Visum en verblijfsdocumenten om in België te verblijven

Als je als buitenlander voor lange tijd naar België wilt komen, dan hebt je mogelijk een visum nodig. Een visum is een sticker die in het paspoort wordt aangebracht op het consulaat. Het geeft de toestemming gedurende een bepaalde periode in België te verblijven of erdoorheen te reizen.

Er bestaan verschillende soorten visa. Bij je aanvraag op de ambassade of het consulaat zal men jou direct meedelen welk type visum je nodig hebt.

Voorwaarden

Je wil voor lange tijd of permanent in België verblijven.

Procedure

Een visum moet je persoonlijk aanvragen bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar je woont.

Als er in het land waar je woont, geen Belgische ambassade of consulaat is, dan moet je je wenden tot de Belgische ambassade die bevoegd is voor jouw land. Meestal is dat in een van de buurlanden.

In een persoonlijk gesprek zal je moeten motiveren waarom je naar België wilt komen.

De procedure die je moet volgen, is afhankelijk van

  • jouw nationaliteit

  • de duur van je verblijf

  • en het doel van je verblijf in België.

Voor onderdanen van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) geldt een soepelere procedure. Voor hen volstaat meestal een identiteitskaart of een paspoort.

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je alle informatie over het visum voor België. Je kunt ook altijd informatie vragen bij de plaatselijke Belgische ambassade of het consulaat

Wil je permanent in België komen wonen, dan heb je na het vervallen van je visum andere verblijfsdocumenten nodig. Die verblijfsdocumenten vraag je aan bij de dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken.

Meer informatie over de verblijfsdocumenten die u nodig hebt om definitief naar België te verhuizen vind je op belgium.be.

Verklaring over cookies