Openbare Onderzoeken omgevingsaanvraag

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
 

Volgende aanvrager(s)

 • mevrouw De Bruycker Elke, Westakkerstraat 17, 9968 Assenede
 • de heer Wauters Bart, Westakkerstraat 17, 9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een rundveehouderij + het bouwen van een melkveestal en garage/bergplaats, afbraak van garage/bergplaats, inplanting van sleufsilo's, regularisatie van machine-/aardappelloods, het plaatsen van hs-cabine, gelegen in de westakkerstraat 17 te 9968 Assenede (oosteeklo).

De aanvraag heeft als adres(sen): Westakkerstraat 17, 9968 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • Provincie Oost-Vlaanderen.

De aanvraag ligt van 24.01.2019 tot en met 22.02.2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Kasteelstraat 1-3, 9960 ASSENEDE. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Marc Verhovert heeft een aanvraag ingediend voor :

 • verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : verkaveling met 2 loten ( open bebouwing )

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Sasdijkstraat 45A en 45B
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie B nrs. 0572 c, 0576 en Sie E nrs. 0875 s3 en 0875 r3

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 29/01/2019 tot en met 27/02/2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Linda De Mangeleer heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen tuinhuis na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kraaienbos 3
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie C nr 0813 D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 01/02/2019 tot en met 02/03/2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Van De Rostyne - Verzee hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen koppelwoning

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Riemestraat 18 en 18A
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie D nr. 1306 f

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 07/02/2019 tot en met 08/03/2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Matthias Mussche heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouwen berging

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 82
De aanvraag ligt : Afd. 2 Sie A nrs. 0379 z en 0379 y

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 11/02/2019 tot en met 12/03/2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Eandis heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen geprefabiceerde betonnen hoogspanningscabine

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Kerrestraat
De aanvraag ligt : Afd. 2 Sie A nr. 0698 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 14/02/2019 tot en met 15/03/2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Johan Speckman heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Korenmolenstraat 30
De aanvraag ligt : Afd. 3 Sie B nr. 0918 D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 19/02/2019 tot en met 20/03/2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Johan Speckman heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een tuinhuis na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Korenmolenstraat 30
De aanvraag ligt : Afd. 3 Sie B nr. 0918 D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 19/02/2019 tot en met 20/03/2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Sven Van Holle heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie gevel loods

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kapellestraat 50
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie F nrs. 0609 c, 0566 e, 0584 d, 0566 h, 0584 n, 0585 a, 0609 b, 0582 c, 0609 a

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 25.02.2019 tot en met 26.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Davy Stockman heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouwen ééngezinswoning met bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Hendekenstraat 65
De aanvraag ligt : Afd. 3 Sie B nrs. 212, 213, 214, 215, 217 c

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 26.02.2019 tot en met 27.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Nico Haerinck heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen van een carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Speltreep 17
De aanvraag ligt : Afd. 1 Sie D nr. 1369 N3

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 27.02.2019 tot en met 28.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie asfaltering deeltje Rijkestraat en uitbreken betonverharding

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Rijkestraat
De aanvraag ligt : Afd. 2 openbaar domein

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 28.02.2019 tot en met 29.03.2019 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 

 

Openbare Onderzoeken ruimtelijke planning

 

Bekendmaking raadpleging bevolking

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Site ECA Leegstraat “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat de startnota en de procesnota van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Site ECA Leegstraat “ ter inzage ligt voor de bevolking.

Het dossier ligt ter inzage van 20 november 2018 tot en met 18 januari 2019 bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op 11 december 2018 wordt in de raadszaal van het gemeentehuis van 17 u 00 tot en met 19 u 00, een participatiemoment voor de bevolking georganiseerd.

De reacties of opmerkingen over de proces- en startnota dienen ten laatste op 18 januari 2019 schriftelijk of per e-mail ( stedenbouw@assenede.be ) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

procesnota

startnota

Participatiemoment bevolking 11 december 2018

verslag

 

 

Openbare Onderzoeken Erfgoed en Monumenten

 

Bekendmaking openbaar onderzoek

Algemeen

Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid gaat over tot de volledige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn ‘Hauptstellung’ (Hollandstellung).

Een bescherming bestaat uit 2 stappen: een voorlopige bescherming en een definitieve bescherming. Deze dubbele procedure geeft ruimte voor inspraak via een openbaar onderzoek. Het Onroerenderfgoeddecreet (artikel 6.1.7.) delegeert het openbaar onderzoek aan de betrokken gemeente.

Concreet gaat het om drie verschillende openbare onderzoeken. Een overzicht.

Openbaar onderzoek 1

1.       Onderwerp

nr. 4.001/43002/104.1 Assenede: Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers “Vorstellung” (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017. 

2.       Periode

Er wordt een openbaar onderzoek opgestart van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017. 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Openbaar onderzoek 2

1.       Onderwerp

nr. 4.001/43002.105.1 Assenede (Oosteeklo): Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers eerste lijn ‘Haupstellung’ (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017.

2.       Periode

Voormeld onderzoek wordt opgestart  van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017. 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Openbaar onderzoek 3

1.       Onderwerp

nr. 4.001/40000/2365.1 Kaprijke (Lembeke) en Assenede (Oosteeklo): Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers Heide (Hollandstellung) bij ministerieel besluit van 17 juli 2017.

2.       Periode

Voormeld onderzoek wordt opgestart  van 16.08.2017 tot en met 15.09.2017 (in bijlage vindt u het proces-verbaal van bekendmaking alsook het getuigschrift van bekendmaking). 

3.       Inzage

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage in het gemeentehuis Assenede – Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede – Technische dienst gebouwen.

Het dossier ligt tijdens deze periode ter inzage bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Milieudienst

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Dienst Stedenbouw

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies