BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

De Baets Hendrik, Muikemstraat 26, 9968 Oosteeklo (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verwijderen bestaand dak, plaatsen nieuwe staalstructuur, plaatsen nieuw dak.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): 9968 Oosteeklo, Muikemstraat 26.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 27-05-2022 tot en met 25-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Zutter Hans, Hasselstraat 22, 9968 Bassevelde (Assenede)
de heer De Zutter Hannes, Hasselstraat 22, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen tweede bedrijfswoning met landbouwloods, regularisatie van weegbrug en verharding + aanleg groenscherm.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hasselstraat 22, 9968 Bassevelde (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 16-05-2022 tot en met 14-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BVBA Immobiliën E.Van Vooren, Noordstraat 59, 9961 Boekhoute
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het groepswoningbouw (33) met de benodigde wegeniswerken, nutsleidingen en groen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): Oosteeklo-Dorp zn, 9968 Oosteeklo

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 13-05-2022 tot en met 11-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Van den Bossche Chiel, Vent 2, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een hobbystal voor paarden en schapen + aanleg verharding en oprit.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Vent 2, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 09-05-2022 tot en met 07-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)
BV Dental route Immo,
Overwale 34, 9000 Gent

 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het sloop en nieuwbouw woning + tandartspraktijk.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Trieststraat 4, 9960 Assenede; Trieststraat 6, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 06-05-2022 tot en met 04-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Maertelaere Danny, Zuidstraat 28, 9970 Kaprijke
mevrouw Vanhyfte Martine, Zuidstraat 28, 9970 Kaprijke
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen afdak tussen stallen, carport bedrijfsvoertuigen, carport gezinswagen, fietsenberging, 2 pergola's, aanleg zwembad, ophogen weides.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hogevorst 35, 9968 Bassevelde; Hogevorst 35A, 9968 Bassevelde

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 06-05-2022 tot en met 04-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Lippens Filip, Stoepestraat 26, 9960 Assenede
mevrouw Quivreux Barbara, Stoepestraat 26, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning met 6 wooneenheden en 7 achterliggende garages na slopen 2 eengezinswoningen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kasteelstraat 42, 9960 Assenede; Kasteelstraat 44, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 06-05-2022 tot en met 04-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw De Muynck Nathalie, Schroonhoek 6, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen bestaande bebouwing, herbouwen zonevreemde woning + carport, herbouwen bijgebouw (paardenstal) en aanleg piste

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bijsterveld 7, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 05-05-2022 tot en met 03-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Van Den Neste - Haertjens, Stationsstraat 32, 9961 Boekhoute (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- het verkavelen van gronden
 

Kort omschreven gaat het over verkaveling met 2 loten.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stationsstraat 65, 9961 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 02-05-2022 tot en met 31-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Naert Jasper Mieke, Tingelhoek 21, 9961 Boekhoute (Assenede)
mevrouw Dossche Lien, Tingelhoek 21, 9961 Boekhoute (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen eengezinswoning na slopen bestaande gebouwen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Oude Molenstraat 9, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 17-04-2022 tot en met 16-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BVBA BOUWONDERNEMING WILLEMS

Trieststraat 100

9960 Assenede

 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor: verkavelingswijziging

 

Kort omschreven gaat het over het verkavelingswijziging lot 10.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): 9960 Assenede, Keurestraat lot 10

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is gemeente Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 15-04-2022 tot en met 14-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Brauwer Gilbert, Vaartstraat-West 18, 9940 Evergem
mevrouw Menschaert Ginette, Vaartstraat-West 18, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen serres + functiewijziging

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Abdijstraat 39A, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 14-04-2022 tot en met 13-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

 Hillaert Lucas
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verkaveling met 1 lot (Schaapherderstraat 16, 9960 Assenede).

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Schaapherderstraat zn, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 11-04-2022 tot en met 10-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Lippens Erwin, Nieuwe Boekhoutestraat 76A, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

 

Kort omschreven gaat het over het verkaveling Polderstraat 3A (1 lot).

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Polderstraat zn (3A), 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 09-04-2022 tot en met 08-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Van Beneden Marie-Louise, Antwerpsesteenweg 700, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het functiewijziging van hoeve (landbouw) naar residentiële woning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Spiegelstraat 2, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 03-04-2022 tot en met 02-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Scheemaeker Daan, Vent 3, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

 

Kort omschreven gaat het over het verkaveling met 1 lot - Zandstraat 11.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): 9968 Bassevelde, Zandstraat zn

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 02-04-2022 tot en met 01-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Van Damme Caroline, Smoutersdijkstraat 8, 9960 Assenede
de heer Van Vooren Tim, Smoutersdijkstraat 8, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over slopen schuur + veranda en uitbreiden woning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Smoutersdijkstraat 8, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 01-04-2022 tot en met 30-04-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Gelaude Mia, Kerrestraat 56, 9968 Oosteeklo (Assenede)
de heer Welvaert Marc, Kerrestraat 56, 9968 Oosteeklo (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van twee bijgebouwen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kerrestraat 56, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 27-03-2022 tot en met 25-04-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Van der Linden Ria, Blokmeersstraat 8, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het beperkt ophogen van een weiland / akkerland.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Blokmeersstraat zn, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 18-03-2022 tot en met 16-04-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Van de Walle Jeroen, Molenhoek 11B, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen bestaande gebouwen en herbouwen woning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hazelarenhoek 15, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 17-03-2022 tot en met 15-04-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

Openbare Onderzoeken omgevingsaanvraag

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BVBA STORM 25

Borsbeeksebrug 22

2600 Antwerpen

 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het windproject evergem.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stoepestraat zn, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 02-03-2022 tot en met 31-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Van den Fonteyne Ineke, Landsdijk 152, 9968 Bassevelde (Assenede)
de heer Deserranno Björn, Landsdijk 152, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over functiewijziging: bestaand bijgebouw omvormen naar B & B.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Landsdijk 152, 9968 Bassevelde (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 25-02-2022 tot en met 26-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Verstraeten Jan, Leegstraat 25A, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

 

Kort omschreven gaat het over het verkaveling met 3 loten.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 25-02-2022 tot en met 26-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Lippens Patrick, Bosstraat 3, 9950 Lievegem

mevrouw Claeys Marleen, Bosstraat 3, 9950 Lievegem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen bestaande bebouwing en herbouwen eengezinswoning + aanleggen verharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hendekenstraat 26, 9961 Boekhoute (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 19-02-2022 tot en met 20-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Snebbout Matthias Roman, Ertveldesteenweg 141, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen schuur.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Ertveldesteenweg 141, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 18-02-2022 tot en met 19-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Neyt Carl, Posthoorn 25, 9961 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen bestaande opslagruimte, bouwen nieuwe opslagruimte en aanleg betonverharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Posthoorn 25, 9961 Boekhoute (Assenede); Posthoorn 25A, 9961 Boekhoute (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 14-02-2022 tot en met 15-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een trap.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Nieuwe Boekhoutestraat 3, 9968 Bassevelde (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 13-02-2022 tot en met 14-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het restauratie oud gemeentehuis.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Markt 4, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 12-02-2022 tot en met 13-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Bekaert Sam, Landsdijk 144, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen opslagruimte/garage na slopen bestaande bebouwing en aanleg oprit.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Wannestraat 4, 9968 Bassevelde (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 11-02-2022 tot en met 12-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BV Hof ten Ende, Otegemstraat 9, 9960 Assenede
de heer Van Zele Nic, Otegemstraat 9, 9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het het verder exploiteren en veranderen van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Otegemstraat 7, 9961 Boekhoute (Assenede); Otegemstraat 9, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 05-02-2022 tot en met 06-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BV VAN DURME VEEHANDEL, Heide 15A, 9968 Oosteeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bestaande stallen vernieuwen en verhogen, uitbreiden en overdekken wachtboxen + aanleg oprit.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Heide 15A, 9968 Oosteeklo (Assenede)

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 06-02-2022 tot en met 07-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BV WILLEMS FILIP EN SIMON, Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen koelloods en verblijfsgebouw seizoenarbeiders, aanleg verharding + plaatsen tijdelijke bergplaats en tijdelijke verblijfplaats voor seizoenarbeiders.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 05-02-2022 tot en met 06-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BV WILLEMS FILIP EN SIMON, Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het reliëfwijziging met oog op aanleg containerveld.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 05-02-2022 tot en met 06-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

 De Croock Luc, Molenhoek 13, 9968 Oosteeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

 

Kort omschreven gaat het over het verkavelen van gronden.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Molenhoek 29A, 9968 Oosteeklo

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 04-02-2022 tot en met 05-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Jonghe Peter, Groenendijkstraat 75, 9960 Assenede
de heer De Jonghe Bram, Groenendijkstraat 75, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen woning en loods + aanleg verharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 03-02-2022 tot en met 04-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Menschaert Ginette, Vaartstraat-West 18, 9940 Evergem
de heer De Brauwer Gilbert, Vaartstraat-West 18, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen serres.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Abdijstraat 39A, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 03-02-2022 tot en met 04-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Mathys André, Elslo 34, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen meergezinswoning met handelspand en carport na slopen bestaand kantoorgebouw.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Diederikstraat 10, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 31-01-2022 tot en met 01-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Van Hulle Gerrit, Stuivenberg 9, 9968 Oosteeklo (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen loods na slopen bestaande loods + aanleg verharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stuivenberg 9 en 9A, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 29-01-2022 tot en met 27-02-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer van de Walle Filip, Molenbosstraat 10, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een carport.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): Molenbosstraat 10, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is gemeente Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 28-01-2022 tot en met 26-02-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

NV WILLEMEN INFRA, Booiebos 4, 9031 Gent
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het optrekken tijdelijke opslagplaats (top) + plaatsen mazouttank.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): Stoepestraat zn, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 24-01-2022 tot en met 22-02-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Caluwe Geert, Leopoldlaan 78, 9900 Eeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen van woningen en bijgebouwen en bouwen meergezinswoning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bosstraat 16, 9968 Oosteeklo (Assenede); Bosstraat 16a, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 17-01-2022 tot en met 15-02-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

HERNEMING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN EEN WIJZIGING VAN

DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG TIJDENS DE LOPENDE PROCEDURE

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Claeys Kurt, Vroenhoek 18, 9971 Kaprijke
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het veranderen van een veeteeltinrichting.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Zoetelucht zn, 9968 Bassevelde

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 17-01-2022 tot en met 15-02-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Taets Tyler, Korenmolenstraat 28, 9968 Assenede
mevrouw De Ceuninck Freya, Korenmolenstraat 28, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verbouwing halfopen bebouwing.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Korenmolenstraat 28, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 08-01-2022 tot en met 06-02-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Gemeentebestuur Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen van een bijgebouw.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Markt 5, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 02-01-2022 tot en met 31-01-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Vercauteren Herman, Schare 16, 9961 Boekhoute (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Kort omschreven gaat het over het het veranderen van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Schare 16, 9961 Boekhoute (Assenede); Schare 20, 9961 Boekhoute (Assenede);

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 25-12-2021 tot en met 23-01-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer van parys joeri, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

3528 M3/JAAR tijdelijke grondwaterverlaging voor plaatsen kelder onder open eengezinswoning. max 3.5m diep en max 3 weken

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Groenendijkstraat 22, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0646 L  2 ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0646 M  2 ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0645 E ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0640 H ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 november 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021114929

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BVBA JEDEC

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het verder exploiteren en veranderen van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Burgstraat 21, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 30-10-2021 tot en met 28-11-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Pieters Mieke

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het exploiteren tankstation.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Tingelhoek 25, 9961 Boekhoute (Assenede);

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 31-10-2021 tot en met 29-11-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Claeys Kurt, Vroenhoek 18, 9971 Kaprijke

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het veranderen van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Vroenhoek 18, 9970 Kaprijke;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 10-10-2021 tot en met 08-11-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

LV Van Holle
Kapellestraat 50

9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten


Kort omschreven gaat het over het het verder exploiteren en het veranderen van een veeteeltbedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kapellestraat 50, 9960 Assenede

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 02-10-2021 tot en met 31-10-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BVBA MANEGE HEIDEBOS, Heide 40, 9968 Oosteeklo (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten


Kort omschreven gaat het over het functiewijziging, uitbreiden manège en aanleggen betonverharding.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Heide 40, 9968 Oosteeklo (Assenede);

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 27-09-2021 tot en met 26-10-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

LV DE WEWEIRE DIRK EN TIM, ,
de heer De Weweire Tim, Molenbosstraat 41, 9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Kort omschreven gaat het over het uitbreiding melkveebedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Molenbosstraat 43, 9960 Assenede; Molenbosstraat 41, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 25-09-2021 tot en met 24-10-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Bouwonderneming heeft een aanvraag ingediend voor :

 • bijstellen verkaveling

Kort omschreven gaat het over : bijstellen voorschriften lot 34 en 35

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 1868 S2 en 1868 T2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.07.2021 tot en met 18.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Simson - Bruins hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 53
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie C nr. 0110 S2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.07.2021 tot en met 18.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Koen Hesta heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Knikkerstraat 16A
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 1277 M

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.07.2021 tot en met 18.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Joeri Van Parys heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen woning en bijgebouw na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Groenendijkstraat 22
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie B nr. 0646 M2, 0646 L2, 0645 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.07.2021 tot en met 21.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een luifel

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Stoepestraat 38-40
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie D nr. 1124 C

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.07.2021 tot en met 21.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Coninck - Van Waesberghe hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Aanpassen raamopeningen woning + bouwen carport en bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Leegstraat 27
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 280/M

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 21.07.2021 tot en met 19.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Filip en Simon BV heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Aanleggen betonverharding

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat 41A
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie B nrs. 743/E, 743/F, 743/G

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 24.07.2021 tot en met 22.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Fietsen Wauters BV heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen en kleinhandelsactiviteiten

Kort omschreven gaat het over : slopen en herbouwen van handelszaak en woning

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Trieststraat 2
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 0500 F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.07.2021 tot en met 21.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw De Craene - Roegiers heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen woning na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Rijschootstraat 11
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie D nr. 0943 P en 0943 R

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.07.2021 tot en met 21.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Mathias Bobelijn heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Oude Gentweg 27 B
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 1125 W

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 26.07.2021 tot en met 24.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Van de Walle - Boute hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen berging, verbouwen garage en aanleggen verharding

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 74
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie A nr. 0029 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 27.07.2021 tot en met 25.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA C-Projects heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen meergezinswoning ( 10 eenheden )

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Stadhuisstraat 2B - 2B bus 10
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 0736 B en 0736 C

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.07.2021 tot en met 28.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Van Heesvelde Geert heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Molenbosstraat 39A
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie C nrs. 678/D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.07.2021 tot en met 28.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Slopen en herbouwen van een electriciteitscabine

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Kerrestraat zn
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie A nrs. 698/F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.07.2021 tot en met 28.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr. en mevr. Dobbelaere - Wittoek hebben een aanvraag ingediend voor :

 • bijstellen verkaveling

Kort omschreven gaat het over : bijstellen voorschriften lot 32

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 16
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 1868 P2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 13.08.2021 tot en met 11.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Herman Vercauteren heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen kleine windmolen

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Schare 16
De aanvraag ligt : 4 e afd. Sie B nrs. 0077 C

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

De aanvraag ligt van 16.08.2021 tot en met 14.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Immobiliën E. Van Vooren heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : groepswoningbouw ( 33 woningen ), wegeniswerken en aanleg nutsleidingen

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Oosteeklodorp
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie C nrs. 0073 C2, 0073 T, 0073Y.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

De aanvraag ligt van 19.08.2021 tot en met 17.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Marc van Den Bossche heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen veranda

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Schaapherderstraat 13
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 1196Z

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

De aanvraag ligt van 27.08.2021 tot en met 25.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Christine Willems heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen carport

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Verbindingsstraat 9
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nrs. 0918 Y

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

De aanvraag ligt van 27.08.2021 tot en met 25.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Fietsen Wauters heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen fietswinkel met woning na slopen bestaande handelszaak

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Trieststraat 2
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 500 F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

De aanvraag ligt van 27.08.2021 tot en met 25.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Velde Lore heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen dakkapellen

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Sint-Sebatiaanstraat
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nrs. 917/A

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

De aanvraag ligt van 15.09.2021 tot en met 14.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor :

 • bijstellen verkaveling

Kort omschreven gaat het over : reduceren met 2 parkeerplaatsen

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Duvekeete zn
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E Openbaar Domein

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 17.09.2021 tot en met 16.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Lippens Erwin heeft een aanvraag ingediend voor :

 • Verkavelingsaanvraag

Kort omschreven gaat het over : verkaveling met 1 lot

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Polderstraat 3A
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie B nr. 630

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.09.2021 tot en met 22.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Tom heeft een aanvraag ingediend voor :

 • Verkavelingsaanvraag

Kort omschreven gaat het over : verkaveling met 1 lot

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Staakstraat 46
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie C nr. 184/S3

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.09.2021 tot en met 22.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Stijn De Brabander heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Aanleggen verharding

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 28
De aanvraag ligt : 2e  afd. Sie C nrs. 299/R, 300/Z

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.09.2021 tot en met 22.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mathys André heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Slopen kantoorgebouw en bouwen meergezinswoning met carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Diederikstraat 10
De aanvraag ligt : 1e  afd. Sie E nrs. 694/B, 694/C

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.09.2021 tot en met 22.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Dhaese - Van Damme hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Aanleg containerveld

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 141A
De aanvraag ligt : 2e  afd. Sie B nrs. 999/C, 999/D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.09.2021 tot en met 29.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Moerman Sanny heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Herbouwen garage/berging na slopen bestaande stalling/berging

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Meuleken 73
De aanvraag ligt : 3e  afd. Sie B nr. 390/E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.09.2021 tot en met 29.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Craene - Martens hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Bouwen woning en bijgebouw na slopen bestaande woning en bijgebouwen

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Knikkerstraat 22
De aanvraag ligt : 1e  afd. Sie E nrs. 227/A, 228/B

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.09.2021 tot en met 29.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Vanthournout - Teirlinck hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Herbouwen bijgebouw na slopen bestaand bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Notelaarstraat 1
De aanvraag ligt : 4e  afd. Sie A nrs. 688/D, 695/K

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 04.10.2021 tot en met 02.11.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA JUPA heeft een aanvraag ingediend voor :

 • het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : verkaveling met 3 loten

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Baljuwstraat zn
De aanvraag ligt : 1e  afd. Sie E nrs. 1336/N, 1336/S

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 07.10.2021 tot en met 05.11.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Vergote Jeroen heeft een aanvraag ingediend voor :

 • het bijstellen van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over : verkavelingswijziging lot 2

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Sasdijkstraat 49
De aanvraag ligt : 1e  afd. Sie E nr. 875/V6

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 07.10.2021 tot en met 05.11.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Stockman Bart heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen
 • vegetatiewijziging

Kort omschreven gaat het over : reliëfwijziging, dichten 2 grachten en verbreden 1 gracht

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, De Maatstraat zn
De aanvraag ligt : 1e  afd. Sie E diverse nrs.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.10.2021 tot en met 21.11.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

CVBA SO Het Pandschap, Kerkstraat 108, 9050 Gent,
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verbouwen woning tot meergezinswoning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Trieststraat 11, 9960 Assenede; Trieststraat 13, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 05-11-2021 tot en met 04-12-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Muys Sylvie, Plein 153, 9970 Kaprijke
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verbouwing woning + bouwen carport.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hogevorst 13, 9968 Bassevelde;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 06-11-2021 tot en met 05-12-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Hesta Koen, Knikkerstraat 16A, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen carport bij eengezinswoning - duplicaat van 2021110240.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Knikkerstraat 16A, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 19-11-2021 tot en met 18-12-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Caluwe Geert, Leopoldlaan 78, 9900 Eeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen van woningen en bijgebouwen en bouwen meergezinswoning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bosstraat 16a, 9968 Oosteeklo (Assenede); Bosstraat 18, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 19-11-2021 tot en met 18-12-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

NV AQUAFIN,

Dijkstraat 8,

2630 Aartselaar
 
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het 20.090 collector Rijkestraat - Koning Albertstraat.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Ertveldesteenweg 35, 9968 Oosteeklo (Assenede); Ertveldesteenweg 33, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 10, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 52, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 20, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 42, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 18A, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 8, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 29, 9968 Assenede; Rijkestraat 5,; Koning Albertstraat 28, 9968 Assenede; Kerrestraat 2, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 17, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 26, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 2D, 9968 Assenede; Rijkestraat 37A, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 13, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 3, 9968 Assenede; Rijkestraat 2E, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 6, 9968 Oosteeklo (Assenede); Kerrestraat 1C, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 37, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 14, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 23, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 50, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 2C, 9968 Assenede; Rijkestraat 1A, 9968 Assenede; Rijkestraat 32, 9968 Assenede; Rijkestraat 5a, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 2A, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 16, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 21, 9968 Oosteeklo (Assenede); Kerrestraat 2A, 9968 Assenede; Rijkestraat 7, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 38, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 25, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 48, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 11, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 27, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 24, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 1, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 1B, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 4, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 12, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 10A, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 46, 9968 Assenede; Rijkestraat 22, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 27, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 18B, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 15, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 44, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 10, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 22, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 37, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 2, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 25, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 5, 9968 Assenede; Rijkestraat 10, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 2, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 37, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 6, 9968 Assenede; Rijkestraat 25, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 15, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 50, 9968 Assenede; Rijkestraat 37a, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 7, 9968 Assenede; Rijkestraat 37, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 44, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 14, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 2A, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Departement Omgeving. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 18-11-2021 tot en met 17-12-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Somnel Georgette, Hasselstraat 9, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het reliëfwijziging van een huiskavel voor professionele landbouwactiviteiten.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): 9968 Bassevelde, Hasselstraat z.n.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 11-12-2021 tot en met 09-01-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Openbare Onderzoeken Erfgoed en Monumenten

 

OPENBAAR ONDERZOEK 

01/04/2022 tot en met 30/05/2022 

VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina:  

https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen

 

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je het dossier raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in ons kantoor in Gent. In het Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 9000 Gent, ben je welkom na afspraak op 09-276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.  

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2022 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.  

Dat kan op drie manieren: 

 • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.  
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum. 
 • Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91 te 9000 Gent.  

Opgelet! Onze kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 09-276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

 

Bekendmaking openbaar onderzoek

Algemeen

Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid gaat over tot de volledige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn ‘Hauptstellung’ (Hollandstellung).

Een bescherming bestaat uit 2 stappen: een voorlopige bescherming en een definitieve bescherming. Deze dubbele procedure geeft ruimte voor inspraak via een openbaar onderzoek. Het Onroerenderfgoeddecreet (artikel 6.1.7.) delegeert het openbaar onderzoek aan de betrokken gemeente.

Concreet gaat het om drie verschillende openbare onderzoeken. Een overzicht.

Openbaar onderzoek 1

1.       Onderwerp

nr. 4.001/43002/104.1 Assenede: Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers “Vorstellung” (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017. 

2.       Periode

Er wordt een openbaar onderzoek opgestart van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017. 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Openbaar onderzoek 2

1.       Onderwerp

nr. 4.001/43002.105.1 Assenede (Oosteeklo): Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn ‘Haupstellung’ (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017.

2.       Periode

Voormeld onderzoek wordt opgestart  van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017. 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Openbaar onderzoek 3

1.       Onderwerp

nr. 4.001/40000/2365.1 Kaprijke (Lembeke) en Assenede (Oosteeklo): Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers Heide (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017.

2.       Periode

Voormeld onderzoek wordt opgestart  van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017 (in bijlage vindt u het proces-verbaal van bekendmaking alsook het getuigschrift van bekendmaking). 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Milieudienst

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

De milieudienst werkt ENKEL op afspraak.
Afspraak via:
https://www.assenede.be/nl/afspraak-maken

Extra info

Onze diensten zijn gesloten op 26 en 27 mei.

Dienst Stedenbouw

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Dienst stedenbouw werkt ENKEL op afspraak.
Afspraak via:
https://www.assenede.be/nl/afspraak-maken

Extra info

Onze diensten zijn gesloten op 26 en 27 mei.

Verklaring over cookies