Machtiging voor het schenken van sterke drank bij openbare manifestaties

Om sterke te drank te mogen schenken (verkopen of gratis aanbieden voor gebruik ter plaatse) in tijdelijke drankgelegenheden in het kader van een sportieve, culturele of politieke manifestatie, is een speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen vereist.

Voorwaarden

Voorbeelden van sterke drank zijn: wodka, rum, cognac, whisky, gin, … Ook alcoholpops en cocktails vallen onder deze noemer. Voorbeelden van een manifestatie zijn een wielerwedstrijd, een jaarmarkt, een kerstmarkt, …

Voor het verkrijgen van een machtiging voor het schenken van sterke dranken op een manifestatie zijn er geen specifieke voorwaarden van toepassing. Het college van burgemeester en schepen heeft de vrije keuze om de machtiging al dan niet toe te kennen.

Procedure

De machtiging is een toelating die moet aangevraagd worden door de organisator van de manifestatie. Ze is van toepassing op alle drankgelegenheden van de hele manifestatie en geldt zolang als de toelating vermeldt.

U vraagt een machtiging aan bij de gemeente waar de manifestatie plaatsvindt via het aanvraagformulier voor de organisatie van een manifestatie. Het college van burgemeester en schepenen levert de machtiging af

Bedrag

De aanvraag en de machtiging zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank 

Verklaring over cookies