Gratis energiescan

Via een energiescan kom je te weten hoe je thuis energie kunt besparen. Een energie-expert komt bij jou thuis en geeft tips over jouw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. Je kunt hulp krijgen met vragen over jouw energiefactuur.

Voorwaarden

 • je een ‘beschermde afnemer’ bent (iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit);

 • er een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;

 • je een actieve budgetmeter hebt voor gas en/of elektriciteit;

 • je voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;

 • je huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor;

 • je huurt, en in 2024 maximaal 622,44 euro huur per maand betaalt
  of in bepaalde steden en gemeenten maximaal 672,44 ​​​​​euro per maand betaalt;

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van jou en de persoon waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont is niet hoger is dan 37.140 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.940 euro hoger liggen (bedragen 2024).

  • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug.

  • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Als je niet tot deze categorieën behoort, kun je een gratis energiescan aanvragen:

 • op basis van een inschatting van het OCMW.

Als je niet onder één van deze categorieën valt, kun je bij sommige energiescanbedrijven een energiescan tegen betaling aanvragen.

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of akkoord van de eigenaar of huurder.

Nieuwe voorwaarden vanaf oktober 2024

Vanaf oktober 2024 wijzigen de voorwaarden voor de energiescan. Meer informatie hierover volgt in het voorjaar.

Procedure

Aanvraag

Vraag een energiescan aan bij de netbeheerder Fluvius, een energiesnoeiersbedrijf, jouw gemeente of het OCMW.

Verloop

Een energiescanner komt langs bij je thuis en bekijkt samen met jou hoe je zuiniger met energie kunt omspringen.

 • Je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kunt toepassen.

 • Waar nuttig plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro. Dit spaarpakket kan bestaan uit onder andere spaarlampen, spaardouchekop, tochtstrips, een woonmeter, ...

 • Na afloop krijg je een gepersonaliseerd verslag met daarin:

  • een overzicht van jouw huidige energiesituatie

  • de bijbehorende energietips

  • een berekening hoeveel je met die tips zou kunnen besparen.

Indien nodig komt de energiescanner opnieuw langs om:

 • kleine energiebesparende werken uit te voeren.

 • jouw energiecontract te bekijken en eventueel over te stappen naar een voordeligere leverancier.

 • de mogelijkheden rond energetische renovatie te bespreken.

Voordelen

Gratis voor de vermelde doelgroepen.

Verklaring over cookies