Hilde Baetslé en David Vercauteren vervangen Alex Meulebroeck en Erik Roegis als schepen

2018 begint in Assenede met twee schepenwissels. Hilde Baetslé (SamenPlus) en David Vercauteren (SamenPlus) maken hun herintrede als schepen. Alex Meulebroeck (SamenPlus) en Erik Roegis (SamenPlus) nemen afscheid van hun schepenambt en worden gemeenteraadslid.

Met Meulebroeck en Roegis nemen twee absolute zwaargewichten afscheid. Meulebroeck was bijna drie volle legislaturen schepen van Openbare Werken en Erik Roegis was 15-jaar OCMW-voorzitter. Door de wissels worden ook de bevoegdheden van het college enigszins door elkaar geschud. Vercauteren neemt de bevoegdheden Technische Dienst, Lokale Economie, KMO en Dierenwelzijn over van Erik Roegis. Daarnaast krijgt hij ook Communicatie en Feestelijkheden onder zijn vleugels.  Hilde Baetslé erft de portefeuille openbare werken, stedenbouw en waterlopen van Alex Meulebroeck.

De verdeling ziet er vanaf 1 januari 2018 als volgt uit:

Burgemeester Philippe De Coninck

Bevoegdheden: Burgerlijke Stand, Bevolking, Politie, Justitie, Erediensten, Veiligheid, IT en Personeel

Eerste schepen Servaas van Eynde

Bevoegdheden: Financiën, Ruimtelijke Ordening, Jeugd en Autonome Gemeentebedrijven

Tweede schepen Hubert Staelens

Bevoegdheden: Milieu, Landbouw, Polders en waterringen en Toerisme

Derde schepen Chantal Bobelijn

Bevoegdheden: Sport, Ontwikkelingssamenwerking, Onderwijs, Cultuur en Bibliotheek

Vierde schepen David Vercauteren

Bevoegdheden: Technische Dienst, Lokale Economie, KMO, Communicatie, Nutsmaatschappijen, Feestelijkheden en Dierenwelzijn

Vijfde schepen Hilde Baetslé

Bevoegdheden: Openbare Werken, Stedenbouw en Waterlopen

Zesde schepen Dominique Buysse

Bevoegdheden: OCMW-voorzitter, Sociale Zaken, Welzijn en Seniorenbeleid

Info: Communicatiedienst, 09 341 95 97, communicatie@assenede.be

Verklaring over cookies