Grof huisvuil

Grof huisvuil wordt enkel op telefonische aanvraag (op afroep) en tegen betaling opgehaald.

Wat kan?

Alle brandbare materialen (GEEN METALEN) afkomstig van de normale werking van een huisgezin die niet in de gewone restfractiezak kunnen en niet meer gerecycleerd kunnen worden.

Wat kan niet?

Klein afval dat wordt aangeboden in zakken en dozen, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur), steengruis, roofing, golfplaten uit asbestcement, vlak glas en spiegels, afbraakmateriaal, sanitaire toestellen (wc, lavabo, bad), porselein, prikkeldraad en draadafsluiting, autobanden, handels- en nijverheidsafval, gasflessen, ontplofbare producten en alles wat selectief wordt ingezameld (glas, papier en karton, PMD, KGA en tuinafval).

Werkwijze

Wie grof huisvuil heeft, belt naar 0800 13 580 en geeft op welke goederen zullen worden aangeboden. Op basis hiervan wordt een factuur opgemaakt. Na betaling volgt een bevestiging van de ophaling met een opgave van een concrete ophaaldag. Enkel het aangeboden afval zoals deze telefonisch is doorgegeven zal worden opgehaald. Afval dat niet onder de noemer 'grof huisvuil' valt, wordt niet meegenomen (zie rubriek 'Wat kan niet?'). Deze dienstverlening kost 40 euro. Hiervoor mag maximaal 300 kg grof huisvuil worden aangeboden. Per extra kg zal 0,10 euro worden aangerekend.

Opmerkingen:

- Plaats de brandbare materialen aan de openbare weg enkel op de afgesproken ophaaldag
- Hou er rekening mee dat de grootte van de materialen beperkt is (max. 2 m) en dat de stukken door 2 personen  kunnen verhandeld worden (max 60 kg).
- Spullen die nog bruikbaar zijn kan u naar De Kringwinkel brengen.
- Indien niet wordt voldaan aan de vernoemde voorwaarden, mag de ophaler de aangeboden afvalstoffen weigeren, conform het politiereglement .
- U kan uw grofvuil eventueel ook wegbrengen naar het milieupark.

Verklaring over cookies