Rioolbeheer Riopact

Onze gemeente doet voor haar rioolbeheer een beroep op de expertise van Riopact, een samenwerking tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en waterzuiveringsbedrijf Aquafin.

Als rioolbeheerder zorgt Riopact voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel.

 

Dit houdt onder meer volgende taken in:

 • realiseren van rioolaansluitingen
 • reinigen rioleringen
 • reinigen straatkolken
 • oplossen verzakkingen en verstoppingen t.g.v. problemen met het rioleringsstelsel
 • aanleg en onderhoud pompstations
 • aanleg en onderhoud individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's)
 • aanleg nieuwe rioleringen en vervangen verouderde rioleringen
 • opmaken hemelwaterplannen
 • opmaken en bijwerken riooldatabank

Waarvoor kan je als burger terecht bij Riopact?

 • Een rioolaansluiting. Deze vraag je best 8 weken voor de start van de (ver)bouwwerken aan via dit aanvraagformulier
 • Een verstopping van de riolering op het openbaar domein. Lees hier wat je moet doen wanneer je een verstopping vaststelt.
  • Niet-dringende problemen kan je melden via het contactformulier.
  • Voor dringende problemen kan je bellen naar 02 238 96 99.
 • Allerhande andere vragen met betrekking tot het rioleringsstelsel: neem een kijkje bij de veelgestelde vragen.
  • Niet gevonden wat je zocht? Neem contact op met Riopact.

 

Wat doen bij een verstopte riolering?

 

Verklaring over cookies