DEONTOLOGISCHE CODE GEMEENTERAAD EN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD - DEONTOLOGISCHE COMMISSIE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Via onderstaande link kan je de documenten raadplegen.

Deontologische code - publicatie 02.06.2023

In de gemeenteraad van 25.03.2021 werden aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad  goedgekeurd.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad - publicatie op 01.06.2022

Huishoudelijk reglement deontologische commissie- publicatie 23.12.2021

Huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen - bijlage - publicatie op 02.04.2021

 

Verklaring over cookies