Geluid - Muziek

De nieuwe infobrochure over geluid vind je hier.

Mogen we vragen om de bewoners, die hinder ondervinden van uw evenement schriftelijk te informeren? Graag hadden we een voorbeeldbrief 3 weken voor uw evenement ontvangen. De brief dient ten minste 1 week voor uw evenement bedeeld te worden.

  • Voor een evenement met muziekactiviteiten: de bewoners, wonend in een straal van 500 meter van het gebeuren.

  • voorbeeldbewonersbrief.

Verklaring over cookies