Bruine Kiekendief

De populatie Bruine Kiekendief in België herstelt zich langzamerhand dankzij het Bruine Kiekendiefproject van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Ook hier in het Meetjesland gaat het dankzij samenwerking met lokale landbouwers en vrijwilligers opnieuw beter met deze prachtige roofvogel!

 

Maar alle hulp is steeds welkom!

 

Je kan de Bruine Kiekendief tijdens lente- en zomermaanden bewonderen in het Meetjeslands Krekengebied waar hij nesten bouwt in rietkragen of in graanakkers en spectaculaire acrobatische vluchten maakt tijdens de jacht. In de winter gaan ze graag op vakantie naar West-Afrika.

 

Omdat de jonge kiekendiefjes nog niet volgroeid zijn en nog niet kunnen vliegen wanneer het graan geoogst wordt, gebeuren er helaas wel eens ongelukken bij het oogsten.

Daarom is het van belang op tijd nesten op te sporen en beschermende maatregelen toe te passen.

 

Landbouwers die een nest ontdekken op hun perceel kunnen een subsidie ontvangen om dit nest te beschermen.

 

Zie jij tijdens de lente- of zomer een koppeltje Bruine Kiekendieven een akker of rietkraag in duikelen dan mag je die locatie zeker doorgeven via info@rlm.be.

Hou jij een oogje in het zeil?

 

nest Bruine Kiekendief

 

Folder Bruine Kiekendief

 

Verklaring over cookies