Huis-aan-huisinzameling van restafval

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Je kunt de ophaalkalender hier raadplegen.

Uitzonderingen

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalzak, hoort niet huis bij het restafval.

Verklaring over cookies