Openbare Onderzoeken omgevingsaanvraag

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

NV IMBEL INDUSTRIES, ,
Paul Christiaenstraat 2

9960 ASSENEDE

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het 20.039 - imbel industries nv - loods+beton, actualisatie omgevingsvergunning.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Paul Christiaenstraat 2, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 06-02-2021 tot en met 07-03-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
 

Volgende aanvrager(s)

de heer Rijckaert Jonas, Haven 83A, 9961 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het nieuwe milieuvergunning + melding automaat.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Haven 83A, 9961 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 05-05-2021 tot en met 03-06-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Persyn Carlos, Ooststraat 23A, 9961 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het ontbossing ooststraat 23a.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Ooststraat 26, 9961 Boekhoute (Assenede);

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 07-05-2021 tot en met 05-06-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
 

Volgende aanvrager(s)

NV IMBEL INDUSTRIES,
de heer Pauwels Tino,
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over de bouw  van een loods met betonverharding en actualisatie omgevingsvergunning.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Paul Christiaenstraat 2, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 06-02-2021 tot en met 07-03-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

LV GOETHALS - VERSTRYNGE, Bekputstraat 24, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het uitbreiding pluimveebedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bekputstraat zn., 9968 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 12-12-2020 tot en met 10-01-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

                Dienst Omgeving

                Kasteelstraat 1-3

                9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag.

Door coronamaatregelen kan er geen fysieke informatievergadering doorgaan en wordt die vervangen door deze video.  

U kunt bijkomende vragen stellen tot en met 16.12.2020 via milieu@assenede.be.

De antwoorden zullen online gepubliceerd worden vanaf 18.12.2020. 

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING ( na vernietiging vergunning door Raad voor Vergunningsbetwistingen ).

Storm 17 bvba en Eneco Wind Belgium nv hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van 3 windturbines en infrastructuur

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Gavergrachtstraat/Stoepestraat
De aanvraag ligt : 1ste afdeling Sie D nrs. 1046, 1047, 1048A, 1201B, 1201 E, 981B, 982B, 983B, 985.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar

De digitale aanvraag ligt van 08.12.2020 tot en met 06.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 • analoog per brief op volgend adres: Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede of digitaal via stedenbouw@assenede.be

assenede-ln-volledig.pdf

assenede-ontwerp-1-0-2-1.pdf

assenede-ontwerp-2-1-1-1.pdf

assenede-ontwerp-2-2-1-1.pdf

assenede-ontwerp-2-3-1-1.pdf

assenede-ontwerp-3-0-1-1.pdf

assenede-va-1-01.pdf

assenede-mer-ontheffing-def.pdf

ontheffingsbeslissing.pdf

betek-ohpr.pdf

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Kristof De Smet heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouwen van een berging

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Basseveldestraat 2
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 0048 c en 0049 d

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 31.12.2020 tot en met 28.01.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Lippens - Baeke hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 76
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nr. 0710 D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 11.01.2021 tot en met 09.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Kristof De Smet heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een woning en bergingen na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kapellestraat 7
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 0048 C, 0049 D, 0044 F2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 12.01.2021 tot en met 10.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Thomas De Meyere heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een woning en bijgebouw na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Hasselstraat 1
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie C nrs. 0213 g en 0213 h

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 12.01.2021 tot en met 10.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Mieke Fordeyn en mevrouw Merit Fordeyn hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een woning en schuur na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Schare 26
De aanvraag ligt : 4 e afd. Sie B nrs. 0030 C, 0030 D, 0031 B, 0020 B, 0033 B, 0022 A, 0023, 0019, 0021 C 0024, 0035 D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 13.01.2021 tot en met 11.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Vermeire - De Ridder hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een woning en garage na slopen bestaande woning

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Molenbosstraat 35
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie C nr. 0682 C2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 15.01.2021 tot en met 13.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Van de Keere - Trinquet hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Leegstraat 45
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 0201 F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.01.2021 tot en met 18.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Ann Claeys heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen twee ééngezinswoningen

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Zoete Lucht 2A en 2D.
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie C nrs 1600 C en 1600 B

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 27.01.2021 tot en met 25.02.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Etienne D'haeyere heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen terrasoverkapping aan tuinberging

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Keurestraat 2
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs 1310 Z

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 04.02.2021 tot en met 05.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Saar De Smet heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : gedeeltelijke functiewijziging en vervangen garagepoort door raam

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Duiveleindestraat 6
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie B nr. 0526 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 08.02.2021 tot en met 09.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen brug Stoepestraat en aanleg verbindingsweg naar R4

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Stoepestraat en Paul Christiaenstraat
De aanvraag ligt : 1 e afd. openbaar domein

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   de gewestelijke omgevingsambtenaar

De aanvraag ligt van 08.02.2021 tot en met 09.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Digitale infosessies over het project op donderdag 25 februari om 17 u 00 en om 19 u 30 ( info www.wegenenverkeer.be/assenede )

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Luc Coene heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Waalpoelstraat 26
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 1360 H

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 10.02.2021 tot en met 11.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen hoogspanningscabine

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kasteeldijkstraat zn.
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie B nr. 0510

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 24.02.2021 tot en met 25.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer De Causmaecker Jens heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een garage na slopen bestaande garage

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Kerrestraat 27
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie A nrs 0711 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 01.03.2021 tot en met 30.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Beauprez - Willems hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : wijzigen zijgevel - plaatsen raamopeningen

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Leegstraat 1A
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 0631 F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 02.03.2021 tot en met 31.03.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Christiaan De Vrieze heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Tramstatie 29
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nr. 1944 X

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 04.03.2021 tot en met 02.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Werner Bochar heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kloosterstraat 64B
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 1010 F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 10.03.2021 tot en met 08.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

ELCA heeft een aanvraag ingediend voor :

 • verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : bijstellen verkaveling van 4 naar 3 loten

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Trieststraat 4
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 0498 L2, 0498 M2, 0498 N2.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 16.03.2021 tot en met 14.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Bart De Craene heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen en aanpassingen ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een melkveestal

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Doodhoek 5
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nrs. 1533 L en 1533 M.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 17.03.2021 tot en met 15.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Delemarre - Lallement hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen woning en restaurant

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kloosterstraat 3, 3A1-3A3
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 0733M, 0731B, 0733K

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.03.2021 tot en met 21.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Georgette Somnel heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : reliëfwijziging

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Hazelarenhoek en Zandstraat
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie C nrs. 0263D, 0262, 0260A, 0265A en 0261

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.03.2021 tot en met 21.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Jeroen Bral heeft een aanvraag ingediend voor :

 • verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : bijstellen verkaveling lot 14B

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Kerrestraat 1B
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie A nrs. 0709V, 0707E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 24.03.2021 tot en met 22.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Peter De Smet heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : reliëfwijziging van een akker

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Otegemstraat
De aanvraag ligt : 4 e afd. Sie B nrs. 1806, 1807

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 31.03.2021 tot en met 29.04.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Filip Willems heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : reliëfwijziging van landbouwgrond

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie B nr. 760

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 07.04.2021 tot en met 06.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw van de Walle - Diaz hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Molenbosstraat 10
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie C nr. 0656 B2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 08.04.2021 tot en met 07.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw An Wauters heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen garage/berging en overdekt terras

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Oude Gentweg 45 B
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 1117 L

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 08.04.2021 tot en met 07.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanleg fietspad tussen Basseveldestraat en Leegstraat

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Basseveldestraat - Leegstraat
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 0158 A en 0158 B

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 15.04.2021 tot en met 14.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Carijn - De Decker hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie aanleg verharding

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kapellestraat 12
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie F nr. 0475 D en 0476 A

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 15.04.2021 tot en met 14.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Van Herreweghe - Van Waes hebben een aanvraag ingediend voor :

 • verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : bijstellen voorschriften lot 2

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Sasdijkstraat 45B
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 0875 H7 en Sie B nr. 1240 A.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 15.04.2021 tot en met 14.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw De Craene - Martens hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen woning en bijgebouw en bouwen woning en bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Knikkerstraat 22
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 0228 B en 0227 A

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 15.04.2021 tot en met 14.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Van Landschoot - Wyffels hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen woning en oprichten bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Burgstraat 7
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie D nr. 0001 A

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Bart Van Der Weyde heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanleg verharding in voortuin

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 20
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 1868 M2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 27.04.2021 tot en met 26.05.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Franky Brion heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een veranda

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Grote-Tiendewijk 11
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nr. 0810 R

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 04.05.2021 tot en met 02.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Heynssens - Criel heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie van een schuur

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Oosthoek 102
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie C nrs. 0632 G, 0631 E en 0631 F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 05.05.2021 tot en met 03.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Evy Van De Veire heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Sasdijkstraat 1
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie B nr. 0600 B

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 11.05.2021 tot en met 09.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Lippens Bouw heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen loods, regulariseren luifel en verharding

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 76 A
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nrs. 0708 A, 0704 B, 0709 A, 0707 B, 0706 G

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 12.05.2021 tot en met 10.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Dirk De Vos heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen tuinberging

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Oostmolenstraat 6
De aanvraag ligt : 4 e afd. Sie B  nrs. 0778 G 

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 14.05.2021 tot en met 12.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Koen Minnaert heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : gedeeltelijke functiewijziging voor hoevewinkel

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Schare 55
De aanvraag ligt : 4 e afd. Sie A  nrs. 0963 D 

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 18.05.2021 tot en met 16.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Smeulders - Salaets hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouwen woning na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Waalpoelstraat 11
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E  nr. 1345 Y

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 19.05.2021 tot en met 17.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Danny Alonsius heeft een aanvraag ingediend voor :

 • bijstellen van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over : bijstellen voorschriften loten 4 en 5

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 1
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie C  nrs. 0303 S en 0304 T

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.05.2021 tot en met 18.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Christian Roels heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen tuinhuis na slopen bestaand

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Oosthoek 129
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie D  nr. 0728 c

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.05.2021 tot en met 18.06.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Van den Bossche Marc heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een veranda

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Schaapherderstraat 13
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E  nr. 1196 z

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 03.06.2021 tot en met 02.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een afscheidsruimte begraafplaats Oosteeklo

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Oosthoek zn.
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie B nrs. 0156 D en 0156 C

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 04.06.2021 tot en met 03.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Christiaan De Vrieze heeft een aanvraag ingediend voor :

 • bijstellen verkaveling

Kort omschreven gaat het over : bijstellen voorschriften verkaveling lot 19 voor bouwen terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Tramstatie 29
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nr. 1944 X

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 03.06.2021 tot en met 02.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer David Cocquyt heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een poolhouse

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Molenhoek 6
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie C nrs. 0308 K.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 04.06.2021 tot en met 03.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Boghaert Yasmine heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen tuinberging

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Tramstatie 8
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nrs. 1944 D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 10.06.2021 tot en met 09.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Nico Cleemput heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Trieststraat 138 C
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie D nrs. 1342 H

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 10.06.2021 tot en met 09.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Christine Willems heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Verbindingsstraat 9
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nr. 0918 Y

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 15.06.2021 tot en met 14.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Familie Remerie-Kerckhaert heeft een aanvraag ingediend voor :

 • verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : verkaveling met 9 loten

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Menneken, Grote-Tiendewijk
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nr. 855 F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 16.06.2021 tot en met 15.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Danny De Maertelaere heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : terreinophoging

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Hogevorst 35A
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie A nrs. 1011B, 1008A, 1009N, 1007E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 15.06.2021 tot en met 14.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Bart Vergeyle heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouwen woning en bijgebouw na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 56
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie C nrs. 0410 N, 0411 G, 0411 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 17.06.2021 tot en met 16.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Reyniers - Baecke hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen luifel aan ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Stoepestraat 18
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie D nrs. 1376 M2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 18.06.2021 tot en met 17.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Tim Van De Woestyne heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : bouwen van loods voor productie van wijn

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Rijkestraat
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie A nrs. 0859 B en 0858

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.06.2021 tot en met 22.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Grond- betonwerken Ingels heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : aanleg van verhardingen

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Knokstraat 4
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie A nrs. 1100 E, 1101 F, 1102 C, 1099 A

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.06.2021 tot en met 29.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : ontharden parking

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 22
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie A nr. 0023 Y

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 01.07.2021 tot en met 30.07.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Van Hove Patricia heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Molenstraat 60
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 1260 K

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 07.07.2021 tot en met 05.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Bertie Van Zele heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen brood en aardappelautomaat

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Dorp 144
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nr. 1199 A

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 08.07.2021 tot en met 06.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw De Baets - De Muyt hebben een aanvraag ingediend voor :

 • bijstellen verkaveling

Kort omschreven gaat het over : bijstellen voorschriften lot 2

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Ledestraat 46A - 46B
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie C nrs. 0856D, 0857A en 0855X2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 09.07.2021 tot en met 07.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Bouwonderneming heeft een aanvraag ingediend voor :

 • bijstellen verkaveling

Kort omschreven gaat het over : bijstellen voorschriften lot 34 en 35

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 1868 S2 en 1868 T2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.07.2021 tot en met 18.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Simson - Bruins hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 53
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie C nr. 0110 S2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.07.2021 tot en met 18.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Koen Hesta heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Knikkerstraat 16A
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 1277 M

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.07.2021 tot en met 18.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Joeri Van Parys heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen woning en bijgebouw na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Groenendijkstraat 22
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie B nr. 0646 M2, 0646 L2, 0645 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.07.2021 tot en met 21.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een luifel

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Stoepestraat 38-40
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie D nr. 1124 C

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.07.2021 tot en met 21.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Coninck - Van Waesberghe hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Aanpassen raamopeningen woning + bouwen carport en bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Leegstraat 27
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 280/M

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 21.07.2021 tot en met 19.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Filip en Simon BV heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Aanleggen betonverharding

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat 41A
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie B nrs. 743/E, 743/F, 743/G

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 24.07.2021 tot en met 22.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Fietsen Wauters BV heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen en kleinhandelsactiviteiten

Kort omschreven gaat het over : slopen en herbouwen van handelszaak en woning

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Trieststraat 2
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 0500 F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.07.2021 tot en met 21.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw De Craene - Roegiers heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen woning na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Rijschootstraat 11
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie D nr. 0943 P en 0943 R

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.07.2021 tot en met 21.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Mathias Bobelijn heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Oude Gentweg 27 B
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 1125 W

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 26.07.2021 tot en met 24.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Van de Walle - Boute hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen berging, verbouwen garage en aanleggen verharding

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 74
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie A nr. 0029 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 27.07.2021 tot en met 25.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA C-Projects heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen meergezinswoning ( 10 eenheden )

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Stadhuisstraat 2B - 2B bus 10
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 0736 B en 0736 C

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.07.2021 tot en met 28.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Van Heesvelde Geert heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Molenbosstraat 39A
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie C nrs. 678/D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.07.2021 tot en met 28.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Slopen en herbouwen van een electriciteitscabine

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Kerrestraat zn
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie A nrs. 698/F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.07.2021 tot en met 28.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Openbare Onderzoeken Erfgoed en Monumenten

 

Bekendmaking openbaar onderzoek

Algemeen

Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid gaat over tot de volledige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn ‘Hauptstellung’ (Hollandstellung).

Een bescherming bestaat uit 2 stappen: een voorlopige bescherming en een definitieve bescherming. Deze dubbele procedure geeft ruimte voor inspraak via een openbaar onderzoek. Het Onroerenderfgoeddecreet (artikel 6.1.7.) delegeert het openbaar onderzoek aan de betrokken gemeente.

Concreet gaat het om drie verschillende openbare onderzoeken. Een overzicht.

Openbaar onderzoek 1

1.       Onderwerp

nr. 4.001/43002/104.1 Assenede: Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers “Vorstellung” (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017. 

2.       Periode

Er wordt een openbaar onderzoek opgestart van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017. 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Openbaar onderzoek 2

1.       Onderwerp

nr. 4.001/43002.105.1 Assenede (Oosteeklo): Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn ‘Haupstellung’ (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017.

2.       Periode

Voormeld onderzoek wordt opgestart  van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017. 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Openbaar onderzoek 3

1.       Onderwerp

nr. 4.001/40000/2365.1 Kaprijke (Lembeke) en Assenede (Oosteeklo): Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers Heide (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017.

2.       Periode

Voormeld onderzoek wordt opgestart  van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017 (in bijlage vindt u het proces-verbaal van bekendmaking alsook het getuigschrift van bekendmaking). 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Milieudienst

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
WO
9:00 - 12:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Onze diensten zijn tot nader order gesloten en enkel te bezoeken op afspraak.

Extra info

Het dragen van een mondmasker verplicht!

Dienst Stedenbouw

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
WO
9:00 - 12:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Onze diensten zijn tot nader order gesloten en enkel te bezoeken op afspraak.

Extra info

Het dragen van een mondmasker is verplicht!

Verklaring over cookies