Arbeidsvergunning

Wil je als Belgische werkgever een buitenlandse werknemer in dienst nemen op basis van een arbeidskaart B, dan moet je vooraf een arbeidsvergunning hebben. Voor een overzicht van de voorwaarden waaraan deze arbeidsvergunning onderworpen is, kan je terecht op de website van het departement werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid.

Werknemers uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, kan je in dienst nemen zonder arbeidsvergunning. Dat geldt ook voor buitenlandse werknemers die over een arbeidskaart A of C beschikken.

Via het uniek loket 'Werken in België: Limosa' worden jouw administratieve verplichtingen vereenvoudigd als je als buitenlandse onderneming of organisatie iemand in België wil tewerkstellen of als je je als zelfstandige tijdelijk of gedeeltelijk in België wil vestigen.

Procedure

Je dient een aanvraagdossier in bij de provinciale Dienst Economische Migratie.

Uitzonderingen

Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland en Liechtenstein hebben geen arbeidsvergunning nodig. Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kan je terecht bij de provinciale Dienst Economische Migratie.

Verklaring over cookies