Beleidsdocumenten

 

Beleidsplanning is het proces van het vastleggen van de doelstellingen die een organisatie binnen een vastgestelde termijn wil bereiken. Een beleidsplan is daar de schriftelijke neerslag van.

In een gemeentebestuur werken we met een strategische meerjarenplanning die een onderscheid maakt tussen prioritaire doelstellingen en doelstellingen van overig beleid.

Het strategisch meerjarenplan kan opgevraagd worden bij de dienst secretariaat. 

 

zie pagina: https://www.assenede.be/over-assenede-en-bestuur/bestuur-en-beleid/beleidsrapporten-gemeente

 

 

 

 

 

 

Verklaring over cookies