Secretariaat

Het secretariaat kan je vinden op de bovenverdieping van het gemeentehuis. Daar worden de notulen van het schepencollege en de gemeenteraad verwerkt.

Voor het volgende kan je ook terecht bij het secretariaat:

  • Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

  • Agenda gemeenteraad

  • Taxivergunningen

  • Bestuurderspassen voor personenvervoer

  • Geschillen

  • Vragen over beleidsmatige zaken (zoals meerjarenplanning, beleidsplannen, verbeterprojecten, informatieveiligheid, organisatiebeheersing,…)

Verklaring over cookies