ter Walle, Bijenkorf, Bass’cul) kan gebruikt worden aan voordeeltarief.
 • De sportraad staat in voor de betaling van de waarborg bij gebruik van de gemeentelijke gebouwen.
 • De vereniging kan aanspraak maken op subsidies (indien wordt voldaan aan de voorwaarden in het subsidiereglement).
 • De belangen van jouw vereniging worden behartigd bij het gemeentebestuur.

Het erkenningsreglement kan je hier vinden.

Het aanvraagformulier kan je hier vinden.

 

Subsidies

Sportverenigingen kunnen subsidies krijgen in het kader van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid en het uitvoeringsbesluit van dit decreet van 16 november 2012. Een sportvereniging moet erkend zijn door de gemeente om in aanmerking te komen voor subsidies. 

Subsidiereglement voor erkende sportverenigingen

Aanvraagformulier voor subsidies 2023

 

Nieuwsbrief

Maandelijks wordt er vanuit de sportdienst een nieuwsbrief verstuurd vol interessante informatie.

Wil je deze graag ook ontvangen? Schrijf je dan zeker in!

 

Extra informatie

Vanuit het decreet lokaal sportbeleid wordt er aandacht besteed aan de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen, professionalisering, kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en onderlinge samenwerking.

Decreet Lokaal Sportbeleid 6 juli 2012 

Uitvoeringsbesluit Decreet Lokaal Sportbeleid 16 november 2012

Verklaring over cookies