Sociale dienstverlening

 

Hier kan je terecht voor hulp en ondersteuning bij onder andere onderstaande thema’s:

Leefloon

Een leefloon wordt toegekend wanneer jouw inkomen lager is dan de wettelijk vastgestelde bedragen. Het leefloon is een uitkering die een minimuminkomen waarborgt. De bedragen variëren naargelang de familiale situatie van de aanvrager: alleenstaande, persoon met gezinslast, samenwonende,... 

Financiële tussenkomst/toelagen 

Het OCMW kan jou ook een andere vorm van financiële tussenkomst toekennen: tussenkomst in huurwaarborg, huurtoelage, medische kosten, verwarmingstoelage, éénmalige steun,...

Voorschotten 

Als je moet wachten op een sociale uitkering en ondertussen geen inkomsten hebt (ziekte, werkloosheid, pensioen, mindervalide,...) kan het OCMW je een voorschot toekennen. Het OCMW vraagt dan aan de betrokken instelling om de verleende voorschotten terug te betalen. 

Tewerkstelling 

Het OCMW kan jou helpen om jouw kansen op tewerkstelling te verhogen door een persoonlijk traject uit te stippelen met de nodige ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat je werkervaring kan opdoen of volwaardige rechten op sociale uitkeringen kan verwerven. 

Aanvragen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Mensen die ouder zijn dan 65 jaar, hulpbehoevend zijn en een laag inkomen hebben, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). Een maatschappelijk werker helpt jou bij het indienen van een aanvraag.

Administratieve begeleiding

Ook voor ondersteuning bij de administratieve kant van het leven kan je op het OCMW beroep doen. En je kan er ook terecht voor de administratie inzake aanvraag mazoutpremie, aanvraag sociale voordelen zoals sociaal tarief telefoon en elektriciteit, aanvraag parkeerkaart, aanvraag studietoelagen,…

Ook voor ondersteuning bij andere zaken kan je terecht bij de sociale dienst.

Locatie

De sociale dienst vind je op de bovenverdieping van het gemeentehuis.

OCMW Sociale Dienst

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies