Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben.

Voorwaarden

Om na te gaan of je recht hebt op de IGO, worden jouw bestaansmiddelen en die van jouw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van jouw financiële middelen en de inkomensgrens waaronder je recht kunt hebben op een IGO, vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Procedure

In de meeste gevallen hoef je zelf geen aanvraag in te dienen voor jouw IGO.

Meer informatie over het aanvragen van jouw pensioen en/of de IGO vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Bedrag

Het bedrag dat je kunt ontvangen, is afhankelijk van jouw financiële middelen en gezinssituatie.

Verklaring over cookies